shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Ultimele noutati - CECCAR Filiala Sibiu

În atenţia stagiarilor anul III

 

Dorim să facem cunoscut faptul că în urma evaluării stagiarilor, anul III, din data de 21 octombrie a.c. vor avea posibilitatea înscrierii la examenul de aptitudini, din zilele de 11 şi 18 noiembrie 2017, doar stagiarii care vor fi declaraţi admişi.

Evidenţa stagiarilor admişi va fi comunicată în cel mai scurt timp prin intermediul filialelor CECCAR.

În urma analizei privind situatia absoventilor anului III de stagiu si a rezultatelor examenului de aptitudini, CECCAR are in vedere posibilitatea organizarii unei sesiuni suplimentare a examenului de aptitudini în perioada aprilie – mai 2018.

Stimati colegi,

Aducem in atentia membrilor care nu au efectuat orele de pregatire profesionala necesare pentru obtinerea vizei de exercitare a profesiei în anul 2018, precum si tuturor persoanelor interesate, calendarul cursurilor ce se vor organiza in lunile octombrie - decembrie 2017, conform modulelor:


Modulul  I:


Ø  Fraude privind accesarea fondurilor europene, ec.Vasilica Tugui – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         27 – 28.10.2017, ( 27.10 - incepand cu ora 16,00; 28.10 – incepand cu ora 9.00);

·         Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”


Ø  Fiscalitate, ec.Radu Ciobanu – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         05 – 06.12.2017 - incepand cu ora 16,00;

·         Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Modulul  II:

 

Ø  Auditarea proiectelor finantate prin  fondurile europene, ec.Eugen Ghimis  – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         01 – 02.11.2017,  incepand cu ora 16,00; 

·         Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Fiscalitate – Mecanismul platii defalcate a TVA-ului - lector ec.Mariana Vizoli – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         13.11.2017 – incepand cu ora 9.00,

·         Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian"


Modulul  III:

 

Ø  Prezentare comparativa IFRS-OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, lector ec.Georgeta Petre - echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         10 – 11.11.2017, (10.11 - incepand cu ora 16,00; 11.11 – incepand cu ora 9.00)

·         Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Fiscalitate – lector CECCAR, lector.univ.dr.Adriana Popa – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         07-08.12.2017 – incepand cu ora 9.00

·         Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Va informam ca inscrierea la cursuri se va face prin completarea si retransmiterea cererii de inscriere (aici  o regasiti). Avand in vedere numarul de locuri al salii de curs,  precizam ca grupele vor cuprinde maxim 90 participanti si vor  fi formate in ordinea  primirii cererilor de inscriere.

 

CECCAR Filiala Sibiu

Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 11 și 18 noiembrie a.c., examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat.

Examenul va consta în două probe: proba scrisă, în data de 11 noiembrie, și proba orală, ce va avea loc la 18 noiembrie.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

·         certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

·         certificatul de stagiu;

·         copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;

·         cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;

·         copie a actului de identitate (BI/CI);

·         certificat de cazier judiciar;

·         adeverință medicală(neurolog/psihiatru);

·         două fotografii tip BI/CI.

Detalii privind examenul de aptitudini puteți afla accesând rubrica Accesul la profesie

Stimate colege, stimati colegi,

Avand in vedere implicatiile privind punerea in aplicare a prevederilor OG 23/2017  ,,SPLIT TVA’’ regasite aici , va rugam sa le analizati si sa ne comunicati observatiile si propunerile dv. de modificare a ordonantei pana la data de 1 octombrie, pentru a le inainta conducerii superioare a CECCAR.

Cu stima,

Presedinte,

 

ec. Milica Bardasu

Ziua de 21 septembrie este sărbătorită în fiecare an, potrivit Normelor nr.12726/2004, în mod unitar, la nivelul filialelor CECCAR, cu scopul promovării imaginii, intereselor şi rolului contabilului într-o economie de piaţă concurenţială.

La aniversare sunt aşteptaţi toţi profesioniştii contabili din România, membri ai CECCAR sau angajaţi în diverse ramuri ale economiei. Cu toţii prezenţi la ziua contabilului vor demonstra, încă o dată, că  „Profesia contabilă a fost, este şi va fi pusă în slujba interesului public, spre binele public.”

Cea de-a XII -a ediţie a Zilei Naţionale a Contabilului Român este un prilej de a reuni familia profesioniştilor contabili şi de a reafirma adevărul potrivit căruia CECCAR a devenit un brand naţional, emblematic pentru ceea ce înseamnă calitatea profesiei contabile.

Manifestările ediţiei din acest an a Zilei Naţionale a Contabilului Român se vor desfăşura sub egida ”CECCAR – 95 ani de existență”, aniversare dedicată împlinirii a 95 ani de la constituirea organizației profesionale CECCAR, eveniment deosebit din viața profesiei contabile.

Cu ocazia sărbătoririi zilei de 21 septembrie ca ”Zi Națională a Contabilului Român” avem plăcerea de a vă invita să participați la manifestările organizate în această zi.

Ne bucuram sa va primim pe 21 Septembrie, incepand cu ora 15.00 in sala de festivitati a restaurantului Select din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.49

 

La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili!

 

 

 Vă așteptăm cu drag!

Detalii cu privire la plata cotizațiilor profesionale

Reamintim membrilor filialei care nu au depus încă Declarația privind forma de desfășurare a profesiei pentru anul 2017, Raportul de activitate pentru anul 2016 și nu au achitat cotizațiile profesionale, să întreprindă demersurile necesare clarificării situației până la data de 30 septembrie 2017, pentru evitarea aplicării penalității de 25% din cuantumul cotizației fixe datorate. Menționăm că după data de 1 ianuarie a anului următor, pe lângă penalitate, se vor calcula majorări de 0,01%/zi de întârziere, până da data plății.

Pentru detalii vă stăm la dispoziție la nr. de tel. 0269.218.336 sau pe adresa de e-mail  ceccarsibiu@ceccarsibiu.ro.

CECCAR Filiala Sibiu

Stimati colegi,

Administratia  Judeteana  a  Finantelor  Publice  Sibiu organizează în data de 14.09.2017  la  ora 12,  in 21.09.2017 ora 11 si in 26.09.2011 ora 12, la sediul din  Calea  Dumbravii  nr.17, camera  111, o întâlnire  cu contribuabilii  în care vor fi prezentate informaţii privind:  Sistemul  de  plata  defalcata  a  TVA implementat  prin  Ordonanta  Guvernului  nr.23/2017.

Va rugam sa regasiti un suport cu sinteze  si exemple  pe aceasta tema.

Conducerea Filialei Sibiu

  CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a V-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Lucrarea cuprinde exerciții rezolvate în domeniile de competență contabilitate, analiza economico-financiară a întreprinderii, evaluarea întreprinderii, audit, expertiză contabilă, doctrina și deontologia profesiei contabile, exemple care sunt esențiale pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de aptitudini.

Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, precum și a altor publicații de specialitate și a standardelor profesionale emise de CECCAR și incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.

Ghidul este disponibil acum la filialele teritoriale ale CECCAR.

Stimati colegi,

Va informam ca in perioada 14 – 15.08.2017 inclusiv, filiala nu are program de lucru, iar activitatea se va relua in data de 16.08.2017, incepand cu ora 8.00.

Colectivul CECCAR Filiala Sibiu.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 7 și 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Astfel, proba scrisă se va desfășura în data de 7 octombrie, la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate și Drept – pentru categoriile expert contabil și contabil autorizat –, iar în data de 14 octombrie va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie – doar pentru categoria expert contabil.

Contabilii autorizați, cu studii superioare economice, membri activi ai CECCAR, care au îndeplinite la zi obligațiile profesionale față de Corp, pot susține, în data de 14 octombrie, proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică și financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie, pentru a accede la profesia de expert contabil.

Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediile filialelor CECCAR până la data de 8 septembrie 2017.

Informații cu privire la cursurile de pregătire pentru candidații la examenul de admitere la stagiu vor fi furnizate de filialele CECCAR, în funcție de numărul de solicitări venite din partea persoanelor interesate.

Puteti achizitiona Ghidul pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces la stagiu pentru obtinerea calitatii de expert contabil si contabil autorizat, de la sediul filialei. Costul acestuia este de 85 lei.

Tematica examenului poate fi consultată în rubrica Accesul la profesie.

Menționăm că tematica a fost transmisă spre avizare Ministerului Finanțelor Publice, urmând ca forma avizată să fie publicată pe site-ul CECCAR.

De asemenea, va informam ca centrele de examen vor fi stabilite ulterior inscrierilor, in functie de numarul de candidati din fiecare judet.

Va rugam sa regasiti aici  o prezentare cuprinzand informatii despre organismul profesional, despre avantajele pe care le ofera practicantilor, despre serviciile pe care le pot presta membrii CECCAR si rolul profesinistilor contabili in economie.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați filialei.

Conducerea  Filialei Sibiu

 

CECCAR vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate și raportare financiară, contabilitate managerială și Standarde Internaţionale de Raportare Financiară.

Publicațiile Contabilitate și raportare financiară  (preț 30 lei), Contabilitate managerială (preț 25 lei) și IFRS 2015 (Partea A + Partea B) sunt disponibile la sediile filialelor CECCAR, în limita stocului disponibil. Cele două volume IFRS 2015 pot fi achiziționate de stagiarii CECCAR la prețul preferenţial de 109 lei.

 

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați filialei.

Conducerea  Filialei Sibiu

 

 

Stimati colegi,


Puteti accesa aici revista Pro Domo nr. 2, aferenta lunilor februarie-mai 2017.


Conducerea  Filialei Sibiu
 

Legea 162/2017 care modifică OG nr. 65/1994, publicată în Monitorul Oficial

În  Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ce modifică și completează OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România.

Legea nr. 162/2017 clarifică dificultățile întâmpinate până în prezent în organizarea şi desfăşurarea activității de către profesiile de expert contabil şi cea de contabil autorizat având în vedere competenţele specifice acestora.

Modificările și completările aduse Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați vizează printre altele:

  • abrogarea prevederilor referitoare la supravegherea publică a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu impact pozitiv în bugetul CECCAR
  • activităţile pe care experţii contabili şi contabilii autorizaţi le pot desfăşura ca membri ai organismului profesional CECCAR
  • clarificarea privind expertizele judiciare contabile, inclusiv cele cu componentă fiscală
  • modul de organizare şi exercitare a profesiei, individual sau prin societăţi înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990
  • asigurarea schimbului de date şi informaţii între CECCAR, ONRC şi Ministerul de Finanţe, inclusiv ANAF, în vederea respectării prevederilor Legii contabilităţii 82/1991 republicată şi actualizată.

Modificările aduse la OG nr. 65/1994 reprezintă rezultatul demersurilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România privind îmbunătățirea legislației naționale în domeniul financiar-contabil, inclusiv organizarea activității de expertiză contabilă şi a contabililor autorizați din România, în parteneriat cu Ministerul de Finanţe.

Actul normativ intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Textul integral al Titlului IV care modifică şi completează OG 65/1994, îl puteţi accesa (aici), în forma transmisă către promulgare de către Parlamentul României şi publicată în Monitorul Oficial.

 

Consiliul Superior al CECCAR

Președinte

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

Stimati colegi,

S-a publicat in MO, Legea 162/2017  prin care s-a modificat OG 65/1994. 

Modificari care redau demnitatea binemeritata a profesiei de expert contabil si cea de contabil autorizat, dupa o lunga perioada in care acestea au fost neglijate.

Stimati colegi,

Va rugam sa regasiti aici  forma integrata a modificarilor la OG 65/1994.

Stimate colege,
Stimați colegi,
 
Vă informăm că marți, 20 iunie a.c., a fost adoptat în plenul Camerei Deputaților, Cameră decizională, proiectul de Lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, proiect de act normativ care modifică și OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România.

Aceste modificări legislative, de o importanță deosebită atât pentru profesia contabilă, cât și pentru întregul mediu de afaceri, sunt rezultatul demersurilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România prin structurile sale de conducere – Consiliul Superior, președinții de filiale, precum și prin structurile executive. Un rol important în concretizarea acestor demersuri l-au avut colegii Mihu Ștefan – vicepreședinte al Consiliului Superior al CECCAR, și Vasile Cocoș, președintele filialei Vâlcea. 

Detalii privind proiectul de act normativ sunt disponibile pe site-ul CECCAR.

 

 

În cadrul aceleiași ședințe a fost adoptat și proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru  modificarea și completarea  Legii  nr. 227/2015  privind Codul fiscal. Informații suplimentare sunt disponibile în rubrica Știri a website-ului CECCAR.

 

 

 


Cu stimă,
Președintele Consiliului Superior al CECCAR

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova
 

Lista persoanelor ale caror dosare au fost selectate pentru inscrierea la concursul pentru postul de auditor de calitate:

Basturea Elena Crina

Esan Mirela Iuliana

Ghimis Eugen

Negrea Maria Hermina

Stimati colegi,

Va rugam sa regasiti aici   situatia membrilor care nu si-au indeplinit obligatiile fata de Corp, respectiv nu au depus Declaratia privind forma de desfasurare a profesiei pe anul 2017/Raportul Anual de activitate pe anul 2016.

Stimati colegi, 

Va informam ca dna Ana Puchianu, auditorul de calitate al filialei Sibiu, in perioada 15-23 iunie 2017 este in concediu de odihna. Conducerea CECCAR Filiala Sibiu

 

Stimati colegi, 

Va rugam sa regasiti aici  anuntul de concurs si aici  bibliografia pentru postul de auditor de calitate.

Conducerea CECCAR Filiala Sibiu

 

Stimati colegi,

 

Va informam ca in perioada 01 – 05.06.2017 inclusiv, filiala nu are program de lucru, iar activitatea se va relua in data de 06.06.2017, incepand cu ora 8.00.

 

Colectivul CECCAR Filiala Sibiu.

Stimate colege,

Stimați colegi,

 

Revenim cu privire la anunțul transmis de CECCAR referitor la opinia privind depunerea Formularului 010 pentru completarea rd. 7  al secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul”.

Având în vedere prevederile art. 86 din Codul de procedură fiscală „Declarația de înregistrare fiscală cuprinde: (…) și alte informații necesare administrării creanțelor fiscale”, coroborat cu art. 88 „Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni”, precum și prevederile din OPANAF 1382/2017 „Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale”, având o abordare prudențială, organismul profesional a considerat că este oportun să emită o opinie cu titlu de recomandare, așa cum reiese și din textul comunicatului, în vederea evitării posibilelor neplăceri ulterioare prin interpretarea textelor de reglementare menționate anterior.

Salutăm inițiativa ANAF privind emiterea, ieri după-amiază, a comunicatului de presă prin care se face o precizare clară privind modul în care s-a avut în vedere aplicarea prevederilor OPANAF 1382/2017.

Totodată, recomandăm membrilor să arhiveze comunicatul de presă ANAF, pentru a putea fi folosit ulterior în caz de necesitate.

Inițiativa CECCAR a fost de a atrage atenția asupra riscurilor pentru membrii Corpului care decurg din neclaritatea textelor de reglementare mai sus menționate.

 

Consiliul Superior al CECCAR,

Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

Termen-limită depunere Formular 010

 

Termenul-limită pentru depunerea Formularului 010 cuprinzând informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității este de 15 zile de la publicarea Ordinului nr. 1.382/2017 în Monitorul Oficial (data publicării: 10.05.2017).

Conform Codului de procedură fiscală, depunerea declarației se face la ghișeu, în format hârtie, sau prin poștă (pentru a se evita aglomerația de la ghișeu), prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cu confirmare de primire.

Reamintim că în Monitorul Oficial din 10.05.2017 a fost publicat Ordinul nr. 1.382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Conform ordinului amintit, modificarea Formularului 010 (Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică) constă în introducerea unor informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității. Nota de fundamentare menționează că modificarea a fost introdusă deoarece la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nu sunt disponibile informații cu privire la existența contractelor de prestări servicii de contabilitate.

Concret, în urma modificării, Formularul 010 se completează și cu informații referitoare la denumirea persoanei juridice/numele și prenumele persoanei fizice, autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). Astfel, la punctul IV Alte date privind contribuabilul,  rândul 7 Contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității conform art. 10, alin. 3 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, există două opțiuni de răspuns: „DA” sau „NU”.

·            În cazul în care răspunsul este „DA”, este necesară completarea anexei la Formularul 010 prin care se declară persoana (fizică sau juridică) cu care s-a încheiat contractul de prestări servicii;

·            În cazul răspunsului negativ („NU”), nu este necesar să se declare informații suplimentare.

În anexă se completează următoarele informații (pe lângă datele contribuabilului, respectiv CUI și denumire):

·            Denumire/Nume, prenume persoana autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – se completează cu denumirea persoanei juridice sau cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz, care asigură organizarea și conducerea contabilității conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·            Cod de identificare fiscală (CIF/CNP) – se completează cu codul de înregistrare fiscală acordat la înregistrarea fiscală, înscris în certificatul de înregistrare fiscală sau codul numeric personal, în cazul persoanei fizice;

·            Număr contract – se completează cu numărul contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității;

·            Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilității – se completează cu data încheierii contractului;

·            Data început contract și data sfârșit contract – se completează cu data începerii contractului, respectiv cu data de sfârșit a contractului;

·            Număr autorizație emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România valabilă la data semnării contractului – se completează cu numărul autorizației emise de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, valabilă la data semnării contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității.

 

Menționăm că au fost introduse prevederi asemănătoare și în Formularul 098. Aceste completări deja aplicabile sunt incluse în Ordinul ANAF nr. 1.381/2017, apărut în Monitorul Oficial la aceeași dată mai sus menționată – 10.05.2017.

Potrivit Codului de procedură fiscală, Declarația de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:

·            data înființării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor și al altor entități fără personalitate juridică;

·            data eliberării actului legal de funcționare, data începerii activității, data obținerii primului venit sau dobândirii calității de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice.

 

De asemenea, în cazul în care apar modificări sau completări ulterioare ale datelor din conținutul declarației de înregistrare fiscală, acestea trebuie să fie aduse la cunoștința organului fiscal în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni. Astfel, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică sau se completează datele declarate anterior.

În acest sens, având în vedere că modificarea Formularului 010 presupune aducerea la cunoștinta organului fiscal central a unor noi informații privind contribuabilul, considerăm că este necesară depunerea declarației și în acest caz. 

Având în vedere cele menționate, opinia noastră este că toți contribuabilii ar trebui să depună Formularul 010 în noul format în termen de 15 zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial. În situația în care nu este posibilă depunerea formularului direct la registratura organului fiscal competent, recomandăm depunerea acestuia prin poștă, prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cu confirmare de primire.

 

Consiliul Superior al CECCAR

Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

 

Stimati colegi,

Puteti accesa aici  procesul verbal privind rezultatul alegerilor pentru functia de presedinte al Consiliului filialei Sibiu.

 

CECCAR Filiala Sibiu

C.E.C.C.A.R.

FILIALA SIBIU

 

 

I. În ziua de 28 martie 2017, incepand cu orele 15.00 va avea loc in localitatea Sibiu la Universitatea “Lucian Blaga” Facultatea de Drept “Simion Bărnuţiu”– str. Calea Dumbrăvii nr. 34, Adunarea generala a membrilor Filialei Sibiu a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania cu urmatoarea ordine de zi:

1.    Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;

2.     Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;

3.     Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

4.    Aprobarea programului de activitate pe anul in curs pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute    de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;

5.    Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs, potrivit Normelor stabilite de Conferința Națională;

6.    Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

7.    Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

8.    Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul următor;

9.    Validarea procesului verbal privind alegerea pentru functia de presedinte al filialei

 

In cazul neindeplinirii, la prima convocare, a conditiilor de validitate prevazute la pct.110 din Regulamentul de Organizare si functionare al CECCAR, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarea Adunare generala este convocata in aceeasi zi, la ora 15,30.

Ofertă specială – IFRS 2015 

Primăvara aduce o ofertă specială pentru achiziționarea unui exemplar IFRS 2015, în limba română. Începând cu 1 martie, Standardele Internaționale de Raportare Financiară 2015 (2 volume) sunt disponibile la prețul promoțional de 180 lei, cu o reducere de 40 lei față de costul inițial (220 lei).

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, până la 31 martie, la achiziționarea direct de la sediile filialelor CECCAR.


Bună ziua,

În vederea depunerii online a raportului anual de activitate pentru anul 2016, va rugam sa accesați link-ul: www.raport.ceccar.ro

Se poate utiliza userul și parola din anii anteriori.

Membrii care nu au user și parola sunt rugați sa solicite filialei acordarea de user și parola.

CECCAR Filiala Sibiu

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI                                                                                                                                            

ŞI CONTABILILOR AUTORIZATI  

DIN ROMANIA 

 

                                                                Comunicare 

 

                      Pentru  a  veni  in  sprijinul  membrilor,  avand  in  vedere  activitatea  atipica,  deosebit  de  intensa in perioada 20-27 februarie 2017, ca urmare a indeplinirii obligatiilor declarative precum si pentru a stabili vectorul fiscal al clientilor care desfasoara activitati reglementate de Legea nr.  170/2016 dar si de modificarile introduse in Codul fiscal prin OUG 3/2017 s-a considerat oportun pentru  anul  2017  prorogarea  termenului  de  aplicare  a  facilitatilor  financiare  si  de  depunere  a    Rapoartelor anuale de activitate. 

                     In acest sens, prin  Hotararea Consiliului Superior nr. 17/389 din 26 februarie 2017  emisa in baza Hotararii Conferintei Nationale extraordinare 17/78 din 09 ianuarie 2017 in urma  consultarii  Presedintilor  de  Filiale,  s-a  aprobat  ca  dispozitie  tranzitorie  pentru  anul  2017  in  cadrul  Sistemului  de  cotizatii,  prelungirea  termenului  de  aplicare  a  facilitatilor  financiare prevazute  in  cadrul  art.  4  alin.  (2)  şi  (3)  si  de  depunere  a  raportului  anual  de  activitate  prevazut  in  cadrul  art.  7  alin.  (1)  -  (3)  pana  la  data  de  17  martie  2017,  celelalte  prevederi  ramanand neschimbate.  

 

 

                   

                                                       Consiliul Superior al CECCAR 

                                                                       Presedinte  

 

                                                   Prof. univ. dr. Robert Aurelian Sova 

 

CALENDARUL PROCESULUI DE VOTARE A

PREȘEDINTELUI FILIALEI CECCAR SIBIU

MARTIE 2017

 

În baza Hotărârii nr. 17/01 din 31 ianuarie 2017, Consiliul Filialei CECCAR Sibiu a aprobat calendarul procesului de votare a Președintelui Filialei CECCAR Sibiu, pentru mandatul din perioada 2018-2022.

Procesul de votare se va desfășura în perioada 13.03.2017-14.03.2017, în intervalul orar 10.00-19.00.

Locația de votare se află la sediul Filialei CECCAR Sibiu din sos. Alba Iulia, nr.12.

Alegerea președintelui filialei se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei înscriși în Tabloul Corpului și care și-au achitat cotizațiile profesionale până la data de 28 februarie a anului curent.

Nu pot alege și nu pot fi aleși membrii care au fost sancționați sau sunt investigați pentru abaterile disciplinare prevăzute în regulament, cu excepția celor care le-au fost anulate prin hotărâri judecătorești definitive.

Alegerea va fi validată în condițiile în care au participat cel puțin 30% din membrii filialei, înscriși în Tabloul Corpului care și-au achitat cotizațiile profesionale până la data de 28 februarie a anului curent.

În cazul în care la sfârșitul procesului de votare se constată că nu s-a îndeplinit cvorumul de participanți de 30%, prin Hotărâre a Consiliului Filialei, se va prelungi perioada de votare potrivit normelor. Instrucțiuni privind modul de votare - click

 

Consiliul Filialei CECCAR Sibiu

 

 

Puteti accesa aici  procesul verbal al  Comisiei de nominalizare a candidatilor pentru functia de Presedinte al Consiliului Filialei Sibiu.

Puteti accesa aici  Ghidul fiscal al contribuabililor care realizeaza venituri din profesii liberale din Romania.

Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al presedintelui ANAF privind modificarea OPANAF nr.3698/2015, pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare-publicat in data de 20.01.2017, aflat in dezbatere publica (click aici pentru vizualizare )

Expunere de motive, privind punctul de vedere CECCAR privind clarificarea unor aspecte in vederea implementarii unor masuri solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)

Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare )

 

 Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța

Academia de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța organizează miercuri, 25 ianuarie a.c., Seminarul membrilor de onoare, întâlnire care îl va avea ca invitat special pe Jean-Marc Sauve, președintele Consiliului de Stat.

La eveniment va fi prezent, de asemenea, președintele Consiliului Superior al Ordinului Experților Contabili din Franța, Philippe Arraou, care va avea o intervenție pe parcursul dimineții. Programul detaliat al Seminarului este disponibil aici.

Intervenția președintelui Consiliului de Stat poate fi urmărită în direct (webinar), începând cu ora 12.00 (ora României), online. Linkul de conectare va fi comunicat cu 48 de ore înaintea evenimentului. Vă puteți înscrie la webinar aici.

Stimati colegi,

Aducem in atentia membrilor care nu au efectuat orele de pregatire profesionala necesare pentru obtinerea vizei de exercitare a profesiei în anul 2017, precum si tuturor persoanelor interesate, calendarul cursurilor ce se vor organiza in lunile ianuarie, februarie si inceputul lunii martie.

 

Ø  Fiscalitate – lector CECCAR, lector.univ.dr.Adriana Popa – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         26-27.01.2017, (26.01 - incepand cu ora 16,00; 27.01 – incepand cu ora 9.00),

·         Medias, str. Baznei, Hotel Denis, sala de conferinte

 

Ø  Inchiderea exercitiului financiar 2016, Aspecte comparative IFRS – OMFP 1802, lector ec.Georgeta Petre - echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         03 – 04.02.2017, (03.02 - incepand cu ora 16,00; 04.02 – incepand cu ora 9.00)

·         Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Noutati fiscale aplicabile in anul 2017, lector.univ.dr.Florin Dobre – echivalent a 10 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         10.02.2017, incepand cu ora 16.30;

·         Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Barnutiu”, aula, str. C. Dumbravii, nr.32

 

Ø  Fiscalitate, ec.Radu Ciobanu – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         17 – 18.02.2017, ( 17.02 - incepand cu ora 16,00; 18.02 – incepand cu ora 9.00);

·         Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Fraude privind accesarea fondurilor europene, ec.Vasilica Tugui – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         03 – 04.03.2017, ( 03.03 - incepand cu ora 16,00; 04.03 – incepand cu ora 9.00);

·         Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Contabilitate de gestiune, lector.univ.dr. Daniela Popa – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         10 – 11.03.2017, ( 10.03 - incepand cu ora 16,00; 11.03 – incepand cu ora 9.00);

·         Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

 

Ø  Fiscalitate, lector.univ.dr. Delia Catarama – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         18 – 19.03.2017, incepand cu ora 9.00;

·         Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

 

Va informam ca inscrierea la cursuri se va face prin completarea si retransmiterea cererii de inscriere . Avand in vedere numarul de locuri al salii de curs,  precizam ca grupele vor cuprinde maxim 90 participanti si vor  fi formate in ordinea  primirii cererilor de inscriere.

 

CECCAR Filiala Sibiu

Stimati colegi,

Puteti accesa aici  masurile pentru punerea in aplicare a prevederilor pct.24 alin 3 si pct 67 alin 3 din ROF-ul CECCAR-ului.

Conducerea CECCAR Filiala Sibiu

Stimati colegi,

 

Colectivul C.E.C.C.A.R. filiala Sibiu va doreste ca Noul An sa va aduca realizari atat pe plan profesional cat si pe plan personal, multa sanatate si implinirea dorintelor.

 

Totodata, va informam ca in cadrul Conferintei Nationale Extraordinare a CECCAR din 9 ianuarie a.c. au fost aprobate o serie de modificari in ceea ce priveste metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, precum si sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR, masuri care vin în sprijinul profesionistilor contabili.

Materialele aprobate le gasiti publicate pe site-urile filialelor CECCAR, iar in baza prevederilor publicate, va informam ca viza anuala pentru exercitarea profesiei obtinuta in anul anterior este valabila pana la data de 28 februarie a anului în curs. Avand in vedere importanta informatiilor cuprinse in aceste documente, va rugam sa le analizati cu atentie pentru a putea beneficia de facilitatile financiare oferite de CECCAR, in conditiile prevazute de reglementările in vigoare. In situatia in care aveti neclaritati in privinta informatiilor ce se regasesc in documentele publicate, va rugam sa va adresati filialei.

In continuare, va prezentam principalele aspecte privind obtinerea vizei anuale de exercitare a profesiei:

1.      Documente necesare pentru acordarea vizei

 

Viza anuala pentru exercitarea profesiei de catre experti contabili / contabili autorizati si societatile de expertiza contabila / contabilitate se acorda pana la data de 28 februarie  daca au fost indeplinite cumulativ, urmatoarele conditii:

Ø depunerea raportului anual de activitate  completat la toate rubricile;

Ø declaratia privind forma de desfasurare a activitatii pentu anul 2017  (se completeaza obligatoriu de catre toti membrii);

Ø achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp;

Ø documentele pe baza carora se stabilesc cotizatiile variabile sunt:

§  balantele de verificare, in cazul societatilor,

§  extras din Registrul de incasari si plati, in cazul persoanelor fizice care care exercita profesia individual; totodata acestea au obligatia depunerii declaratiei 200 la filiala CECCAR, fizic, prin posta sau mijloace de comunicare on-line, cu confirmare de primire, in termen de 30 de zile de la data depunerii la ANAF ;

Ø dovada asigurarii pentru riscul profesional, doar pentru cei care desfasoara activitate;

Ø dovada ca nu au suferit nici o condamnare, care potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si administrare a societatilor comerciale (cazierul judiciar sau declaratia pe propria raspundere) ;

Ø declaratia pe propria raspundere privind capacitate deplina pentru exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat ;

Ø o data la 4 ani se prezinta o adeverinta medicala, eliberata de un medic specialist;

Ø parcurgerea programului de formare profesionala continua organizat de C.E.C.C.A.R.

 

2. Cotizatiile profesionale

 

2.1. Cotizatiile variabile

Se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea desfasurata in baza calitatii, in anul precedent dupa cum urmeaza:

a) pentru persoane fizice -  o cota de 1,2% din sumele incasate;

     b) pentru persoane juridice – o cota de 1,2% din sumele facturate;

 

Membrii Corpului care isi indeplinesc integral obligatia de plata a cotizatiei  pentru anul 2017 pana la data de 28 februarie 2017, inclusiv, vor plati cotizatia variabila  0,8%.

2.2 Cotizatiile fixe

v Persoane fizice

CATEGORIA

platita pana la 28.02.2017

platita dupa 28.02.2017

platita dupa 30.09.2017

platita dupa  01.01.2018

experti contabili liberi profesionisti / angajati, cu parafa anuala (cu viza)

700

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili adm/asociati societate membra C.E.C.C.A.R. cu viza si parafa anuala

600

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili adm/asociati societate membra C.E.C.C.A.R., cu viza dar fara parafa anuala

500

600

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili angajati fara viza anuala de exercitare a profesiei

500

600

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili angajati cu norma intreaga exclusiv in cadrul unei societati membra C.E.C.C.A.R. fara viza anuala

400

500

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii de onoare

scutit

scutit

x

x

 contabili autorizati liberi profesionisti / angajati cu viza si parafa anuala

570

670

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

contabili autorizati adm/asociati societate membra, cu viza si fara parafa anuala

300

400

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

 contabili autorizati angajati fara viza anuala de exercitare a profesiei

300

400

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

contabili autorizati angajati cu norma intreaga exclusiv in cadrul unei societati membra, fara viza anuala

250

350

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii aflati in imposibilitatea exercitarii profesiei, respectiv: concediu crestere si ingrijire copil si angajati in afara Romaniei (documente justificative)

150

250

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii inactivi persoane fizice - depunere adeverinta de incompatribilitate, anual

150

250

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

 

 

 

 

 

 

 

 

v Societati

 

COTIZATIE FIXA SOCIETATI EXPERTIZA CONTABILA / CONTABILITATE

COTIZATIE FIXA

COTIZATIE FIXA - achitata dupa 30.09.2017

COTIZATIE FIXA - achitata dupa  01.01.2018

CIFRA DE AFACERI AN ANTERIOR PESTE  100.000 EURO - ultimul curs de schimb valutar BNR

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

CIFRA DE AFACERI AN ANTERIOR SUB  100.000 EURO - ultimul curs de schimb valutar BNR

700

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

 

 

3. Cu privire la Raportul de activitate anual

 

Termenul de depunere a raportului anual de activitate pentru anul 2016 este data 28 februarie 2017.

Incepând cu 01.01.2016 membrii filialei care au cont de acces online pentru încărcarea raportului de activitate în program vor avea totodată posibilitatea încărcării și a documentației necesare obținerii vizei.

In  cazul membrilor, persoane fizice, experti contabili/contabili autorizati care sunt angajati si nu au desfasurat activitate in anul 2016 si care nu doresc viza anuala de exercitare a profesiei  se depune  Raportul anual de activitate simplificat .

Membrii filialei care nu au solicitat crearea contului de acces online în aplicația Evid Expert, pot solicita crearea acestuia pe adresa de e-mail:  Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , anexând o copie a C.I. și copia carnetului de membru;

Ø Referitor la completarea si transmiterea online a Raportului de activitate, va transmitem anexat Instructiunile privind accesarea, utilizarea aplicaţiei de evidenta membri EvidExpert si completarea on-line a Raportului anual de activitate, de catre membri Corpului.

 

4. Alte  facilitati

Pentru stimularea dezvoltarii profesionale a tinerilor profesionisti contabili, membrii CECCAR, respectiv persoanele pana la limita varstei de 35  ani se stabilesc, in conditiile platii integrale si in termen a cotizatiei fixe, urmatoarele facilitati:

-  in primii 2 ani de la data inregistrarii in Tabloul Corpului beneficiaza de scutirea de la plata cotizatiei variabile in conditiile in care in aceasta perioada isi exercita profesia:

·        individual si/sau

·        prin societate

o   in care este asociat unic si administrator sau

o   in care toti expertii contabili/contabilii autorizati, asociati/actionari si administratori se incadreaza in prevederile prezentului articol.

Membrii cu handicap grav sau accentuat definit conform Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sunt scutiti de la plata cotizatiei fixe, pe baza de cerere aprobata in Biroul Permanent al Consiliului Superior incepand cu data inregistrarii cererii.

Membrii aflati in incapacitate temporara de munca, dovedita conform legii, pentru o perioada mai mare de 3 luni consecutive sunt scutiti de la plata cotizatiei proportional cu perioada de incapacitate de munca pentru anul curent, pe baza de cerere aprobata in Biroul Permanent al Consiliului Superior, incepand cu data inregistrarii cererii.

 

 5. Plata

       Cotizatiile  pot fi platite la caseria filialei Corpului sau prin virament bancar  in contul:

       RO44 RZBR 0000 0600 0656 3882 deschis la Raiffeisen Bank – Agentia Sibiu, beneficiar    C.E.C.C.A.R Filial  Sibiu, CUI 7426179, iar copia ordinului de plata se depune la filiala.

 

 Conducerea Filialei Sibiu

Stimati colegi,

Puteti accesa aici declaratia de candidatura pentru functia de presedinte CECCAR si
aici  declaratia de candidatura pentru functia de presedinte al consiliului filialei.

Graficul de organizare a alegerii președintelui consiliului filialei  

Nr. crt.

Acțiunea

Data limita/ perioada/intervalul

1.

Mediatizarea formularului declarației de candidatură

15 ianuarie

2.

Depunerea declarațiilor de candidatură

25 ianuarie

3.

Numirea comisiei de nominalizare

31 ianuarie

4.

Publicarea procesului-verbal al comisiei centrale de nominalizare, a listei candidatilor admisi

10 februarie

5.

Depunerea contestațiilor împotriva procesului-verbal al comisiei centrale de nominalizare

2 zile lucratoare

6.

Soluționarea contestațiilor

5 zile lucrătoare

7.

Intocmirea listei de votanti

5 martie

8.

Desfășurarea procesului de votare

07 – 18 martie

9

Organizarea Adunării generale

19 – 31 martie

 

Conducerea  Filialei Sibiu

Materiale cu privire la acordarea vizei anuale si sistemul de cotizatii  aprobate de Conferinta Nationala Extraordinara care a avut loc in data de 09.01.2017, respectiv:

Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat ;

Metodologia de stabilire a cotizatiilor de membru

Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR

Declaratie privind forma de desfasurare a profesiei;

Raport anual de activitate;

-Raport anual de activitate simplificat;

 

 

Precizam faptul ca membrii care au platit in avans, in anul 2016, cotizatie variabila calculata cu procentul de 1%, la depunerea raportului anual de activitate cotizatia variabila se va regulariza cu procentul de 0.8% aplicat la cifra de afaceri aferente anului 2016.

 

{slide=Conditii de acordare a vizei anuale & Sondaj privind Formularul 088}

Stimați colegi,

Având în vedere că experții contabili și contabilii autorizați sunt cei mai în măsură să analizeze impactul Formularului 088, CECCAR, ca reprezentant al profesiei contabile din România, a fost solicitat să efectueze o analiză și un sondaj referitoare la utilitatea acestei declarații, în vederea adoptării unei decizii cu privire la menținerea sau eliminarea acesteia.

În acest sens, vă rugăm să susțineți demersul inițiat de CECCAR, prin completarea unui chestionar, până mâine, 13.01.2017, ora 12.00, accesând linkul (click pentru chestionar).

De asemenea, vă informăm că în cadrul Conferinței Naționale Extraordinare a CECCAR din 9 ianuarie a.c. au fost aprobate o serie de modificări în ceea ce privește metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, precum și sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, măsuri care vin în sprijinul profesioniștilor contabili.

În acest sens vă informăm că pe site-urile filialelor CECCAR au fost publicate materialele aprobate. Având în vedere importanța informațiilor cuprinse în aceste documente, vă rugăm să le analizați cu atenție pentru a putea beneficia de facilitățile financiare oferite de CECCAR, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.

În situația în care aveți neclarități în privința informațiilor ce se regăsesc în documentele publicate, vă rugăm să vă adresați filialelor CECCAR.

În baza prevederilor documentelor ce se regăsesc pe site-urile filialelor, vă informăm că viza anuală pentru exercitarea profesiei obținută în anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a anului în curs.

 

                                                                        Cu stimă,

 

                   Președinte,                                                                    Director general executiv

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova                                     Lect. univ. dr. Florin Dobre

{/slide}

  dsc_0256.jpgdsc_0250.jpgdsc_0247.jpgdsc_0254.jpg

 

 

 

 dsc_0235.jpg

 

 

 

 

 

 

dsc_0258.jpg 

 

 

 

 

 

 

dsc_0259.jpg

dsc_0264.jpg

dsc_0265.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0269.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0276.jpg

dsc_0278.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0279.jpg

dsc_0281.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0291.jpg

dsc_0293.jpg

dsc_0295.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0302.jpg

dsc_0305.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0305.jpg

 

 

 

 

 

 

 

image2.jpg

image3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

img_5499.jpg

img_5518.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0285.jpg


dsc_0300.jpg

 

 

 

 

 

 

 

image2 (002).jpg

 

 

 

 

 

 

Dragi colegi,

Ne apropiem de perioada sfanta si, odata cu ea, de realizarea ca timpul este un cadou divin, pe care trebuie sa-l folosim cu intelepciune.

Va dorim un Craciun binecuvantat si un an nou cu sanatate, liniste sufleteasca si impliniri, cu mult timp pentru lucrurile cu adevarat importante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimati colegi,

 

In cadrul Conferintei Nationale Extraordinare din data de 09.01.2017, urmeaza sa aprobam si Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) revizuit si actualizat.

Va rugam  sa-l analizati cu atentie si sa ne transmiteti comentariile dumneavoastra pina cel tirziu 2 decembrie 2016 (pe adresa de mail  Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. ) pentru a avea timpul necesar de prelucrare a  propunerilor dv. si edita un nou draft, pe care il veti primi in vederea finalizarii acestuia.

Draftul final urmeaza a fi  dezbatut si validat in Consiliul Superior din luna Decembrie 2016  si aprobat in Conferinta Nationala Extraordinara din data de 09 ianuarie 2017, ulterior urmand sa obtinem avizele MF, MJ si CSIPTTC.

Rog sa aveti in vedere ca in prezent nu putem iesi din cadrul OG 65/1994. Intrucit in anul 2017 va avea loc modificarea OG 65/1994 (speram ca in Semestrul 1), ROF va comporta o noua modificare functie de noile prevederi din OG 65/1994.

De asemenea, rog sa analizati  textele cu culoare galbena si albastra intrucat consideram ca trebuie sa facem precizari mai clare.

 

Va multumim!

Vicepresedinte  CECCAR

Alexandru Bunea


Stimati colegi,

Puteti accesa aici setul de intrebari pentru testul GEJ 2017.


Conducerea  Filialei Sibiu

C.E.C.C.A.R.

FILIALA SIBIU

 

Stimati membri,

 

In ziua de 12 decembrie 2016, ora 15,00 in localitatea Sibiu la Universitatea “Lucian Blaga” Facultatea de Drept “Simion Bărnuţiu”– str. Calea Dumbrăvii nr. 34,  va avea loc Adunarea generala extraordinara a membrilor Filialei Sibiu a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania cu urmatoarea ordine de zi:

1.    Desemnarea reprezentantilor la Conferinta Nationala Extraordinara a expertilor contabili si contabililor autorizati din data de 9 ianuarie 2017.

 

In cazul neindeplinirii, la prima convocare, a conditiilor de validare prevazute la pct. 110 din Regulamentul de organizare si functionare al CECCAR, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara este convocata in ziua de 12 decembrie 2016, ora 15,30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.


Conducerea CECCAR Filiala Sibiu

Modificarea OG 65/1994, in dezbatere publica

 

Ca urmare a numeroaselor discutii pe care conducerea centrala a CECCAR le-a avut cu reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat in dezbatere publica pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede iesirea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania de sub supravegherea CSIPPC si modificarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1994. In acest sens, solicitam tuturor membrilor sa transmita eventuale modificari/completari a OG nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinsa in textul mai sus amintitei legi. Mentionam ca principalele modificari cuprinse in proiectul de lege privind OG 65 se refera la completarea ariei de servicii pe care expertii contabili le pot presta.

Asteptam eventualele modificari/completari a OG 65/1994 pe adresa de e-mail Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. .

Ziua de 21 septembrie este sărbătorită în fiecare an, potrivit Normelor nr.12726/2004, în mod unitar, la nivelul filialelor CECCAR, cu scopul promovării imaginii, intereselor şi rolului contabilului într-o economie de piaţă concurenţială.

La aniversare sunt aşteptaţi toţi profesioniştii contabili din România, membri ai CECCAR sau angajaţi în diverse ramuri ale economiei. Cu toţii prezenţi la ziua contabilului vor demonstra, încă o dată, că  „Profesia contabilă a fost, este şi va fi pusă în slujba interesului public, spre binele public.”

Cea de-a XII -a ediţie a Zilei Naţionale a Contabilului Român este un prilej de a reuni familia profesioniştilor contabili şi de a reafirma adevărul potrivit căruia CECCAR a devenit un brand naţional, emblematic pentru ceea ce înseamnă calitatea profesiei contabile.

Manifestările ediţiei din acest an a Zilei Naţionale a Contabilului Român se vor desfăşura sub egida ”CECCAR – 95 ani de existență”, aniversare dedicată împlinirii a 95 ani de la constituirea organizației profesionale CECCAR, eveniment deosebit din viața profesiei contabile.

Cu ocazia sărbătoririi zilei de 21 septembrie ca ”Zi Națională a Contabilului Român” avem plăcerea de a vă invita să participați la manifestările organizate în această zi.

Ne bucuram sa va primim pe 21 Septembrie, incepand cu ora 15.00 in sala de festivitati a restaurantului Select din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.49

 

La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili!

 

 

 Vă așteptăm cu drag!


“În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.

Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate cu legislația în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată de terți în același scop nu are avizul CECCAR și nu este garantată de Corp privitor la corectitudinea și relevanța educațională a lucrării. Inclusiv în situația în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menționat numele CECCAR, aceasta nu echivalează cu garanția că lucrarea respectă cerințele certificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iar utilizarea numelui CECCAR de către terți reprezintă strict inițiativa acestora, fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării și comercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cu acești terți.”

Conducerea  Filialei Sibiu

Se împlinesc, astăzi, patru ani de când președintele prof. univ. dr. Marin Toma a plecat dintre noi. Un adevărat vizionar, știind înaintea tuturor ceea ce se va întâmpla în profesia contabilă, în mod special, și în economia națională, în general, a luptat neîncetat pentru progresul profesiei contabile și pentru cei care o practică. Întotdeauna le-a arătat tuturor celor cu care a colaborat și care au format profesia contabilă drumul cinstit, plin de realizări care au la bază etica și profesionalismul, drum care poate fi parcurs doar în echipă.

Aducem astăzi un omagiu personalității remarcabile a vieții economice din țara noastră, care a fost președintele Marin Toma, un model profesional și uman a cărui amintire va trăi veșnic în inima noastră, datorându-i trimful tradiției și modernului în ceea ce privește profesia contabilă.

Amintim, în această zi, un citat al celui care a fost președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, vorbe care i-au călăuzit pașii pe tot parcursul vieții: În faţa oricărui obstacol, a oricărei probleme de rezolvat am fost dominat de conjugarea a trei verbe: a şti, a vrea şi a putea.

Dumnezeu să-l odihnească!

Conducerea C.E.C.C.A.R.

 Stimati colegi,

Va informam ca a aparut numarul 9 al revistei online CECCAR BUSINESS Magazin. Aceasta poate fi vizualizata la adresa www.ceccarbusinessmagazine.ro.


Conducerea  Filialei Sibiu
 

 Stimati colegi,


Puteti accesa aici revista Pro Domo nr. 3, aferent lunii martie 2016.


Conducerea  Filialei Sibiu
 

 Stimati colegi,

Puteti accesa aici revista Pro Domo nr. 2, aferent lunii februarie 2016.


Conducerea  Filialei Sibiu
 

 Stimati colegi,

Puteti accesa aici codurile CAEN pentru societatiile membre CECCAR.


Conducerea  Filialei Sibiu
 

 Stimati colegi,

Puteti accesa aici lista candidatiilor Consiliului Superior CECCAR.


Conducerea  Filialei Sibiu
 

 Stimati colegi,

Puteti accesa aici revista Pro Domo nr. 1, aferent lunii ianuarie 2016.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimati colegi,
Puteti accesa aici  buletinul de actualitate din data de 26 februarie 2016.
Conducerea Filialei Sibiu

 Stimati colegi,

Puteti accesa aici revista Pro Domo nr. 12, aferent lunii decembrie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu
 
Stimati colegi,
Puteti accesa aici  programul International de doctorat in Fiscalitate Corporativa Internationala.
Conducerea Filialei Sibiu

Stimati colegi,

Puteti accesa aici revista Pro Domo nr. 11, aferent lunii noiembrie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu
 

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici setul de intrebari pentru testul GEJ 2016.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 9, aferent lunii septembrie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 8, aferent lunii august 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 7, aferent lunii iulie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 6, aferent lunii iunie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu

 
Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională.  

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 5, aferent lunii mai 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu

 
Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională.  

Conducerea  Filialei Sibiu
 
Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională.  

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 4, aferent lunii aprilie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu
 
Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională.  

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 3, aferent lunii martie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu

Către,

EXPERÅ¢II CONTABILI ÅŸi CONTABILII AUTORIZAÅ¢I, SENATORI Å�I DEPUTAÅ¢I în PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

Corpul ExperÅ£ilor Contabili ÅŸi Contabililor AutorizaÅ£i din România (CECCAR), va adresează prezentul

APEL PENTRU AMENDAREA PROIECTULUI CODULUI DE PROCEDURA FISCALA

Apel pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în È™edinÈ›a din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispoziÈ›iilor privind obligaÈ›ia expertilor contabili, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operaÈ›iunile în lei sau valută, despre care au luat cunoÈ™tință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro - descarca de aici  

 
Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională.  

Conducerea  Filialei Sibiu

 
Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională.  

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 2, aferent lunii februarie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 1, aferent lunii ianuarie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimați membri,

  

 În ziua de 13 februarie 2015, incepand cu orele 16.00 va avea loc in localitatea Sibiu la Universitatea “Lucian Blaga” Facultatea de Drept “Simion BărnuÅ£iu”– str. Calea Dumbrăvii nr. 34, Adunarea generală a membrilor Filialei Sibiu a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania cu urmatoarea ordine de zi:

a)    Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuÅ£iilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli pe anul trecut;

b)     Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;

c)     Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

d)    Aprobarea programului de activitate pe anul in curs pentru îndeplinirea atribuÈ›iilor prevăzute    de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;

e)    Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs, potrivit Normelor stabilite de ConferinÈ›a NaÈ›ională;

f)     Aprobarea listei experÅ£ilor contabili de onoare ÅŸi a contabililor autorizaÅ£i de onoare;

g)    Desemnarea reprezentanÅ£ilor la ConferinÅ£a NaÅ£ională conform normativelor stabilite;

h)    Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul următor;

i)      Diverse - Alegeri pentru completarea comisiei de disciplină

 

 

In caz de neintrunire a cvorumului, Adunarea generala se reprogrameaza la ora 16,30.

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 12, aferent lunii decembrie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 11, aferent lunii noiembrie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 10, aferent lunii octombrie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 9, aferent lunii septembrie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimate coleg(ă),

În conformitate cu Normele 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, “Expertizele contabile judiciare sunt efectuate de experÅ£ii contabili, membri ai Corpului, înscriÅŸi în Grupul ExperÅ£ilor Judiciari”

Aceste Norme au fost mediatizate prin afişarea pe site-ul filialei Sibiu: http://www.ceccarsibiu.ro, secţiunea expertiză contabilă

Înscrierea în Grupul ExperÅ£ilor Judiciari se poate solicita de către membrii activi ai Corpului, experÅ£i contabili, care au viza la zi, în urma susÅ£inerii ÅŸi promovării unui test de verificare a cunoÅŸtiintelor - îndeplinind cumulativ condiÅ£iile prevăzute de art. 2 din Normele mai sus amintite.

Pentru dobândirea calităţii de expert contabil judiciar, filiala Sibiu organizează două sesiuni de susÅ£inere a testului astfel:

-          în data de 03.12.2014, orele 16 – 18, sala de curs Ion Evian, la sediul filialei

-          în data de 15.12.2014, orele 16 – 18, sala de curs Ion Evian, la sediul filialei

Cererile de înscriere în Grupul ExperÅ£ilor Judiciari ÅŸi de susÅ£inere a testului de verificare a cunoÅŸtiinÅ£elor se depun la sediul filialei Sibiu, însoÅ£ite de “FiÅŸa de opÅ£iuni”, în perioada 15.11.2014-24.11.2014, pentru participantii la  prima sesiune ÅŸi până la data de 09.12.2014 pentru  participantii la cea de-a doua sesiune. Cei care nu au depus cererea în aceste perioade au posibilitatea să depună cererea privind înscrierea în Grupul ExperÅ£ilor Judiciari doar în anul următor, în aceeaÅŸi perioadă.

Odată cu depunerea cererii însoÅ£ită de fiÅŸa de opÅ£iuni, se va achita suma de 15 lei necesară corectării testelor ÅŸi confecÅ£ionării legitimaÅ£iilor de expert contabil judiciar, ÅŸi se va depune 1 (una) fotografie (dimensiuni ¾ cm) pentru legitimaÅ£ie.

Verificarea se va face sub forma unui test grilă format din 50 de întrebări, cu 3 (trei) variante de răspuns, din care 1 (una) corectă, fiecare întrebare fiind apreciată cu 2 (două) puncte, timpul afectat completării testului fiind de 2 ore. Punctajul minim pentru promovare este de 70 (ÅŸaptezeci) puncte. 

Notă: ExperÅ£ii contabili care nu obÅ£in viza anuală pentru exercitarea profesiei în termenul prevăzut de Normele Corpului – respectiv până la 31 ianuarie 2015 – NU vor fi înscriÅŸi în Grupul ExperÅ£ilor Judiciari în anul 2015, dar testul îÅŸi păstrează valabilitatea pentru anul următor. De asemenea, neîndeplinirea obligaÅ£iilor faţă de Corp în anul 2015 atrage după sine radierea  din oficiu din Grupul ExperÅ£ilor Judiciari – art. 20 din Normele mai sus amintite.

Puteti accesa aici cererea privind înscrierea în Grupul ExperÅ£ilor Judiciari, fiÅŸa de opÅ£iuni , tematica ÅŸi bibliografia pentru susÅ£inerea testului.

Notă: ExperÅ£ii contabili judiciari înscriÅŸi în prezent în Grupul ExperÅ£ilor Judiciari, nu mai participă la sesiunile din decembrie 2014, evaluarea lor efectuându-se pe baza testelor de verificare a cunoÅŸtinÅ£elor de la sfârsitul fiecărui curs de pregătire profesională la care participă.

Conducerea Filialei Sibiu
Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici mesajul de multumire adresat filialei CECCAR Sibiu de catre vice-presedinte al Consiliului Superior, dna Anca Bogorin, care a participat la Ziua Nationala a Contabilului Roman din data de 21 septembrie 2014.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea  Filialei SibiuStimaţi colegi,

Puteţi accesa aici lista candidaţilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al CECCAR.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 8, aferent lunii august 2014.


Conducerea  Filialei SibiuÎn data de 17 octombrie 2014 se va organiza ConferinÅ£a NaÅ£ională extraordinară a experÅ£ilor contabili ÅŸi contabililor autorizaÅ£i, pentru alegerea preÅŸedintelui Consiliului Superior al CECCAR.

DeclaraÅ£iile de candidatură pentru funcÅ£ia de preÅŸedinte al CECCAR, completate la toate rubricile potrivit reglementărilor Corpului, se depun sau se trimit la aparatul central al Corpului, până la data de 27 septembrie 2014

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 7, aferent lunii iulie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 6, aferent lunii iunie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea Filialei SibiuStimaţi colegi,

Ministerul Finanţelor Publice a postat pe site, la rubrica Transparenţă decizională, Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.

Potrivit proiectului de ordin, operatorii economici, care în exerciÅ£iul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului FinanÅ£elor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014. Raportările se depun în format hârtie ÅŸi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataÅŸată o semnătură electronică extinsă.

Proiectul propune ca termen limită pentru depunerea raportărilor data de 18 august 2014. Nedepunerea raportărilor se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Este de remarcat faptul că pentru indicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, precum inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor este mai redus.

Conform art.28 alin.(2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, persoanele prevăzute de lege au obligaÅ£ia să întocmească raportări contabile ÅŸi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciÅ£iului financiar, în condiÅ£iile stabilite de Ministerul FinanÅ£elor Publice.

Pentru situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici, modelele acestora sunt prevăzute de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Modelul de raportare contabilă la 30 iunie se aprobă anual prin ordin al ministrului finanţelor publice, de la o perioadă la alta intervenind unele cerinţe de informaţii suplimentare.

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internationala si aici buletinul de actualitate examen acces. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate. 

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 4, aferent lunii aprilie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de bune practici ale filialelor CECCAR . 

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 3, aferent lunii martie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate ce cuprind noutati internationale.

Conducerea Filialei Sibiu


Studiu privind piaţa serviciilor contabile din perspectiva IMM-urilor

CECCAR lansează o invitaÅ£ie publică tuturor entităţilor care beneficiază de serviciile prestate de experÅ£ii contabili (cabinetele de contabilitate) de a răspunde la un chestionar în care sunt adresate nevoile IMM-urilor în raport cu serviciile contabile prestate de PMM-uri.

Acest studiu are ca scop să sprijine atât IMM-urile cât ÅŸi PMM-urile prin oferirea unor răspunsuri la întrebări precum care sunt nevoile ÅŸi dorinÅ£ele clienÅ£ilor.

Chestionarul vizează evaluarea gradului de satisfacÅ£ie al IMM-urilor în calitate de clienÅ£i ai PMM-urilor ÅŸi relaÅ£ia cu expertul contabil/cabinetul de contabilitate în general. Completarea chestionaruuil durează aproximativ 10 minute ÅŸi se realizează on line până cel târziu Vineri, 23 mai 2014.

Cei interesaÅ£i pot completa chestionarul online accesând următorul link: http://www.kestionare.ro/k/k.aspx?k=6297

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate ce cuprind noutati internationale.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici o informare cu privire la rezultatele ConferinÅ£ei NaÅ£ionale de dare de seamă ÅŸi alegeri a experÅ£ilor contabili ÅŸi contabililor autorizaÅ£i din România.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici si aici buletinul de actualitate.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 2, aferent lunii februarie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici si aici buletinul de actualitate.

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate si aici informarea FEE.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici linkurile noutatilor internaţionale.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatile internaţionale.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatile examene.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatile editoriale.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatile contabile.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici noutatiile legislative si aici modificările noului cod de procedură penală cu incidenţă în activitatea de expertiză contabilă judiciară conform dispoziÅ£iilor  Legii nr. 135/2010, cu modificările ÅŸi completările ulterioare.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 1, aferent lunii ianuarie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 12, aferent lunii decembrie 2013.


Conducerea  Filialei SibiuStimati colegi, 

In vederea simplificarii procesului de obtinere a vizei de exercitare a profesiei, incepand din acest an completarea Raportul anual de activitate se va realiza on-line. In acest scop a fost dezvoltată ÅŸi implementată o aplicaÅ£ie care se acceseaza prin internet, utilizând un browser web.

Aceasta facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite sa simplifice procesul de obtinere a vizei de exercitare a profesiei.

In afara de facilitatea completarii on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultarii fisei personale, astfel ca in orice moment se poate cunoaste statutul in cadrul Corpului, atat personal cat si al societatii, dupa caz.

Legat de aceste facilitati membrii pot solicita informatii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont in aplicatie astfel incat sa puteti accesa fisa personala si completa Raportul anual de activitate, va rugam sa urmati unul din urmatorii pasi:

1.           solicitati personal la filiala CECCAR de domiciliu datele de autentificare (username si parola); este nevoie sa aveti asupra dumneavoastra cartea de identitate si carnetul de membru pentru identificare

sau

2.           trimiteti pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cu subiectul: „Solicitare creare cont” la care atasati o copie dupa cartea de identitate si carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteti solicitarea trebuie sa fie obligatoriu personala si sa aveti acces la ea. In cel mai scurt timp veti primi pe adresa de mail datele de autentificare in aplicatie (verificati periodic si directorul Spam sau Junk). Pentru orice problema legata de accesarea contului trimiteti intrebarile dumneavoastra pe adresa de mail mai sus menÅ£ionata sau la filiala de domiciliu

Odata creat contul veti primi pe adresa de mail personala informatii suplimentare privind modul de utilizare al aplicatiei si de completare a Raportului anual de activitate.

 

Referitor la solicitarea id-ului si parolei:

-  va informam ca aveti posibilitatea sa obtineti contul atat personal prin solicitare direct de la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Sibiu, precum si prin transmiterea solicitarii prin mail la adresa : ceccarsibiu@ceccarsibiu.ro;

-  va rugam sa metionati odata cu solicitarea si parola dorita. In ce priveste id-ul acesta va fi : prenume.nume ( exemplu : anca.vulcan )

-  odata cu solicitarea dvs, va rugam sa prezentati si cate o copie dupa cartea de identitate si carnetul de expert contabil / contabil autorizat.

Puteti accesa aici instructiunile privind accesarea, utilizarea aplicaţiei de evidenta membri EvidExpert si completarea on-line a Raportului anual de activitate.Stimaţi colegi,


C.E.C.C.A.R. Filiala Sibiu vã aduce la cunoÅŸtintã unele reglementãri utile pentru exercitarea profesiei:


â–º Viza pentru exercitarea profesiei de cãtre experÅ£ii contabili si contabilii autorizaÅ£i pentru anul 2014 se acordã pânã la data de 31 ianuarie 2014, conform Normelor nr.1500/2009 privind evidenÅ£a ÅŸi gestionarea membrilor, în urmãtoarele condiÅ£ii:


a) achitarea în întregime a obligaÅ£iilor faÅ£ã de Corp : cotizaÅ£ia fixã aferentã anului trecut si anul in curs si cotizaÅ£ia variabilã aferenta anului 2013

b) dovada asigurãrii pentru riscul profesional;
c) prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraÅ£ie pe proprie rãspundere cã nu a suferit condamnãri;
d) nu sunt sancÅ£iuni ale comisiei de disciplinã cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe toata durata suspendãrii, sau cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
e) depunerea raportului anual de activitate semnat ÅŸi parafat, pânã la 31.01.2014, (transmiterea raportului semnat ÅŸi parafat la filialã se poate face ÅŸi prin e-mail cu condiÅ£ia ca acesta sã fie în format PDF)
f) depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă conform Standardului Profesional 38 al Corpului (conform evidentelor filialei)

â–ºTermenele de achitare a cotizatiilor:

Cotizatiile fixe : - 31 ianuarie 2014 (50%)
                       - 31 martie 2014 (50%)

Cotizatiile variabile: -31 ianuarie 2014  reprezentand 1,2% la venituri realizate pe anul 2013 de catre membrii persoane fizice  si persoane juridice

Mentionam ca acordarea vizei de exercitare a profesiei pe anul 2014 se face numai la plata integrala a cotizatiei fixe pe anul 2014, iar  parafele de lucru valabile pentru anul 2014 se vor elibera membrilor care au obtinut viza de exercitare a profesiei pe anul 2014. Parafele vechi detinute vor fi predate la filiala pe baza de proces verbal in momentul eliberarii parafelor anuale, valabile  pentru anul 2014.

►Cotizatiile fixe unice pe ţară aprobate prin Decizia nr, 11/266 din 21 octombrie 2011 a Biroului Permanent al Consiliului Superior al CECCAR:


-400 lei pentru experţi contabili activi;
-350 lei pentru contabili autorizaţi activi
- 800 lei pentru societăţile de expertiză şi de contabilitate
- 200 lei cotizatie fixa datorata de catre expertii contabili administratori, asociati, salariati in cadrul societatilor comerciale membre CECCAR, care nu desfasoara activitate profesionala in nume propriu

- 175 lei cotizatie fixa datorata de catre contabilii autorizati administratori, asociati, salariati in cadrul societatilor comerciale membre CECCAR, care nu desfasoara activitate profesionala in nume propriu

- 300 lei pentru experţi contabili inactivi
- 250 lei pentru contabili autorizaţi inactivi

â–º Formularul de "Raport de activitate" Descarcati AICI 

 
Bine ati venit !

CECCAR - Filiala Sibiu
Adresa noastra noua: Sibiu - Soseaua Alba Iulia nr.12

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) - filiala Sibiu, functioneaza intr-un sediu nou, pe soseaua Alba Iulia, nr.12.

Noul sediu dispune de o sala de cursuri de 30 de locuri, o sala de conferinte, la care se adauga o alta sala de cursuri de 100 de locuri.

Sediul nou beneficiaza de circa 10 locuri de parcare proprii.

Va invitam sa vizualizati doua imagini panoramice a salii noastre de cursuri:
    - http://www.ceccarsibiu.ro/conferinte1.html
    - http://www.ceccarsibiu.ro/conferinte2.html

 Image