shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Ultimele noutati - CECCAR Filiala Sibiu
Fundația C.E.C.C.A.R. - Centrul de Excelență și Bussines în economie organizează, Seminar de fiscalitate Perioada: 09 aprilie orele 10,00 - 14,00 Locația: CECCAR Filiala Sibiu, sos. Alba Iulia nr.12 Tematica: Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenti Seminarul va fi moderat de un specialist în impunerea nerezidenților din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. În cadrul acestui seminar veți afla detalii legate de aplicarea în practică a modificărilor Codului fiscal intervenite în anul 2016 privind impunerea veniturilor obținute de nerezidenți. Seminarul cuprinde și o sesiune de întrebări și răspunsuri, în acest scop, vă rugăm să transmiteți prin e-mail până în data de 05 aprilie, întrebările, spețele sau neclaritățile dv., astfel încât problematica abordată să răspundă cerințelor dv,. Taxa de participare: 150 lei Înscrieri: Fax/Tel.: (0269)212077; E-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. sau Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. ; Persoană de contact: Bianca Roth, mob.0751/024.155 Seminarul de fiscalitate este opțional, orele de pregătire din cadrul seminarului nu fac parte din cele 40 ore verificabile necesare vizei de exercitare a profesiei. Înscrierile se pot face prin transmiterea cererii de inscriere pe adresa de e-mail a filialei: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. Plata seminarului se poate efectua prin virament, în contul bancar - RO48 RZBR 0000 0600 1838 3260 - Raiffeisen Bank-, sau numerar la caseria filialei Sibiu.

 Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 2, aferent lunii februarie 2016.


Conducerea  Filialei Sibiu
 

 Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici codurile CAEN pentru societatiile membre CECCAR.


Conducerea  Filialei Sibiu
 

 Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici lista candidatiilor Consiliului Superior CECCAR.


Conducerea  Filialei Sibiu
 

 Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 1, aferent lunii ianuarie 2016.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimati colegi,
Puteti accesa aici  buletinul de actualitate din data de 26 februarie 2016.
Conducerea Filialei Sibiu

 Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 12, aferent lunii decembrie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu
 
Stimati colegi,
Puteti accesa aici  programul International de doctorat in Fiscalitate Corporativa Internationala.
Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 11, aferent lunii noiembrie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu
 

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici setul de intrebari pentru testul GEJ 2016.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 9, aferent lunii septembrie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 8, aferent lunii august 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 7, aferent lunii iulie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 6, aferent lunii iunie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu

 
Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională.  

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 5, aferent lunii mai 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu

 
Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională.  

Conducerea  Filialei Sibiu
 
Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională.  

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 4, aferent lunii aprilie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu
 
Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională.  

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 3, aferent lunii martie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu

Către,

EXPERŢII CONTABILI şi CONTABILII AUTORIZAŢI, SENATORI ŞI DEPUTAŢI în PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), va adresează prezentul

APEL PENTRU AMENDAREA PROIECTULUI CODULUI DE PROCEDURA FISCALA

Apel pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor privind obligația expertilor contabili, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro - descarca de aici  

 
Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională.  

Conducerea  Filialei Sibiu

 
Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională.  

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 2, aferent lunii februarie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 1, aferent lunii ianuarie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimați membri,

  

 În ziua de 13 februarie 2015, incepand cu orele 16.00 va avea loc in localitatea Sibiu la Universitatea “Lucian Blaga” Facultatea de Drept “Simion Bărnuţiu”– str. Calea Dumbrăvii nr. 34, Adunarea generală a membrilor Filialei Sibiu a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania cu urmatoarea ordine de zi:

a)    Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;

b)     Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;

c)     Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

d)    Aprobarea programului de activitate pe anul in curs pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute    de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;

e)    Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs, potrivit Normelor stabilite de Conferința Națională;

f)     Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

g)    Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

h)    Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul următor;

i)      Diverse - Alegeri pentru completarea comisiei de disciplină

 

 

In caz de neintrunire a cvorumului, Adunarea generala se reprogrameaza la ora 16,30.

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 12, aferent lunii decembrie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 11, aferent lunii noiembrie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 10, aferent lunii octombrie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 9, aferent lunii septembrie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimate coleg(ă),

În conformitate cu Normele 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, “Expertizele contabile judiciare sunt efectuate de experţii contabili, membri ai Corpului, înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari”

Aceste Norme au fost mediatizate prin afişarea pe site-ul filialei Sibiu: http://www.ceccarsibiu.ro, secţiunea expertiză contabilă

Înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari se poate solicita de către membrii activi ai Corpului, experţi contabili, care au viza la zi, în urma susţinerii şi promovării unui test de verificare a cunoştiintelor - îndeplinind cumulativ condiţiile prevăzute de art. 2 din Normele mai sus amintite.

Pentru dobândirea calităţii de expert contabil judiciar, filiala Sibiu organizează două sesiuni de susţinere a testului astfel:

-          în data de 03.12.2014, orele 16 – 18, sala de curs Ion Evian, la sediul filialei

-          în data de 15.12.2014, orele 16 – 18, sala de curs Ion Evian, la sediul filialei

Cererile de înscriere în Grupul Experţilor Judiciari şi de susţinere a testului de verificare a cunoştiinţelor se depun la sediul filialei Sibiu, însoţite de “Fişa de opţiuni”, în perioada 15.11.2014-24.11.2014, pentru participantii la  prima sesiune şi până la data de 09.12.2014 pentru  participantii la cea de-a doua sesiune. Cei care nu au depus cererea în aceste perioade au posibilitatea să depună cererea privind înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari doar în anul următor, în aceeaşi perioadă.

Odată cu depunerea cererii însoţită de fişa de opţiuni, se va achita suma de 15 lei necesară corectării testelor şi confecţionării legitimaţiilor de expert contabil judiciar, şi se va depune 1 (una) fotografie (dimensiuni ¾ cm) pentru legitimaţie.

Verificarea se va face sub forma unui test grilă format din 50 de întrebări, cu 3 (trei) variante de răspuns, din care 1 (una) corectă, fiecare întrebare fiind apreciată cu 2 (două) puncte, timpul afectat completării testului fiind de 2 ore. Punctajul minim pentru promovare este de 70 (şaptezeci) puncte. 

Notă: Experţii contabili care nu obţin viza anuală pentru exercitarea profesiei în termenul prevăzut de Normele Corpului – respectiv până la 31 ianuarie 2015 – NU vor fi înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari în anul 2015, dar testul îşi păstrează valabilitatea pentru anul următor. De asemenea, neîndeplinirea obligaţiilor faţă de Corp în anul 2015 atrage după sine radierea  din oficiu din Grupul Experţilor Judiciari – art. 20 din Normele mai sus amintite.

Puteti accesa aici cererea privind înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari, fişa de opţiuni , tematica şi bibliografia pentru susţinerea testului.

Notă: Experţii contabili judiciari înscrişi în prezent în Grupul Experţilor Judiciari, nu mai participă la sesiunile din decembrie 2014, evaluarea lor efectuându-se pe baza testelor de verificare a cunoştinţelor de la sfârsitul fiecărui curs de pregătire profesională la care participă.

Conducerea Filialei Sibiu
Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici mesajul de multumire adresat filialei CECCAR Sibiu de catre vice-presedinte al Consiliului Superior, dna Anca Bogorin, care a participat la Ziua Nationala a Contabilului Roman din data de 21 septembrie 2014.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea  Filialei SibiuStimaţi colegi,

Puteţi accesa aici lista candidaţilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al CECCAR.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 8, aferent lunii august 2014.


Conducerea  Filialei SibiuÎn data de 17 octombrie 2014 se va organiza Conferinţa Naţională extraordinară a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, pentru alegerea preşedintelui Consiliului Superior al CECCAR.

Declaraţiile de candidatură pentru funcţia de preşedinte al CECCAR, completate la toate rubricile potrivit reglementărilor Corpului, se depun sau se trimit la aparatul central al Corpului, până la data de 27 septembrie 2014

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 7, aferent lunii iulie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 6, aferent lunii iunie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea Filialei SibiuStimaţi colegi,

Ministerul Finanţelor Publice a postat pe site, la rubrica Transparenţă decizională, Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.

Potrivit proiectului de ordin, operatorii economici, care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014. Raportările se depun în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Proiectul propune ca termen limită pentru depunerea raportărilor data de 18 august 2014. Nedepunerea raportărilor se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Este de remarcat faptul că pentru indicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, precum inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor este mai redus.

Conform art.28 alin.(2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute de lege au obligaţia să întocmească raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.

Pentru situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici, modelele acestora sunt prevăzute de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Modelul de raportare contabilă la 30 iunie se aprobă anual prin ordin al ministrului finanţelor publice, de la o perioadă la alta intervenind unele cerinţe de informaţii suplimentare.

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internationala si aici buletinul de actualitate examen acces. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate. 

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 4, aferent lunii aprilie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de bune practici ale filialelor CECCAR . 

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 3, aferent lunii martie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate ce cuprind noutati internationale.

Conducerea Filialei Sibiu


Studiu privind piaţa serviciilor contabile din perspectiva IMM-urilor

CECCAR lansează o invitaţie publică tuturor entităţilor care beneficiază de serviciile prestate de experţii contabili (cabinetele de contabilitate) de a răspunde la un chestionar în care sunt adresate nevoile IMM-urilor în raport cu serviciile contabile prestate de PMM-uri.

Acest studiu are ca scop să sprijine atât IMM-urile cât şi PMM-urile prin oferirea unor răspunsuri la întrebări precum care sunt nevoile şi dorinţele clienţilor.

Chestionarul vizează evaluarea gradului de satisfacţie al IMM-urilor în calitate de clienţi ai PMM-urilor şi relaţia cu expertul contabil/cabinetul de contabilitate în general. Completarea chestionaruuil durează aproximativ 10 minute şi se realizează on line până cel târziu Vineri, 23 mai 2014.

Cei interesaţi pot completa chestionarul online accesând următorul link: http://www.kestionare.ro/k/k.aspx?k=6297

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate ce cuprind noutati internationale.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici o informare cu privire la rezultatele Conferinţei Naţionale de dare de seamă şi alegeri a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici si aici buletinul de actualitate.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 2, aferent lunii februarie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici si aici buletinul de actualitate.

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate si aici informarea FEE.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici linkurile noutatilor internaţionale.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatile internaţionale.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatile examene.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatile editoriale.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatile contabile.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatiile legislative si aici modificările noului cod de procedură penală cu incidenţă în activitatea de expertiză contabilă judiciară conform dispoziţiilor  Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 1, aferent lunii ianuarie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 12, aferent lunii decembrie 2013.


Conducerea  Filialei SibiuStimati colegi, 

In vederea simplificarii procesului de obtinere a vizei de exercitare a profesiei, incepand din acest an completarea Raportul anual de activitate se va realiza on-line. In acest scop a fost dezvoltată şi implementată o aplicaţie care se acceseaza prin internet, utilizând un browser web.

Aceasta facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite sa simplifice procesul de obtinere a vizei de exercitare a profesiei.

In afara de facilitatea completarii on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultarii fisei personale, astfel ca in orice moment se poate cunoaste statutul in cadrul Corpului, atat personal cat si al societatii, dupa caz.

Legat de aceste facilitati membrii pot solicita informatii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont in aplicatie astfel incat sa puteti accesa fisa personala si completa Raportul anual de activitate, va rugam sa urmati unul din urmatorii pasi:

1.           solicitati personal la filiala CECCAR de domiciliu datele de autentificare (username si parola); este nevoie sa aveti asupra dumneavoastra cartea de identitate si carnetul de membru pentru identificare

sau

2.           trimiteti pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cu subiectul: „Solicitare creare cont” la care atasati o copie dupa cartea de identitate si carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteti solicitarea trebuie sa fie obligatoriu personala si sa aveti acces la ea. In cel mai scurt timp veti primi pe adresa de mail datele de autentificare in aplicatie (verificati periodic si directorul Spam sau Junk). Pentru orice problema legata de accesarea contului trimiteti intrebarile dumneavoastra pe adresa de mail mai sus menţionata sau la filiala de domiciliu

Odata creat contul veti primi pe adresa de mail personala informatii suplimentare privind modul de utilizare al aplicatiei si de completare a Raportului anual de activitate.

 

Referitor la solicitarea id-ului si parolei:

-  va informam ca aveti posibilitatea sa obtineti contul atat personal prin solicitare direct de la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Sibiu, precum si prin transmiterea solicitarii prin mail la adresa : ceccarsibiu@ceccarsibiu.ro;

-  va rugam sa metionati odata cu solicitarea si parola dorita. In ce priveste id-ul acesta va fi : prenume.nume ( exemplu : anca.vulcan )

-  odata cu solicitarea dvs, va rugam sa prezentati si cate o copie dupa cartea de identitate si carnetul de expert contabil / contabil autorizat.

Puteti accesa aici instructiunile privind accesarea, utilizarea aplicaţiei de evidenta membri EvidExpert si completarea on-line a Raportului anual de activitate.Stimaţi colegi,


C.E.C.C.A.R. Filiala Sibiu vã aduce la cunoştintã unele reglementãri utile pentru exercitarea profesiei:


Viza pentru exercitarea profesiei de cãtre experţii contabili si contabilii autorizaţi pentru anul 2014 se acordã pânã la data de 31 ianuarie 2014, conform Normelor nr.1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, în urmãtoarele condiţii:


a) achitarea în întregime a obligaţiilor faţã de Corp : cotizaţia fixã aferentã anului trecut si anul in curs si cotizaţia variabilã aferenta anului 2013

b) dovada asigurãrii pentru riscul profesional;
c) prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie rãspundere cã nu a suferit condamnãri;
d) nu sunt sancţiuni ale comisiei de disciplinã cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe toata durata suspendãrii, sau cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
e) depunerea raportului anual de activitate semnat şi parafat, pânã la 31.01.2014, (transmiterea raportului semnat şi parafat la filialã se poate face şi prin e-mail cu condiţia ca acesta sã fie în format PDF)
f) depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă conform Standardului Profesional 38 al Corpului (conform evidentelor filialei)

Termenele de achitare a cotizatiilor:

Cotizatiile fixe : - 31 ianuarie 2014 (50%)
                       - 31 martie 2014 (50%)

Cotizatiile variabile: -31 ianuarie 2014  reprezentand 1,2% la venituri realizate pe anul 2013 de catre membrii persoane fizice  si persoane juridice

Mentionam ca acordarea vizei de exercitare a profesiei pe anul 2014 se face numai la plata integrala a cotizatiei fixe pe anul 2014, iar  parafele de lucru valabile pentru anul 2014 se vor elibera membrilor care au obtinut viza de exercitare a profesiei pe anul 2014. Parafele vechi detinute vor fi predate la filiala pe baza de proces verbal in momentul eliberarii parafelor anuale, valabile  pentru anul 2014.

Cotizatiile fixe unice pe ţară aprobate prin Decizia nr, 11/266 din 21 octombrie 2011 a Biroului Permanent al Consiliului Superior al CECCAR:


-400 lei pentru experţi contabili activi;
-350 lei pentru contabili autorizaţi activi
- 800 lei pentru societăţile de expertiză şi de contabilitate
- 200 lei cotizatie fixa datorata de catre expertii contabili administratori, asociati, salariati in cadrul societatilor comerciale membre CECCAR, care nu desfasoara activitate profesionala in nume propriu

- 175 lei cotizatie fixa datorata de catre contabilii autorizati administratori, asociati, salariati in cadrul societatilor comerciale membre CECCAR, care nu desfasoara activitate profesionala in nume propriu

- 300 lei pentru experţi contabili inactivi
- 250 lei pentru contabili autorizaţi inactivi

 Formularul de "Raport de activitate" Descarcati AICI 

 
Bine ati venit !

CECCAR - Filiala Sibiu
Adresa noastra noua: Sibiu - Soseaua Alba Iulia nr.12

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) - filiala Sibiu, functioneaza intr-un sediu nou, pe soseaua Alba Iulia, nr.12.

Noul sediu dispune de o sala de cursuri de 30 de locuri, o sala de conferinte, la care se adauga o alta sala de cursuri de 100 de locuri.

Sediul nou beneficiaza de circa 10 locuri de parcare proprii.

Va invitam sa vizualizati doua imagini panoramice a salii noastre de cursuri:
    - http://www.ceccarsibiu.ro/conferinte1.html
    - http://www.ceccarsibiu.ro/conferinte2.html

 Image