shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Acces profesie
Dosar de inscriere PDF Imprimare E-mail

Dosarul de inscriere al stagiarului pentru examenul de aptitudini


Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, cel inte­re­sat depune la filiala Corpului, din raza de domiciliu, unde este inregistrat ca stagiar, un dosar cuprinzând:

      - cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului de domiciliu;

      - certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

       - certificatul de stagiu;

       - copia de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii,   recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

       - copie după actul de identitate(BI/CI);

       - certificat de cazier judiciar;

       - adeverinţă medicală (neurolog /psihiatru);

       - 2 fotografii tip B.I;

       - taxa de înscriere la examenul de aptitudini, respectiv 175 euro pentru categoria de expert contabil şi 125 euro pentru categoria de contabil autorizat (echiv. în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină si se depune la filiala de domiciliu.

Dosarele se transmit, de către filiale, Departamentului de Pregătire şi Dezvoltare Profesională a Membrilor şi Organizarea Stagiului din cadrul Corpului

 

 
Regulament privind accesul la profesia de expert contabil si contabil autorizat PDF Imprimare E-mail
Pentru a descarca regulamentul, va rugam apasati click aici
 
Echivalare a examenului de admitere la stagiu PDF Imprimare E-mail

  Conţinutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil

Pentru a beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu, absolvenţii programelor de master organizate de facultăţile de profil trebuie să depună, în termen de un an de zile de la finalizarea cursului, la sediul CECCAR Filiala Sibiu, şos. Alba Iulia, nr.12 (luni - vineri: 08,00 - 16,00), un dosar care să cuprindă următoarele documente:

  • cerere de înscriere(model anexa 1 );
  • diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (copie legalizată);
  • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată);
  • suplimentul diplomei de master (copie legalizată);
  • suplimentul diplomei de licenţă;
  • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină (neurolog/psihiatru);
  • certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
  • curriculum vitae, potrivit modelului prevăzut în anexa 2 , completat şi semnat de solicitant;
  • copie C.I.;
  • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 euro (echiv. în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 

Taxa poate fi achitată prin OP în contul CECCAR nr. RO44 RZBR 0000 0600 0656 3882, Raiffeisen Bank, sau la caseria filialei.

 

Pentru a beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu, absolvenţii programelor de master trebuie să îndeplinească condiţia de cel puţin 6 pentru fiecare disciplină echivalată şi media de cel puţin 7 pentru grupul de disciplinele echivalate pentru o materie aferentă examenului de admitere la stagiu.

În acest sens vă rugăm să regasiţi Instituţiile de învăţământ superior care au încheiat cu CECCAR protocoale de colaborare, unde veţi regăsi disciplinele respective.

După verificarea dosarului de echivalare a examenului de admitere la stagiu, absolvenţii programului de master vor fi înştiinţaţi cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus.

În situaţia aprobării dosarului solicitanţii vor face demersurile necesare înscrierii la stagiu în cadrul filialei de domiciliu, cu respectarea Normelor CECCAR, respectiv Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 00/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 Pentru înscrierea în stagiu, care va începe de la 1 ianuarie 2018, absolvenţii promoţiei 2017 ai programelor de master au posibilitatea depunerii dosarului de echivalare, cu documentele menţionate mai sus, până la data de 29 septembrie 2017.

 

 

 

 
<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 Inainte > Sfarsit >>