shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Audit calitate
Regulament audit de calitate PDF Imprimare E-mail

Cap. I -Introducere

Art. 1 Auditul de calitate asupra serviciilor contabile prestate de membrii Corpului are la bază următoarele temeiuri normative:
(1) Standardele internaţionale emise de IFAC
- Standardul internaţional de control al calităţii (ISQC) nr. 1;
- Declaraţia Internaţională de Practică Profesională (IPPS) nr. 1 intitulată "Asigurarea calităţii serviciilor profesionale";
- Declaraţia privind îndeplinirea obligaţiilor de membru (SMO) nr. 1 aprobată de Consiliul IFAC în noiembrie 2004.

Citeste mai departe...
 
Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile PDF Imprimare E-mail

350. Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile

 

NORMA:

Expertizele contabile sunt mijloace de proba utilizabile in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in fazele de instrumentare si de judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. 

(iulie 2001)


 COMENTARII

 1. Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil in conditiile legii, fiind inscrise, cu viza la zi, in partea activă a Tabloului expertilor contabili, actualizat anual de catre Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR).

 2. Expertizele contabile pot fi clasificate:

 I. Dupa scopul principal in care au fost solicitate, in:
a) Expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedura civila; Codul de procedura penala; alte legi speciale.
b)  Expertize contabile extrajudiciare sunt cele efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar. Nu au calitate de mijloc de proba in justitie, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila.

 II. Dupa natura principalului (lelor) obiectiv (e) la care se refera, in:
a)  Expertize contabile civile dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor civile;
b) Expertize contabile penale dispuse sau acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale;
c) Expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale;
d) Expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale;
e) Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept sau extrajudiciare solicitate de catre clienti.

 3.  Anexele nr. 1-3 au caracter orientativ si ilustrativ si nu fac parte integranta din prezentele norme. Modelele prezentate in aceste anexe pot fi adaptate cazuisticii concrete.

 
Model de contract privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare PDF Imprimare E-mail

ANEXA nr. 1

 

CONTRACT

 Încheiat între:
Expertul(ţii) contabil(i)/SC «___________» cu domiciliul /sediul social în ______________ înscris(şi)(ă) în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în partea _______ poziţia ________ denumit(ţi)(ă) PRESTATOR(I) şi

(denumirea beneficiarului)

cu domiciliul /sediul social în                                                            reprezentată prin                                                                             denumit(ă) BENEFICIAR, s-a încheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare.

 Art. 1. Prestatorul se obligă să procedeze la examinarea profesională şi să formuleze concluzii (răspunsuri) la următoarele obiective:
Obiectivul 1.      ....................
Obiectivul 2.      ....................
Obiectivul n.      ....................

 Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obligă să pună la dispoziţia prestatorului următoarele materiale documentare:    
1. ........................
2. ........................
n. ........................

 Art. 3. Prestatorul se obligă să întocmească RAPORTUL DE EXPERTIZĂ EXTRAJUDICIARĂ, în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile, care va fi depus la ........................……… până la data de ............…………….

 Art. 4. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ se obligă să plătească prestatorului onorariul în sumă de __________________ lei, din care ______________ lei imediat după semnarea prezentului contract şi ______________________________ lei până la data de __________________________

 Art. 5. În conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale, părţile se obligă să asigure confidenţialitatea informaţiilor reciproce la care au acces cu ocazia executării prestaţiei care face obiectul prezentului contract.

 Art. 6. Prezentul contract s-a încheiat în _______ exemplare, intră în vigoare cu data semnării şi se completează cu prevederile legislaţiei civile în materie.

Localitatea _____________
Data _______________

PRESTATOR,                                                       BENEFICIAR,

 

 
<< Start < Inapoi 1 2 3 Inainte > Sfarsit >>