shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Examen aptitudini
Dosar de inscriere PDF Imprimare E-mail

Dosarul de inscriere al stagiarului pentru examenul de aptitudini sesiunea 10 - 17 noiembrie 2018

Termen de depunere a dosarului este de 19 octombrie 2018!

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, cel inte­re­sat depune la filiala Corpului, din raza de domiciliu sau in cadrul filialei unde a efectuat stagiu, un dosar cuprinzând:

      - cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului de domiciliu;

      - certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

       - certificatul de stagiu;

       - copia de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii,   recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

       - copie după actul de identitate(BI/CI);

       - certificat de cazier judiciar;

       - adeverinţă medicală (neurolog /psihiatru);

       - 2 fotografii tip B.I;

       - taxa de înscriere la examenul de aptitudini, respectiv 175 euro pentru categoria de expert contabil şi 125 euro pentru categoria de contabil autorizat (echiv. în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină si se depune la filiala de domiciliu.

Dosarele se transmit, de către filiale, Departamentului de Pregătire şi Dezvoltare Profesională a Membrilor şi Organizarea Stagiului din cadrul Corpului

 

 
Sesiuni de examene PDF Imprimare E-mail

Examenul de aptitudini - sesiunea 2018

Sesiunea 2018 a Examenului de aptitudini se organizeaza în zilele de 10 noiembrie (proba scrisa) si 17 noiembrie (proba orala).

1. Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul III de stagiu care şi-au finalizat stagiul, stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi mai au dreptul să participe, precum şi cei care au fost incluşi în programul intensiv de practică.


 

2. Înscrierea la examenul de aptitudini se face pe baza urmatoarelor documente:

      - cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresata presedintelui filialei Corpului de domiciliu sau al filialei in cadrul careia a efectuat stagiul;

      - certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;certificatul de stagiu; 

      - copia de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului; 

      - copie dupa actul de identitate(BI/CI);

      - certificat de cazier judiciar;

      - adeverinta medicala (psihiatru/neurolog);

      - 2 fotografii tip BI;

      - taxa de înscriere la examenul de aptitudini, respectiv 175 euro pentru categoria de expert contabil si 125 euro pentru categoria de contabil autorizat (echiv. în lei la cursul BNR din ziua platii).

Termen de depunere a dosarului de inscriere este de 19 octombrie 2018.

Documentele se îndosariaza de candidat în ordinea mentionata mai sus, într-un dosar cu sina si se depun la filiala de domiciliu.

3. Potrivit Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, publicat in Monitorul Oficial nr. 653 din 25.09.2007 examenul de aptitudini consta într-o proba scrise si una orala:

Proba scrisa consta în :

a. studii de caz, exercitii si probleme din domeniul expertizei, monografiei contabile, analizei economico-financiare, evaluarii intreprinderilor si auditului financiar;

b. întrebari de judecata profesionala din doctrinta si deontologia profesiei contabile, organizarea si functionarea Corpului.

Proba orala consta în :

a. câte o întrebare din materie juridica si fiscala;

b. câte o întrebare din domeniile contabilitate, audit financiar si evaluarea intreprinderilor.

4. La proba scrisa fiecare lucrare primeste o nota de la 1 la 10. Pentru promovarea probei scrise si continuarea examenului cu proba orala este necesara obtinerea mediei de cel putin 7.

5. Tematica examenului de aptitudini, inclusiv bibliografia, sunt prezentate pe site-ul Corpului.

6. Alte precizari

Lista persoanelor care au promovat examenul de aptitudini se comunica si se afiseaza la filialele - centru de examen, precum si la filialelei din raza de domiciliu a candidatilor

 

 
Tematica si bibliografia examen de aptitudini PDF Imprimare E-mail

Tematica examenului de aptitudini - sesiunea 10 - 17 noiembrie 2018

Puteti regasi aici  tematica pentru categoria de expert contabil si aici  tematica pentru contabil autorizat.

*Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice.

Citeste mai departe...