Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EEST/3.0/DST' instead in /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php on line 103

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EEST/3.0/DST' instead in /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php on line 429

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php:103) in /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php on line 697

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EEST/3.0/DST' instead in /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php on line 429

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php:103) in /www/ceccarsibiu/index2.php on line 118

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php:103) in /www/ceccarsibiu/index2.php on line 119

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php:103) in /www/ceccarsibiu/index2.php on line 120

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php:103) in /www/ceccarsibiu/index2.php on line 121

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php:103) in /www/ceccarsibiu/index2.php on line 122
Norme de raport specifice expertizelor contabile - Ceccar - Filiala Sibiu
Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EEST/3.0/DST' instead in /www/ceccarsibiu/components/com_content/content.php on line 25

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EEST/3.0/DST' instead in /www/ceccarsibiu/components/com_content/content.php on line 26
Norme de raport specifice expertizelor contabile

Warning: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EEST/3.0/DST' instead in /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php on line 3763

Warning: strftime() [function.strftime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EEST/3.0/DST' instead in /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php on line 3764

353. Norme de raport specifice expertizelor contabile

 

3531. NORMA:  Redactarea raportului de expertiză contabilă

Lucrările şi concluziile expertizei contabile se consemnează într-un raport scris care trebuie să cuprindă cel puţin trei capitole: Capitolul I, INTRODUCERE, Capitolul II, DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi Capitolul III, CONCLUZII.
Când au fost numiţi sau angajaţi mai mulţi experţi contabili în aceeaşi cauză, se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi, opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexă a acestuia.

(iulie 2001)

COMENTARII

3531.1. Capitolul I, „INTRODUCERE”, al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele paragrafe:

I. Paragraful de identificare a expertului(ţilor) contabil(i) nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenumele expertului(ţilor), domiciliul, numărul carnetului de expert contabil şi poziţia din Tabloul experţilor contabili;

II. Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiciare. În acest paragraf se menţionează:

a) În cazul expertizelor contabile judiciare: actul care a stat la baza numirii expertului(ţilor), respectiv Încheiere de şedinţă (în cazurile civile) sau Ordonanţă a organelor de urmărire penală (în cauzele penale), cu menţionarea datei acestuia, denumirea şi calitatea procesuală a părţilor, domiciliul sau sediul social al acestora, numărul şi anul dosarului şi natura acestuia (civil sau penal);

b) În cazul expertizelor contabile extrajudiciare: denumirea clientului, domiciliul sau sediul social al acestuia, numărul şi data contractului în baza căruia se efectuează expertiza contabilă solicitată.

III. Paragraful privind identificarea împrejurărilor şi circumstanţelor în care a luat naştere litigiul în care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul în care a fost contractată expertiza contabilă extrajudiciară.

IV. Paragraful privind identificarea obiectivului(lor) expertizei contabile. În cazul expertizelor contabile judiciare, formularea obiectivului(lor) expertizei contabile se preia «ad-literam» din formularea acestora în «Încheierea de şedinţă» (cauzele civile), respectiv în Ordonanţa organelor de urmărire şi cercetare penală (cauzele penale). În cazul expertizelor contabile extrajudiciare, formularea obiectivului(lor) acestora trebuie să fie cea din contract.

V. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei şi locului în care s-a efectuat expertiza contabilă. În cazul expertizelor contabile, dispuse de organele în drept, în cauze civile, data şi locul începerii lucrărilor expertizei contabile trebuie documentată prin citarea părţilor prin scrisoare cu aviz de primire.

VI. Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legătură cauzală cu obiectul(vele) expertizei contabile şi care a stat la baza întocmirii raportului de expertiză contabilă. Materialul documentar nominalizat în acest paragraf trebuie să fie strict adecvat necesităţilor  de documentare a obiectului(lor) expertizei contabile judiciare sau extrajudiciare.

VII. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei în care s-a redactat raportul de expertiză contabilă cu menţionarea expresă dacă s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile având acelaşi obiect(ive). De asemenea, în acest paragraf trebuie menţionat dacă sau folosit lucrările altor experţi (contabili, tehnici etc.), probleme ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei.

VIII. Paragraful privind identificarea datei iniţiale până la care raportul de expertiză contabilă trebuia depus la beneficiar şi indicarea eventualelor perioade de prelungire faţă de termenul iniţial.

3531.2. Capitolul II, „DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE”, al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile, care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, actele şi faptele analizate, locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor, sursele de informaţii utilizate, dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în formularea concluziilor sale. În fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. Dar, dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă, este recomandabil ca ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă, iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora.
 Fiecare paragraf din Capitolul II, „DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE”, trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil care trebuie să fie precis, concis, fără echivoc, redactat într-o manieră analitică, ordonată şi sistematizată fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative, reprezentărilor (înregistrărilor) contabile, expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare şi nici asupra încadrărilor legale. Aceasta, deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii şi nu încadrarea judiciară a acestora. În cazuri deosebite în care expertul contabil, în exercitarea misiunii sale, se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale, care exprimă ficţiuni sau sunt suspecte, el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixate expertizei contabile, dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă.
 Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite, într-un paragraf al Capitolului II, «DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE», fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. De regulă, în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte, în raport cu opinia expertului numit din oficiu.

3531.3. Capitolul III, „CONCLUZII”, al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al expertizei contabile preluat în maniera în care a fost formulat în Capitolul II, „DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE”.

3531.4. Raportul de expertiză contabilă întocmit în structura prezentată la pct. 3531.1 - 3531.4 este un raport de expertiză contabilă obişnuit, necalificat. Un astfel de raport de expertiză contabilă nu poate conţine concluzii (răspunsuri) alternative la obiectivul(vele) fixat(e) expertului contabil.
 Dacă expertul contabil, în promovarea raţionamentului său profesional, consideră necesar să-şi exprime părerea asupra obiectivului(velor) expertizei contabile, asupra faptului dacă întrebările ce i-au fost fixate sunt suficiente sau nu în clarificarea obiectivului(lelor) expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra cărora doreşte să reţină atenţia beneficiarului expertizei, poate face acest lucru fie:
a) în finalul capitolului III, „CONCLUZII”, după paragraful cuprinzând răspunsul la obiectivul(vele) expertizei contabile;
b) într-un capitol distinct, (capitolul IV, intitulat  „CONSIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I)”.

 În prezentarea consideraţiilor sale (lor) personale, în raportul de expertiză contabilă, expertul(ţii) contabil(i) trebuie să se conformeze normelor de etică şi deontologie ale profesiei contabile liberale, în special a celor privind confidenţialitatea. Conţinutul şi întinderea consideraţiilor personale într-un raport de expertiză contabilă ţin de raţionamentul profesional al expertului(ţilor) contabil(i). Aceste consideraţii trebuie limitate la strictul necesar sau impus de lege în cazul expertizelor contabile judiciare şi pot fi mai extinse (cuprinzătoare) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare.
 Raportul de expertiză contabilă care cuprinde consideraţii personale ale expertului(ţilor) contabil(i) este calificat drept raport de expertiză contabilă cu observaţii.

531.5. În cazuri cu totul deosebite, expertul(ţii) contabil(i) se poate (pot) afla în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiză contabilă, datorită inexistenţei documentelor justificative şi/sau evidenţelor contabile care să ateste evenimentele şi tranzacţiile supuse expertizării. În astfel de cazuri se va întocmi un „RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTA-BILE”, care va avea aceeaşi structură ca un raport de expertiză contabilă obişnuit (necalificat), dar care, în capitolele II „DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE” şi III „CONCLUZII”, va prezenta justificat şi fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuării expertizei contabile «comandate» de beneficiarul acestuia.

3531.6. Anexele la raportul de expertiză contabilă, indiferent de tipul acestuia (obişnuit, cu observaţii sau imposibilitatea efectuării expertizei contabile), fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă, ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă, de prezentări prea detaliate, cifre multiple sau alte elemente de natură similară. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale, sau reproduse prin tehnici de multiplicare. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un «produs» al muncii expertului(ţilor) contabil(i).


3532. NORMA: Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă

Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă de filă, inclusiv anexele.
Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acestuia în termenul legal sau contractual.

(iulie 2001)

COMENTARII

3532.1. Pentru a evita orice «dispute» cu privire la originalitatea raportului de expertiză contabilă, acesta, inclusiv anexele, se parafează şi se semnează de către expertul(ţii) contabil(i) pe fiecare pagină în parte. Toate exemplarele parafate şi semnate de expertul(ţii) contabil(i) în original au calitatea de rapoarte de expertiză contabilă originale. Toate celelalte au calitatea de copii, indiferent de tehnicile de multiplicare.
 Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către nici una din părţile interesate în efectuarea expertizei contabile.

3532.2. De regulă, raportul de expertiză contabilă se întocmeşte în două exemplare originale; unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile şi unul pentru expertul(ţii) contabil(i) care a efectuat expertiza contabilă. Numărul  de exemplare originale poate fi mai mare dacă beneficiarul acestuia solicită acest lucru.

3532.3. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organele care au dispus-o cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru judecată. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară se predă clientului care a solicitat-o la locul şi la termenul prevăzut în contract.