Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EEST/3.0/DST' instead in /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php on line 103

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EEST/3.0/DST' instead in /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php on line 429

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php:103) in /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php on line 697

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EEST/3.0/DST' instead in /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php on line 429

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php:103) in /www/ceccarsibiu/index2.php on line 118

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php:103) in /www/ceccarsibiu/index2.php on line 119

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php:103) in /www/ceccarsibiu/index2.php on line 120

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php:103) in /www/ceccarsibiu/index2.php on line 121

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php:103) in /www/ceccarsibiu/index2.php on line 122
Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile - Ceccar - Filiala Sibiu
Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EEST/3.0/DST' instead in /www/ceccarsibiu/components/com_content/content.php on line 25

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EEST/3.0/DST' instead in /www/ceccarsibiu/components/com_content/content.php on line 26
Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile

Warning: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EEST/3.0/DST' instead in /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php on line 3763

Warning: strftime() [function.strftime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EEST/3.0/DST' instead in /www/ceccarsibiu/includes/joomla.php on line 3764

352. Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile

 

3521. NORMA: Dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili

Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza.
Numirea expertului sau experţilor contabili, atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces, se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă.

(iulie 2001)

COMENTARII

3521.1. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu «expertiza» contabilă este Codul de procedură civilă, art. 201-214. Existând un Corp de experţi contabili, încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora, respectându-se normele de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile.

3521.2. Instanţele de drept civil, atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili, pot numi, la cererea părţilor sau din oficiu, unul sau trei experţi contabili prin Încheierea de şedinţă, care trebuie să cuprindă:
I. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces;

II. Obiectivele (întrebările, punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis, fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii;

III. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă, ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt), ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat , minim necesar, pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate;

IV. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi, care trebuie să fie remuneratorie. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu, ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia.

În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi, referitoare la subpct. I, II, III, IV,  ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi.

3521.3. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, art. 116-127. În astfel de cauze, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile, precum şi expertul contabil, aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. Totodată, părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele, care să participe la efectuarea expertizei. Procedural, dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin Ordonanţă emisă de organul de urmărire penală, care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. (Comentariul la 3521.2 este şi rămâne pertinent).

3521.4. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale, experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces, trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili.

3522. NORMA:  Contractarea şi programarea expertizelor contabile

Efectuarea expertizelor contabile se face pe bază de contract. Expertizele contabile contractate trebuie programate. Programul de lucru trebuie să stabilească natura, calendarul şi întinderea lucrărilor necesare pentru îndeplinirea misiunii privind expertizele contabile contractate.

(iulie 2001)       

COMENTARII

3522.1. Experţii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită» (Art. 213 al. 1 din Cod. Proced. Civ.). Este «lait-motivul» pentru care expertizele contabile, indiferent de natura lor (judiciară sau extrajudiciară) trebuie contractate, unul din elementele fundamentale ale contractului fiind mărimea onorariului.

 Încheierile de şedinţă (în dosarele civile) şi Ordonanţele organelor de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale), acceptate de experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor, ţin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare.

3522.2. Dacă în timpul efectuării expertizelor contabile intervin elemente noi privind volumul şi întinderea lucrărilor, care nu au fost avute în vedere la acceptarea contractului iniţial, experţii contabili sunt îndreptăţiţi să ceară majorarea onorariului iniţial.
 În cazul expertizelor contabile judiciare, majorarea onora-riului se face de către organul în drept care a dispus efectuarea expertizei.
 În cazul expertizelor contabile extrajudiciare, majorarea onorariului se face prin act adiţional la contractul iniţial.

3522.3. Expertizele contabile trebuie efectuate şi depuse beneficiarului la termenele convenite şi acceptate prin contract. Pentru încadrarea în aceste termene, este necesar să se elaboreze un program de lucru în care să se precizeze, alături de obiectivele expertizei contabile, un calendar şi un buget de ore pe fiecare capitol, subdiviziune sau componentă în parte. Dacă este necesar, programul de lucru poate fi modificat în timpul realizării expertizelor contabile.

3523. NORMA:  Delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile

Efectuarea lucrărilor privind expertiza contabilă judiciară nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor, asistenţilor sau colaboratorilor lor. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi, păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară.

(iulie 2001)

COMENTARII

3523.1. În cazul expertizelor contabile judiciare, experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor, deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă, printr-un act procedural (încheiere de şedinţă sau ordonanţă) şi, prin urmare, trebuie să-şi îndeplinească personal şi integral mandatul. 

3523.2. Impedimentul arătat la comentariul 3523.1 nu există în cazul expertizelor contabile extrajudiciare, mai ales în cazul în care acestea sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de consultanţă şi expertiză contabilă. Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare. Răspunderea finală, însă, în ceea ce priveşte conţinutul şi calitatea raportului de expertiză contabilă extrajudiciară revine integral expertului contabil care a contractat misiunea. În astfel de cazuri, Norma de lucru 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR, în conţinutul şi comentariile ei, trebuie respectată.


3524. NORMA:  Documentarea  lucrărilor privind expertiza contabilă

Documentarea lucrărilor privind expertiza contabilă are un caracter particular şi se limitează strict la ceea ce este necesar, pentru a răspunde la obiectivele (întrebările, punctele) fixate expertului(ţilor) de către organul în drept să dispună expertiza contabilă judiciară, prin Încheiere de şedinţă (în dosarele civile), sau Ordonanţă a organului de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale), sau prin obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciară. 

(iulie 2001)

COMENTARII

3524.1. În vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă, expertul contabil trebuie să studieze materialul documentar adecvat. Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa şi condiţia necesare întocmirii unui raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat, bazat pe documente justificative şi evidenţieri contabile şi nu pe prezumţii, declaraţii ale părţilor şi/sau ale martorilor.

3524.2. Dacă obiectivele (întrebările, punctele) la care trebuie să răspundă expertiza contabilă vizează constatările consemnate în acte de control fiscal, gestionar sau de altă natură, efectuate de organe abilitate, expertul contabil trebuie să studieze actele de control cel puţin sub aspectele conţinutului şi întinderii controlului, precum şi a modului de stabilire a răspunderilor persoanelor implicate. În cazul în care s-au întocmit mai multe acte de control în aceeaşi cauză, ajungându-se la concluzii diferite, expertul contabil trebuie să studieze fiecare act de control în parte, arătând fundamentat cauzele care au condus la concluzii diferite şi poziţia sa faţă de aceste concluzii.
 În demersul său, expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentate diferite faţă de organul de control, este abilitat să ia contact cu acesta pentru a-şi elucida toate aspectele pe care le implică efectuarea unei expertize contabile de calitate. Contactul şi consultarea organului de control nu obligă pe expertul contabil să ajungă la un punct de vedere comun, ci doar la motivarea opiniilor diferite care trebuie inserată în raportul de expertiză contabilă.

3524.3. Orientativ, materialul documentar pe care trebuie să-l studieze expertul contabil, în cazul expertizelor judiciare, se compune din:

I. Dosarul cauzei, în care s-a dispus o expertiză judiciară;

II. Documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în procesul justiţiar sau în arhivele terţelor persoane, care au vreo legătură cu obiectivele expertizate;

III. Procesele verbale întocmite de organele de control abilitate, aflate atât în posesia acestora cât şi în posesia persoanelor juridice şi/sau fizice controlate, care au vreo legătură cu obiectivele expertizate.

 Particularizat, în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale, expertul contabil are dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului penal numai cu încuviinţarea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată cărora expertul contabil este abilitat să le ceară lămuriri în legătură cu faptele sau împrejurările cauzei.

 3524.4. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi tranzacţiilor supuse expertizării, expertul contabil este abilitat să ceară iar părţilor interesate în expertiză să dea explicaţii suplimentare. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor, dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justificative şi contabile expertizate, menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor şi actele examinate.

 Particularizat, în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale, părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată.

3524.5. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de către expertul contabil de la părţile care îl au în păstrare. Dosarul de lucru al expertului contabil, în ce priveşte documentarea expertizelor contabile, trebuie să cuprindă, după caz:

I. Încheierea de şedinţă (în cauze civile), Ordonanţa organului de urmărire şi cercetare penală (în cauzele penale), sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare;

II. Raportul de expertiză contabilă - exemplarul expertului contabil care justifică îndeplinirea misiunii;

III. Eventuale corespondenţe, răspunsuri la întrebări suplimentare sau suplimente de expertiză contabilă solicitate de organele în drept, care au dispus efectuarea expertizei contabile;

IV. Eventuale note personale ale expertului contabil redactate în timpul efectuării expertizei contabile, necesare fie redactării raportului de expertiză contabilă, fie urmăririi bugetului de timp şi decontării lucrărilor de expertiză contabilă cu beneficiarii acestora.

3524.6. Comentariile de la Norma generală de lucru 125 «DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR» sunt şi rămân pertinente într-o interpretare adecvată.