shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Ultimele noutati - CECCAR Filiala Sibiu PDF Imprimare E-mail

 

Stimati colegi,

 

Va informam ca noul cont BCR al filialei Sibiu este: RO17RNCB0227044180940001. Va rugam sa faceti plata in contul mentionat.

 

CECCAR Filiala SibiuStimati colegi,


Referitor la incrierea expertilor contabili in grupul GEJ, in urma examenului din data de 14 februarie 2018, va comunicam rezultatele:


 - Cosma Veronica - admis;

 - Ghimis Diana Monica - admis;

 - Florea Petru - admis;

 - Fantana Maria - admis;

 - Mosin Diana Maria - admis;

 - Nemes Sinziana Corina Mihaela - admis;

 - Toader Stefan Catalin - respins.


{slide = Termen data limita de acordare a facilitatilor financiare}


28 februarie,data-limită de acordare a facilităților financiare pentru plata cotizației 

 

Reamintim că viza de exercitare a profesiei obținută înanul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a.c., dată până lacare membrii pot beneficia și de facilitățile financiare oferite de CECCAR.

Astfel, pentru achitarea cotizației până la data menționată,inclusiv, membrii (persoane fizice și juridice) care depun în același termenraportul de activitate, împreună cu celelalte documente, conform instrucțiunilorde completare a raportului de activitate publicate pe site-ul filialei, vorbeneficia de facilitățile financiare conform sistemului de cotizații.

 

Având în vedere modificările privind sistemul de depunerea raportului de activitate, vă rugăm ca pentru orice informații să vă adresațifilialei de care aparțineți.

{slide = Modificari privind stampilele}

In atenția membrilor: modificări privind ștampilele

Societățile de expertizăcontabilă și de contabilitate care obțin avizul de funcționare pentru anul încurs, eliberat de CECCAR, vor primi un mecanism de ștampilă, împreună cuamprenta, pentru parafarea documentelor profesionale emise de societate, dovedind astfelapartenența la organismul profesional. De asemenea, vechile carcase aleștampilelor experților contabili și contabililor autorizați care solicităparafa profesională (și care îndeplinesc toate condițiile pentru obținereaacesteia) pentru anul în curs vor fi înlocuite cu noul mecanism.

 

                                               Stimaţi colegi experţi contabili judiciari,

 

Vă transmitem fişa de opţiuni aici cu specializările pentru care doriţi să efectuaţi expertize contabile judiciare în anul 2018, cu rugămintea de a o completa şi depune la filiala Sibiu până cel mai târziu în 15.02.2018, semnată,  pe fax, scanată pe e-mail, sau în original.

 

Vă reamintim că, pentru a putea fi înscrişi în Lista experţilor contabili pe specializări, care se va transmite Ministerului Justiţiei pentru actualizare/ publicare pe site-ul acestuia, trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii, reglementate prin “”Procedura privind întocmirea, actualizarea și comunicarea către Ministerul Justiției a Listelor experților contabili pe specializări, aprobată prin Decizia 06/148 din19.05.2006 a Biroului Permanent al Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R”:

 

-         să obţineţi viza de exercitare a profesiei pentru anul 2018, la categoria profesionişti cu drept de liberă practică;

 

-         în alegerea specializărilor pentru care doriţi să efectuaţi expertize contabile judiciare, vă rugăm să aveți în vedere deţinerea de cunoştinţe profesionale temeinice în domeniile pentru care optați, astfel încât să fiți în măsură să realizați rapoarte de expertiză bine documentate, utile instanţelor care le-au solicitat;

 

-         exprimarea opţiunii de înscriere în lista de la Ministerul Justiției pentru efectuarea de expertize contabile judiciare, se face o singură dată, la începutul anului, în cursul anului fiind posibilă doar radierea din această listă.

 

-         O nouă solicitare de includere în lista de la Ministerul Justiţieiîn cursul anului, de către experţii contabili activi nu este admisă decât pentru cei care se transferă de la alte filiale sau cei care au avut activitatea suspendată din diverse motive şi solicită în cursul anului în curs reactivarea ca membru activ al Corpului.

 

În situația în care în 2017 aţi fost înscrişi în Lista de la Ministerul Justiţie işi nu mai doriţi să rămâneţi în lista din anul 2018, vă rugăm să transmiteți un mail în acest sens către filiala Sibiu.

 


 

Vă rugăm să respectaţi termenul de obţinere a vizei şi de depunere a fişei de optiuni.

 

 

 

Cu stimă,

 

                                                                                  ConducereaFilialei Sibiu

 

 

Stimate colege, stimati colegi,

 

Referitor la cursurile de pregatire profesionala anuntate pentru unafebruarie revenim cu informatii privind locurile care au mai ramas disponibile.Asfel, rugam membrii care nu s-au inscris pana la aceasta data, sa opteze doarpentru cursurile la care mai sunt locuri, tinand cont ca grupele de  minim 90 participanti, se formeaza in ordineaprimirii cererilor de inscriere.

 

Ø  60locuri la cursul din 09-10 februarie (09.02 - incepand cu ora 16,00; 10.02 – incepand cu ora 9.00);  Legislatia muncii,lector.univ.dr.Monica Gheorghe;

 

Ø  Numai sunt locuri la cursul din 13-14 februarie (13.02 - incepand cu ora 16,00; 14.02 –incepand cu ora 9.00) : Prezentare comparativa IFRS-OMFP 1802/2014, cumodificarile si completarile ulterioare, lector ec.Georgeta;

 

 

Cursnou!

 

Ø  100locuri la cursul din 20-21 februarie (20.02- incepand cu ora 16,00; 21.02 – incepand cu ora 9.00): Inchidereaexercitiului financiar, aspecte contabile si fiscal, lector ec.Adriana Popa.

 

Va reamintim ca structura celor 40de ore trebuie structurate din: maxim 20 ore fiscalitate si 20 orecontabilitate/discipline/domenii de competente complementare.


Va informam ca acestea sunt ultimele cursuri pe care le organizam invederea obtinerii vizei de exercitare a profesiei pentru anul 2018, cu aceastaocazie invitam toti membrii care nu au efectuat pregatirea profesionala sa seinscrie si sa participe.

 

Inscrierea la cursuri se va face prin completarea siretransmiterea cererii de inscriere (o regasiti aici )

 

Conducerea CECCAR Filiala Sibiu

Va facem cunoscut faptul ca situatia rezultatelor reevaluarii an II a fost afisata la sediul filialei.

Ghimis Diana Monica admis
Florea Petru admis
Fantana Maria admis
Mosin Diana Maria admis
Nemes Sinziana Corina Mihaela admis
Toader Stefan Catalin respins

Va facem cunoscut faptul ca situatia rezultatelor reevaluarii an III a fost afisata la sediul filialei.

Inatentia candidatilor prezenti pentru sustinerea examenului de admitere lastagiu, din zilele de 20 si 21 ianuarie 2018:

 

Văfacem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu,organizat în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 au fost afişate la avizierulfilialei dvs., precum şi la filiala Centru în cadrul căreia aţi susţinutexamenul de admitere. Rezultatele au fost stabilite în baza art. 3, alin. (1)din O.G. 65/1994 republicată cu modificările şi completările ulterioare,potrivit căruia accesul la profesia de expert contabil şi decontabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obţinăcel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină, precum şi în baza baremului carepoate fi consultat la avizierul filialei.

            Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţirespinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de ladata afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 31 ianuarie, ora 12.00 – 01 februarie, ora 12.00, se pot depunecontestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. sau la numărul de fax 021/3308888.

 

            Înfuncţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la datapublicării rezultatelor finale.”

Va facem cunoscut faptul ca situatia rezultatelor reevaluarii an I a fost afisata la sediul filialei.

 

În atenţia membrilor CECCAR, 


Ref: înscrierea/menținereaîn lista Grupului Experților Judiciari,           


Consiliul Superior alCECCAR a aprobat ca testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ sicompletarea listei cu expertii contabili judiciari aferentă anului 2018 să sedesfăşoare după următorul grafic:


1.  Depunerea dosarelor, care va cuprinde şi fişa deopţiuni: 29 ianuarie-1 februarie 2018;

 Cererile de inscreiere inGrupul Expertilor Judiciari si de sustinere a testului de verificare acunostiintelor se depun la sediul filialei Sibiu, insotite de “Fisa deoptiuni”. Cei care nu au depus cererea in aceste termene, au posibilitateasa se inscrie in Grupul Expertilor Judiciari doar in anul urmator, in aceeasiperioada.

Odata cu depunerea Cererii ,insotita de Fisa de optiuni , se va achita suma de 15 lei, necesara corectariitestelor si confectionarii legitimatiilor de expert contabil judiciar, si se vadepune 1 (una) fotografie (dimensiuni ¾ cm) pentru legitimatie.

Bibliografia o regati aici .

2. Verificarea dosarelor: 2-6 februarie 2018;

 

3.  Afişarea propunerilorprivind înscrierea în GEJ şi specializările: 6 februarie 2018;


4. Depunerea contestaţiilorprivind etapa de evaluare a dosarelor: 7-9 februarie;


5. Soluţionareacontestaţiilor şi afişarea listelor pentru examen: 12 februarie 2018


Prima sesiune de testare


6. Testarea: 14 februarie2018, ora 16,30;


7. Afişarea rezultatelortestării: 19 februarie 2018;


8. Depunerea contestaţiilorprivind rezultatele testării: 20 februarie 2018;


9.  Afişarea rezultatelorfinale, în urma contestaţiilor: 23 februarie 2018;


A doua sesiune detestare


10. Testarea: 27 februarie2018, ora 16,30;


11. Afişarea rezultatelortestării: 1 martie 2018;


12. Depunerea contestaţiilorprivind rezultatele testării: 2 martie 2018;


13. Afişarea rezultatelorfinale, în urma contestaţiilor: 5 martie 2018. 


La a doua sesiune detestare pot participa conform prevederilor Normelor nr. 1044/2010privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, cumodificările şi completările ulterioare, aprobate de Consiliul Superior alCECCAR, experţii contabili care, din diferite motive, nu se pot prezentaîn prima sesiune sau nu au promovat testul.


Pentru participarea la adoua sesiune de testare, este obligatoriu să se respecte graficul de depunere adosarelor mai sus menţionat, având în vedere faptul că această testare se vaorganiza doar pentru experţii contabili care nu s-au putut prezenta în primasesiune sau nu au promovat testul.


Membrii GEJ dejaînscrişi în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, pentrua se regăsi pe lista experţilor contabili judiciari aferentă anului 2018, careva fi înaintată Ministerului de Justiţie, trebuie doar să-şi depună lista deopţiuni până pe data de 15 februarie 2018. Formularul electronicva fi disponibil în cel mai scurt timp. Formularele (pdf. intelligent) se vorîncărca pe platforma www.raport.ceccar.ro . 


CECCAR FILIALA SIBIU


Stimati colegi,

 

Colectivul C.E.C.C.A.R. filiala Sibiu va doreste caNoul An sa va aduca realizari atat pe plan profesional cat si pe plan personal,multa sanatate si implinirea dorintelor.

 

Metodologia deacordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, precum si sistemul decotizatii in cadrul CECCAR, sunt cele care au fost aprobate in cadrulConferintei Nationale Extraordinare a CECCAR din 9 ianuarie 2017. Materialeleaprobate le gasiti publicate pe site-urile filialelor CECCAR, iar in bazaprevederilor publicate, va informam ca vizaanuala pentru exercitarea profesiei obtinuta in anul anterior este valabilapana la data de 28 februarie a anului în curs.

 

Noutatile constau in:

 

1. Modificarea formularului Raport de activitate(postat pe site impreuna cu instructiunile de completare), care se completeazasi transmite utilizand platforma www.raport.ceccar.ro (logare pe bazauserului si parolei primite individual prin email);

 

2. Raportul de activitate impreuna cu declaratiaprivind forma de desfasurare a activitatii pentru anul 2018, declaratia pepropria raspundere din care sa reiasa capacitatea deplina de exercitiu sideclaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu exista niciocondamnare penala, se vor completa obligatoriu de catre toti membrii atatactivi cat si inactivi;

 

3. Membrii care isi desfasoara activitatea prinsocietate trebuie sa completeze, atat Raportul de activitate pentru societatecat si Raportul de activitate pentru persoana fizica, cu declaratiilementionate anterior.

In continuare, va prezentam principalele aspecte privind obtinereavizei anuale de exercitare a profesiei:

1.      Documentenecesare pentru acordarea vizei

 

Viza anuala pentru exercitarea profesiei de catreexperti contabili / contabili autorizati si societatile de expertiza contabila/ contabilitate se acorda pana la data de 28februarie  daca au fost indeplinitecumulativ, urmatoarele conditii:

Ø  depunerea Raportului de activitate impreuna cu declaratiaprivind forma de desfasurare a activitatii pentru anul 2018, declaratia pepropria raspundere din care sa reiasa capacitatea deplina de exercitiu sideclaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu exista niciocondamnare penala;

Ø  copie carte deidentitate/buletin de identitate;

Ø  o fotografie tipCI de dimensiunea de 3x4 cm;

Ø  achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp;

Ø  parcurgerea programului de formare profesionalacontinua organizat de C.E.C.C.A.R

Ø  documentele pe baza carora se stabilesc cotizatiilevariabile sunt:

§  balantele de verificare, in cazul societatilor,

§  extras din Registrul de incasari si plati, in cazul persoanelorfizice care care exercita profesia individual; totodata acestea au obligatiadepunerii declaratiei 200 la filiala CECCAR, fizic, prin posta sau mijloace decomunicare on-line, cu confirmare de primire, in termen de 30 de zile de ladata depunerii la ANAF ;

 

 

Documentele seataseaza Raportului de activitate completat in format electronic, in ordineaprecizata in instructiunile de completare.

 

In cazulmembrilor inactivi, se va atasa la Raport si adeverinta de la locul de muncadin care sa reiasa ca se intr-o situatie de incompatibilitate prevazuta prinlege speciala.

 

 

2. Cotizatiileprofesionale

 

2.1. Cotizatiilevariabile

Se calculeaza prin aplicarea unei cote procentualeasupra valorii veniturilor realizate din activitatea desfasurata in bazacalitatii, in anul precedent dupa cum urmeaza:

a) pentrupersoane fizice -  o cota de 1,2% dinsumele incasate;

       b)pentru persoane juridice – o cota de 1,2% din sumele facturate;

 

MembriiCorpului care isi indeplinesc integral obligatia de plata a cotizatiei  pentru anul 2017 pana la data de 28 februarie2018, inclusiv, vor plati cotizatia variabila  0,75%.

2.2 Cotizatiilefixe

v  Persoane fizice

 

 

 

 

 

v Societati

 

 

3. Alte  facilitati

Pentrustimularea dezvoltarii profesionale a tinerilor profesionisti contabili,membrii CECCAR, respectiv persoanele pana la limita varstei de 35  ani se stabilesc, in conditiile platiiintegrale si in termen a cotizatiei fixe, urmatoarele facilitati:

-  in primii 2ani de la data inregistrarii in Tabloul Corpului beneficiaza de scutirea de laplata cotizatiei variabile in conditiile in care in aceasta perioada isiexercita profesia:

·        individual si/sau

·        prin societate

o  in care este asociat unic siadministrator sau

o  in care toti expertii contabili/contabiliiautorizati, asociati/actionari si administratori se incadreaza in prevederileprezentului articol.

Membrii cu handicap grav sau accentuat definit conform Legiinr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,sunt scutiti de la plata cotizatiei fixe, pe baza de cerere aprobata in BiroulPermanent al Consiliului Superior incepand cu data inregistrarii cererii.

Membrii aflati in incapacitate temporara de munca, doveditaconform legii, pentru o perioada mai mare de 3 luni consecutive sunt scutiti dela plata cotizatiei proportional cu perioada de incapacitate de munca pentruanul curent, pe baza de cerere aprobata in Biroul Permanent al ConsiliuluiSuperior, incepand cu data inregistrarii cererii.

 

 4. Plata

      Cotizatiile  pot fi platite innumerar la caseria filialei Corpului, cu cardul pe platforma raport.ceccar.rosau prin virament bancar  in contul:

 

       RO44 RZBR 0000 0600 0656 3882 deschisla Raiffeisen Bank – Agentia Sibiu,beneficiar C.E.C.C.A.R Filial  Sibiu, CUI 7426179, iar copia ordinului de plata se depune lafiliala.

 

RAPOARTE DE ACTIVITATE PERSOANE FIZICE ȘI PERSOANE JURIDICE  

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE

 

1. RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE - CLICK AICI

    DECLARAȚIE CAZIER - CLICK AICI

    DECLARAȚIE CAPACITATE DE EXERCIȚIU DEPLINĂ - CLICK AICI

  •    INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE - CLICK AICI

 2. RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE - CLICK AICI

  •    INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE - CLICK AICI

ÎN VEDEREA COMPLETĂRII ȘI DEPUNERII RAPORTULUI, VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI ÎN VEDERE INSTRUCȚIUNILE DE MAI SUS

Stimati colegi,

Aducem in atentia membrilor care nu au efectuat orelede pregatire profesionala necesare pentru obtinerea vizei de exercitare aprofesiei în anul 2018, precum si tuturor persoanelor interesate, calendarulcursurilor ce se vor organiza in lunile ianuarie si februarie:

 

Ø  Fiscalitate – Spete fiscale privind ajustarile TVA; Mecanismulplatii defalcate a TVA-ului - lector ec.Mariana Vizoli – echivalent a 20 orePNDPC

Perioada, locatia:

·         22.01.2018– incepand cu ora 9.00,

·         Sibiu,sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Fiscalitate- Noutati legislative- lector.univ.dr. DeliaCatarama – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         05– 06.02.2018, (05.02 - incepand cu ora 16.00; 06.02 – incepand cu ora 9,00)

·         Sibiu,sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

Ø  Legislatia muncii, lector.univ.dr.Monica Gheorghe - echivalenta 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         09 - 10.02.2018,(09.02 - incepand cu ora 16,00; 10.02 – incepand cu ora 9.00)

·         Sibiu,sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Contabilitate - Aspecte privind inchiderea exercitiuluifinanciar 2017; Noutati legislative privind contabilitatea entitatilornonprofit, lector.univ.dr. Georgeta Petre – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         13- 14.02.2018, (13.02 - incepand cu ora 16.00; 14.02 – incepand cu ora 9,00)

·         Sibiu,sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

  

Va reamintim ca structura celor 40 de ore trebuiestructurate din: maxim 20 ore fiscalitate si 20 orecontabilitate/discipline/domenii de competente complementare.

 

Va informam ca inscrierea la cursuri se va face princompletarea si retransmiterea cererii de inscriere (o regasiti aici ). Pentru a putea organiza cursurile, este necesarun numar minim 90 de participanti.

CECCAR Filiala Sibiu

·        

 

        Stimati colegi,  Va informam ca formularul “Raport de activitate” aferent anului 2017, ce urmeaza a fi completat de dvs va fi disponibil incepand cu data de 15 ianuarie 2018. Acesta se va completa doar electronic, pentru  a fi incarcat on-line sau depus pe suport electronic la filiala.
 


 

 

 

Va rugam sa regasiti aici calendarul actiunilor pe stagiu pentru anul 2018.

Puteti regasi aici precizari privind organizarea reevaluarii anul 1 de stagiu.

Stimati colegi,

Va facem cunoscut faptul ca viza aferentă anului 2017 are valabilitate până la data de 28 februarie 2018.

Va facem cunoscut faptul ca situatia rezultatelor evaluarii semestriale aferente semetrul 2 2017 pentru anul 2 au fost afisate la avizierul filialei de domiciliul.

Înacest sens, vă facem cunoscut faptul că reexaminarea evaluarii semestriale, pentru disciplinele la care stagiarii anul II nu au obÅ£inut note depromovare în semestrele I ÅŸi II, se va derula în zilele de 20 ÅŸi 21ianuarie 2018. In perioada imediat urmatoare vom reveni cu informatiiprivind reexaminarea din zilele de 20 si 21 ianuarie 2018.

 

Va facem cunoscut faptul ca situatia rezultatelor evaluarii teoretice si practice aferente semetrul 2 2017 pentru anul 1 au fost afisate la avizierul filialei centru de stagiu.

Înacest sens, vă facem cunoscut faptul că reexaminarea probelor teoretice ÅŸipractice, pentru disciplinele la care stagiarii anul I nu au obÅ£inut note depromovare în semestrele I ÅŸi II, se va derula în zilele de 13 ÅŸi 14ianuarie 2018. In perioada imediat urmatoare vom reveni cu informatiiprivind reexaminarea din zilele de 13 si 14 ianuarie 2018.

 

Vă facem cunoscut faptul că situaÅ£ia rezultatelor examenului de aptitudini, organizat în zilele de 11 ÅŸi 18 noiembrie 2017, validată de comisia de reexaminare, a fost afiÅŸată la avizierul filialei de domiciliu, precum ÅŸi la sediul filialei centru de examen.

Potrivit reglementărilor în vigoare, hotărârile comisiei de reexaminare rămân definitive

Conferința națională de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară șiTopul național al membrilor CECCAR

Corpul ExperÈ›ilorContabili È™i Contabililor AutorizaÈ›i din România are plăcerea de a vă invita laConferinÈ›a naÈ›ională de expertiză contabilă È™i extrajudiciară, eveniment ce vaavea loc marÈ›i, 28 noiembrie a.c, începând cu ora 14.00, la Hotel Sheraton,Platinum Ballroom, din BucureÈ™ti.

Corpul ExperÈ›ilorContabili È™i Contabililor AutorizaÈ›i din România, organismul profesional caregestionează profesia contabilă la nivel naÈ›ional, acordă o importanță deosebităatribuÈ›iilor pe care experÈ›ii contabili le au în sistemul judiciar È™i mediul deafaceri prin intermediul expertizelor contabile judiciare È™i extrajudiciare. CompetenÈ›eleprofesionale ale membrilor sunt puse la dispoziÈ›ia beneficiarilor, în interespublic, contibuind la îmbunătățirea climatului economic È™i la contracarareacriminalității economice la nivel naÈ›ional.

ExperÈ›i contabiliÈ™i beneficiari ai expertizelor contabile judiciare È™i extrajudiciare se vorreuni pentru a discuta despre cazuistica juridică naÈ›ională ÅŸi europeană –rolul expertizei contabile judiciare ca mijloc de probă în justiÅ£ie, despreStandardul profesional nr. 35 – Expertizele contabile, tarifele dereferință în domeniul expertizei contabile judiciare, OrdonanÈ›a nr. 2/2000privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară È™iextrajudiciară, precum È™i despre alte reglementări cu incidență în activitateade expertiză contabilă.

De asemenea, ca defiecare dată, CECCAR apreciază performanÈ›a, recompensând rezultatelor obÈ›inutede membri în cadrul Topului naÈ›ional al membrilor CECCAR,eveniment ce va avea loc marÈ›i, 28 noiembrie a.c, începând cu ora 17.30, laHotel Sheraton, Platinum Ballroom, din BucureÈ™ti.

Solicitarea de confirmare a participării se transmiteprin e-mail, la adresa Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , specificând în corpul e-mail-uluinumele complet, numărul de carnet È™i nr. de telefon pentru contact.  

Clickpentru programul Conferinței naționale de expertiză contabilă judiciară șiextrajudiciară

Clickpentru programul Topului naţional al membrilor CECCAR

Clickpentru regulamentul privind înscrierea È™i participarea la eveniment

 

 

În atenÅ£iaabsolvenÅ£ilor programelor de masterat pentru care există acorduri de colaborareîncheiate cu CECCAR

Potrivitart. 3 alin. (1^1) din OG nr. 65/1994, republicată cu modificările È™icompletările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenÈ›iicursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în bazaprotocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu celede la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR.

Pentrufinalizarea procesului de înscriere la stagiu a absolvenÈ›ilor programelor demasterat, în urma verificării dosarelor depuse, precum È™i în baza protocoalelorde colaborare încheiate cu facultățile de profil din È›ară, în zilele de 20 ÅŸi 21 ianuarie 2018 CECCARva organiza o sesiune specială a examenului de acces la stagiu.

Disciplinelela care absolvenÅ£ii programelor de masterat vor susÅ£ine examene sunt cele lacare se face trimitere în protocoalele de colaborare, precum ÅŸi cele la care nus-a obÅ£inut nota minima prevăzută de reglementările în vigoare. În acest sens, poate fi consultată listacompletă a protocoalelor încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil dinÅ£ară,  evidenÅ£a disciplinelor echivalate din fiecare program demasterat, precum ÅŸi condiÅ£iile prevăzute în fiecare protocol. (evidenÅ£aprogramelor de masterat)

În situaÅ£iaîn care, în urma verificării situaÅ£iilor ÅŸcolare ÅŸi a condiÅ£iilor prevăzute înacordurile de colaborare se constată faptul că nu sunt îndeplinite condiÅ£iilede notă ÅŸi medie pe grup de discipline, precum ÅŸi în situaÅ£ia în care estedepăsit numărul de două discipline la care urmează să fie susÅ£inute examene,absolvenÅ£ii vor susÅ£ine examene la toate cele 7 discipline corespunzătoareexamenului de admitere la stagiu, respectiv contabilitate, fiscalitate, drept, evaluare economică ÅŸifinanciară a întreprinderii, audit, expertiză ÅŸi doctrina ÅŸi deontologiaprofesiei contabile

Pentrupregătirea examenului din data de 20ÅŸi 21 ianuarie 2018, în funcÅ£ie de disciplinele la care trebuie să susÅ£inăexamene, absolvenÅ£ii programelor de masterat au posibilitatea consultăriiprogramei aferente examenului de admitere la stagiu, în vigoare pentru sesiunea2018 (programaexamenului de admitere la stagiu)

În perioadaimediat următoare, după finalizarea procesului de verificare a dosarelordepuse, absolvenÅ£ii programelor de masterat care au optat pentru înscriereadirectă la stagiu, vor fi informaÅ£i, prin intermediul filialelor de domiciliu,cu privire la disciplinele la care urmează să susÅ£ină examene în zilelede 20 ÅŸi 21 ianuarie2018.

Candidatiicare nu promovează examenul de diferență, precum È™i cei care nuindeplinesc condiÈ›ia de medie aferentă disciplinelor examenului de acces sau echivalate,nu indeplinesc condiÈ›iile de inscriere directă la stagiu.

Vă facem cunoscut faptul că situaÅ£ia rezultatelor contestaÅ£iilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidaÅ£ii declaraÅ£i respinÅŸi la proba scrisă a examenului de aptitudini, organizat în data de 11 noiembrie 2017, validată de comisia de reexaminare, a fost afiÅŸată la avizierul filialei.

Potrivit reglementărilor în vigoare, hotărârile comisiei de reexaminare rămân definitive

Vă facem cunoscut faptul că situaÅ£ia rezultatelor contestaÅ£iilor depuse, în termenul de24 ore, de candidaÅ£ii declaraÅ£i respinÅŸi la sesiunea examenului de admitere lastagiu, organizat în zilele de 7 ÅŸi 14 octombrie 2017, validată de comisia dereexaminare, a fost afiÅŸată la avizierul filialei de domiciliu, precum ÅŸi la sediul filialeicentru de examen.

Potrivit reglementărilor învigoare, hotărârile comisiei dereexaminare rămân definitive

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise aexamenului de aptitudini, organizată în data de 11 noiembrie 2017 au fost afiÅŸate la avizierul filialei dvs.,precum ÅŸi la filiala Centru la care aÅ£i susÅ£inut examenul. Rezultatele au fostacordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaÅ£ii declaraÅ£irespinÅŸi au posibilitatea depunerii de contestaÅ£ii în termen de 24 ore de ladata afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 16 noiembrie ora 11.30 – 17 noiembrie, ora 11.30, se pot depunecontestaÅ£ii, de către persoanele interesate, pe adresa de email Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. sau la numărul de fax021/3308888.

La 10 noiembrie 1494, LucaPacioli (1445-1517) – călugăr franciscan, matematician ÅŸi teolog –, considerat părintelecontabilității, a publicat Summa de arithmetica, geometria,proportioni et proportionalita.

Despre conturi și alteevidențe, unul dintrecapitolele acestei cărți, conținea o descriere detaliată despre contabilitateaVeneției.

Pacioli a fost primul care apublicat o lucrare despre sistemul dublu de intrare în evidenÈ›a contabilă. Afost prima lucrare tipărită despre metoda contabilității duble È™i funcÈ›ii careau servit drept bază a unor bine-cunoscute lucrări în domeniul contabilitățiicomerciale utilizate È™i în prezent.


CECCARse alătură IFAC în sărbătorirea Zilei InternaÈ›ionale a Contabilului – sprijinimcu mândrie profesioniÈ™tii contabili È™i misiunea lor de interes public ceinclude combaterea corupÈ›iei, extinderea creÈ™terii economice È™i îmbunătățireacalității vieÈ›ii.

PotrivitIFAC, sunt 3 milioane de profesioniști contabili la nivel mondial.

 

Lamulți ani profesioniștilor contabili!

Văfacem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu,organizat în zilele de 07 ÅŸi 14 octombrie 2017 au fost afiÅŸate la avizierulfilialei dvs., precum ÅŸi la filiala Centru la care aÅ£i susÅ£inut examenul.Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat laavizierul filialelor.

            Potrivit reglementărilor în vigoare,candidaÅ£ii declaraÅ£i respinÅŸi au posibilitatea depunerii de contestaÅ£ii întermen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul09 noiembrie ora 09.00 – 10 noiembrie, ora 09.00, se pot depune contestaÅ£ii, decătre persoanele interesate, pe adresa de email Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. sau la numărul de fax 021/3308888.

            ÎnfuncÅ£ie de numărul contestaÅ£iilor depuse vă vom informa cu privire la datapublicării rezultatelor finale

Stimate colege, stimati colegi,

In urma inscrierilor la cursurile de pregatire profesionala anuntate panala finele anului, revenim cu informatii privind locurile care au mai ramasdisponibile. Asfel, rugam membrii care nu s-au inscris pana la aceasta data,sa opteze doar pentru cursurile la care mai sunt locuri, tinand cont ca grupelede 90 participanti, se formeaza in ordinea primirii cererilor de inscriere.

Ø  20locuri la cursul din 10 -11 noiembrie (10.11 - incepand cu ora 16,00; 11.11 – incepand cu ora 9.00);  Contabilitate - Prezentare comparativaIFRS-OMFP 1802/2014; lectorec.Georgeta Petre 

Ø  Nu mai sunt locuri lacursul din 13 noiembrie: Fiscalitate –TVA – echivalent 20 ore PNDPC; lector ec. Mariana Vizoli

 

Ø  60locuri la cursul din 27-28 noiembrie (orele16): Expertiza contabila – echivalent  20ore PNDPC; lector ec. Eugen Ghimis

           Cursobligatoriu pentru expertii contabili judiciari inscrisi in GEJ.

                      

Ø  65 locuri la cursul din 6-7decembrie (06.12 - ora 16,00;07.12 –ora 9): Fiscalitate – echivalent  20 ore PNDPC; lector univ.dr. Radu Ciobanu

 

Ø  25 locuri la cursul din 7-8decembrie (07.12 – ora 16,00; 08.12 - ora 9.00): Inchidereaexercitiului financiar, aspecte contabile si fiscale; lector.univ.dr.Adriana Florina Popa

 

Ø  30locuri la cursul din 11-12 decembrie (orele 16): Fiscalitate; lector univ. dr. DeliaCatarama

 

Inscrierea la cursuri se va face prin completarea siretransmiterea cererii de inscriere(o regasiti aici).

Conducerea CECCAR Filiala Sibiu

Noi publicații pentru stagiarii CECCAR

 

CECCAR pune la dispoziÈ›ia stagiarilor două noi publicaÈ›ii – Dreptul afacerilor , autor Ioana Nely Militaru, È™i Elemente de dreptul muncii , de Raluca Dimitriu – volume ce tratează, printre altele, atât teoretic, cât È™i practic, aspecte legate de legislaÈ›ia muncii, terminologia folosită, categoriile de contracte în baza cărora se prestează munca, raporturile juridice de afaceri.

Cele două publicaÈ›ii se vând împreună, la preÈ›ul de 50 lei, È™i sunt disponibile la filialele CECCAR din întreaga È›ară.

Stimate colege, stimati colegi,

Revenim cu noi informati privind cursurile ce se vor organiza pana lafinele anului 2017, necesare pentru acordarea vizei de exercitare a profesieipentru anul 2018:

 

Organizareacursurilor CPD în cadrul PNDPC se face conform planificării anuale stabilite defilială, pe serii, în funcÅ£ie de numărul de membrii care trebuie să efectuezeorele de pregătire profesională, de capacitatea sălii de curs a filialei/săliiînchiriate ÅŸi de cheltuielile pentru organizarea cursurilor CPD, aprobate înConferinÅ£a NaÅ£ională.

 

Cele 20 ore la sala (echivalentea 40 de ore pregatire profesionala) vor fi structurate din maxim 10 ore fiscalitatesi 10 ore contabilitate/discipline/domenii de competente complementare.

 

Cursurile se vor tine lasediul filialei in serii compuse din min. 90 – max. 100 participanti si se vorforma in ordinea primirii cererilor de inscriere.

 

Avand in vedere acestecerinte va rugam sa va inscrieti la cel mult un curs de fiscalitate,  potrivit calendarului propus:

Ø  Contabilitate- Prezentare comparativa IFRS-OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarileulterioare - echivalenta 20 ore PNDPC

- lector ec.Georgeta Petre

- 10 – 11.11.2017,  (10.11 - incepand cu ora 16,00; 11.11 –incepand cu ora 9.00)

 

Ø  Fiscalitate–TVA – echivalent 20 ore PNDPC

 

-lector ec. Mariana Vizoli

-13.11.2017 – incepand cu ora 9.00

 

Ø  Expertizacontabila – echivalent  20 ore PNDPC

 

- lector, ec. EugenGhimis

- 27-28.11.2017, incepand cu ora 16,00; 

- cursul este destinat in primul rand expertilor contabili judiciaricare s-au inscris in Grupul Expertilor Contabili Judiciari in ultimii 3ani.         

                      

Ø  Fiscalitate – echivalent  20 ore PNDPC

 

-lector univ.dr. RaduCiobanu

-06 – 07.12.2017 (06.12 - ora 16,00; 07.12–ora 9)

 

Ø  Inchiderea exercitiuluifinanciar, aspecte comparative contabile si fiscale –echivalent  20 ore PNDPC

-lector.univ.dr.AdrianaFlorina Popa

-07- 08.12.2017 (07.12 – ora 16,00; 08.12 - ora 9.00)

 

Ø  Fiscalitate–echivalent a 20 ore PNDPC

-lector univ. dr..Delia Catarama

-11 – 12.12.2017 –incepand cu ora 16.00

 

Deoarece pana in prezent, pentru cursurile petema fondurilor europene nu s-au format grupele de min. 90 persoane, acestea s-auamanat.

 

Inscrierea la cursuri se va face prin completarea siretransmiterea cererii de inscriere (o regasiti aici )

 

Conducerea CECCAR Filiala Sibiu

În atenÅ£ia stagiarilor anul III

 

Dorim să facem cunoscut faptul că în urma evaluăriistagiarilor, anul III, din data de 21 octombrie a.c. vor avea posibilitateaînscrierii la examenul de aptitudini, din zilele de 11 ÅŸi 18 noiembrie 2017,doar stagiarii care vor fi declaraÅ£i admiÅŸi.

EvidenÅ£a stagiarilor admiÅŸi va fi comunicată în cel maiscurt timp prin intermediul filialelor CECCAR.

În urma analizei privindsituatia absoventilor anului III de stagiu si a rezultatelor examenului deaptitudini, CECCAR are in vedere posibilitatea organizarii unei sesiunisuplimentare a examenului de aptitudini în perioada aprilie – mai 2018.

Stimati colegi,

Aducem in atentia membrilor care nu auefectuat orele de pregatire profesionala necesare pentru obtinerea vizei deexercitare a profesiei în anul 2018, precum si tuturor persoanelor interesate,calendarul cursurilor ce se vor organiza in lunile octombrie - decembrie 2017,conform modulelor:


Modulul  I:


Ø  Fraude privind accesarea fondurilor europene, ec.Vasilica Tugui –echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada,locatia:

·        27 – 28.10.2017,( 27.10 - incepand cu ora 16,00; 28.10 – incepand cu ora 9.00);

·        Sibiu,sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”


Ø  Fiscalitate, ec.Radu Ciobanu – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         05 – 06.12.2017 - incepand cu ora 16,00;

·         Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Modulul  II:

 

Ø  Auditarea proiectelor finantate prin  fondurile europene, ec.Eugen Ghimis  – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·        01 – 02.11.2017, incepand cu ora 16,00; 

·        Sibiu,sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Fiscalitate – Mecanismulplatii defalcate a TVA-ului - lector ec.Mariana Vizoli – echivalent a 20 orePNDPC

Perioada,locatia:

·        13.11.2017 – incepand cu ora 9.00,

·        Sibiu,sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian"


Modulul  III:

 

Ø  Prezentare comparativa IFRS-OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, lector ec.Georgeta Petre - echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         10 – 11.11.2017, (10.11 - incepand cu ora 16,00; 11.11 – incepand cu ora 9.00)

·         Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Fiscalitate – lectorCECCAR, lector.univ.dr.Adriana Popa – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada,locatia:

·        07-08.12.2017 – incepand cu ora 9.00

·        Sibiu,sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Va informam ca inscrierea la cursuri seva face prin completarea si retransmiterea cererii de inscriere (aici  o regasiti). Avand in vederenumarul de locuri al salii de curs, precizam ca grupele vor cuprinde maxim 90 participanti si vor  fi formate in ordinea  primirii cererilor de inscriere.

 

CECCAR Filiala Sibiu

Examenul de aptitudini pentru accesul laprofesia de expert contabil È™i de contabil autorizat – sesiunea 2017

 

Corpul ExperÈ›ilorContabili È™i Contabililor AutorizaÈ›i din România organizează, în zilele de 11È™i 18 noiembrie a.c., examenul de aptitudini pentru accesul la profesia deexpert contabil È™i de contabil autorizat.

Examenul va constaîn două probe: proba scrisă, în data de 11 noiembrie, È™i proba orală, ce vaavea loc la 18 noiembrie.

Pentru înscriereala examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condiÈ›iile impuse dereglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza dedomiciliu, un dosarcuprinzând:

·        certificatul deadmitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

·        certificatul destagiu;

·        copie a diplomeide studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii,recunoscute de Ministerul EducaÈ›iei NaÈ›ionale;

·        cerere pentruînscriere la examenul de aptitudini, adresată preÈ™edintelui filialei Corpului;

·        copie a actului deidentitate (BI/CI);

·        certificat decazier judiciar;

·        adeverințămedicală(neurolog/psihiatru);

·        două fotografiitip BI/CI.

Detalii privindexamenul de aptitudini puteÈ›i afla accesând rubrica Accesul la profesie

Stimate colege, stimati colegi,

Avand in vedere implicatiile privindpunerea in aplicare a prevederilor OG 23/2017  ,,SPLIT TVA’’ regasite aici , va rugam sa le analizati si sa ne comunicatiobservatiile si propunerile dv. de modificare a ordonantei pana la data de 1octombrie, pentru a le inainta conducerii superioare a CECCAR.

Cu stima,

Presedinte,

 

ec. Milica Bardasu

Ziua de 21 septembrie este sărbătorită în fiecare an,potrivit Normelor nr.12726/2004, în mod unitar, la nivelul filialelor CECCAR,cu scopul promovării imaginii, intereselor ÅŸi rolului contabilului într-oeconomie de piaţă concurenÅ£ială.

Laaniversare sunt aÅŸteptaÅ£i toÅ£i profesioniÅŸtii contabili din România, membri aiCECCAR sau angajaÅ£i în diverse ramuri ale economiei. Cu toÅ£ii prezenÅ£i la ziuacontabilului vor demonstra, încă o dată, că  „Profesiacontabilă a fost, este ÅŸi va fi pusă în slujba interesului public, spre binelepublic.”

Cea de-aXII -a ediÅ£ie a Zilei NaÅ£ionale a Contabilului Român este un prilej de a reunifamilia profesioniÅŸtilor contabili ÅŸi de a reafirma adevărul potrivit căruiaCECCAR a devenit un brand naÅ£ional, emblematic pentru ceea ce înseamnăcalitatea profesiei contabile.

ManifestărileediÅ£iei din acest an a Zilei NaÅ£ionale a Contabilului Român se vor desfăşurasub egida ”CECCAR – 95 ani de existență”, aniversare dedicată împlinirii a 95 ani de la constituirea organizaÈ›ieiprofesionale CECCAR, eveniment deosebit din viaÈ›a profesiei contabile.

Cu ocaziasărbătoririi zilei de 21 septembrie ca ”ZiNaÈ›ională a Contabilului Român” avemplăcerea de a vă invita să participaÈ›i la manifestările organizate în aceastăzi.

Ne bucuram sa va primim pe 21 Septembrie,incepand cu ora 15.00 in sala de festivitati a restaurantului Select din Sibiu,sos. Alba Iulia nr.49

 

La mulțiani tuturor profesioniștilor contabili!

 

 

 VăaÈ™teptăm cu drag!

Detalii cu privire la platacotizațiilor profesionale

Reamintim membrilor filialei care nu audepus încă DeclaraÈ›ia privind forma de desfășurare a profesiei pentruanul 2017, Raportul de activitate pentru anul 2016 È™inu au achitat cotizaÈ›iile profesionale, să întreprindă demersurilenecesare clarificării situaÈ›iei până la data de 30 septembrie 2017,pentru evitarea aplicării penalității de 25% din cuantumul cotizaÈ›iei fixedatorate. MenÈ›ionăm că după data de 1 ianuarie a anului următor, pe lângăpenalitate, se vor calcula majorări de 0,01%/zi de întârziere, până da dataplății.

Pentru detalii vă stăm la dispoziÈ›ie lanr. de tel. 0269.218.336 sau pe adresa de e-mail  ceccarsibiu@ceccarsibiu.ro.

CECCAR Filiala Sibiu

Stimati colegi,

Administratia  Judeteana a  Finantelor  Publice  Sibiu organizează în data de14.09.2017  la  ora 12,  in 21.09.2017 ora 11 si in 26.09.2011ora 12, la sediul din  Calea  Dumbravii  nr.17, camera  111,o întâlnire  cu contribuabilii  în care vor fi prezentate informaÅ£iiprivind:  Sistemul  de  plata  defalcata  a  TVAimplementat  prin  Ordonanta  Guvernului  nr.23/2017.

Va rugam sa regasiti un suport cu sinteze  si exemple  pe aceasta tema.

Conducerea Filialei Sibiu

  CECCAR pune la dispoziÈ›ia candidaÈ›ilor la examenul de aptitudini pentru obÈ›inerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediÈ›ia a V-a, revizuită È™i adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaÈ›ilor la examenul de aptitudini pentru obÈ›inerea calității de expert contabil È™i de contabil autorizat.

Lucrarea cuprinde exerciÈ›ii rezolvate în domeniile de competență contabilitate, analiza economico-financiară a întreprinderii, evaluarea întreprinderii, audit, expertiză contabilă, doctrina È™i deontologia profesiei contabile, exemple care sunt esenÈ›iale pentru pregătirea în vederea susÈ›inerii examenului de aptitudini.

Pregătirea candidaÈ›ilor în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, precum È™i a altor publicaÈ›ii de specialitate È™i a standardelor profesionale emise de CECCAR È™i incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.

Ghidul este disponibil acum la filialele teritoriale ale CECCAR.

Stimati colegi,

Va informam ca in perioada 14 – 15.08.2017 inclusiv, filiala nu are program de lucru, iar activitatea se va relua in data de 16.08.2017, incepand cu ora 8.00.

Colectivul CECCAR Filiala Sibiu.

Corpul ExperÈ›ilor Contabili È™i Contabililor AutorizaÈ›i din România organizează, în zilele de 7 È™i 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obÈ›inerea calității de expert contabil È™i de contabil autorizat.

Astfel, proba scrisă se va desfășura în data de 7 octombrie, la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate È™i Drept – pentru categoriile expert contabil È™i contabil autorizat –, iar în data de 14 octombrie va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică È™i financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă È™i Doctrină È™i deontologie – doar pentru categoria expert contabil.

Contabilii autorizaÈ›i, cu studii superioare economice, membri activi ai CECCAR, care au îndeplinite la zi obligaÈ›iile profesionale față de Corp, pot susÈ›ine, în data de 14 octombrie, proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică È™i financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă È™i Doctrină È™i deontologie, pentru a accede la profesia de expert contabil.

Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediile filialelor CECCAR până la data de 8 septembrie 2017.

InformaÈ›ii cu privire la cursurile de pregătire pentru candidaÈ›ii la examenul de admitere la stagiu vor fi furnizate de filialele CECCAR, în funcÈ›ie de numărul de solicitări venite din partea persoanelor interesate.

Puteti achizitiona Ghidul pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces la stagiu pentru obtinerea calitatii de expert contabil si contabil autorizat, de la sediul filialei. Costul acestuia este de 85 lei.

Tematica examenului poate fi consultată în rubrica Accesul la profesie.

MenÈ›ionăm că tematica a fost transmisă spre avizare Ministerului FinanÈ›elor Publice, urmând ca forma avizată să fie publicată pe site-ul CECCAR.

De asemenea, va informam ca centrele de examen vor fi stabilite ulterior inscrierilor, in functie de numarul de candidati din fiecare judet.

Va rugam sa regasiti aici  o prezentare cuprinzand informatii despre organismul profesional, despre avantajele pe care le ofera practicantilor, despre serviciile pe care le pot presta membrii CECCAR si rolul profesinistilor contabili in economie.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați filialei.

Conducerea  Filialei Sibiu

 

CECCAR vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate È™i raportare financiară, contabilitate managerială È™i Standarde InternaÅ£ionale de Raportare Financiară.

PublicaÈ›iile Contabilitate È™i raportare financiară  (preÈ› 30 lei), Contabilitate managerială (preÈ› 25 lei) È™i IFRS 2015 (Partea A + Partea B) sunt disponibile la sediile filialelor CECCAR, în limita stocului disponibil. Cele două volume IFRS 2015 pot fi achiziÈ›ionate de stagiarii CECCAR la preÈ›ul preferenÅ£ial de 109 lei.

 

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați filialei.

Conducerea  Filialei Sibiu

 

 

Stimati colegi,


Puteti accesa aici revista Pro Domo nr. 2, aferenta lunilor februarie-mai 2017.


Conducerea  Filialei Sibiu
 

Legea 162/2017 care modifică OG nr. 65/1994, publicată în Monitorul Oficial

În  Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaÈ›iilor financiare anuale È™i al situaÈ›iilor financiare anuale consolidate È™i de modificare a unor acte normative, ce modifică È™i completează OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă È™i a contabililor autorizaÈ›i din România.

Legea nr. 162/2017 clarifică dificultățile întâmpinate până în prezent în organizarea ÅŸi desfăşurarea activității de către profesiile de expert contabil ÅŸi cea de contabil autorizat având în vedere competenÅ£ele specifice acestora.

Modificările și completările aduse Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați vizează printre altele:

  • abrogarea prevederilor referitoare la supravegherea publică a activității Corpului ExperÈ›ilor Contabili È™i Contabililor AutorizaÈ›i din România, cu impact pozitiv în bugetul CECCAR
  • activităţile pe care experÅ£ii contabili ÅŸi contabilii autorizaÅ£i le pot desfăşura ca membri ai organismului profesional CECCAR
  • clarificarea privind expertizele judiciare contabile, inclusiv cele cu componentă fiscală
  • modul de organizare ÅŸi exercitare a profesiei, individual sau prin societăţi înfiinÅ£ate în baza Legii nr. 31/1990
  • asigurarea schimbului de date ÅŸi informaÅ£ii între CECCAR, ONRC ÅŸi Ministerul de FinanÅ£e, inclusiv ANAF, în vederea respectării prevederilor Legii contabilităţii 82/1991 republicată ÅŸi actualizată.

Modificările aduse la OG nr. 65/1994 reprezintă rezultatul demersurilor Corpului ExperÈ›ilor Contabili È™i Contabililor AutorizaÈ›i din România privind îmbunătățirea legislaÈ›iei naÈ›ionale în domeniul financiar-contabil, inclusiv organizarea activității de expertiză contabilă ÅŸi a contabililor autorizaÈ›i din România, în parteneriat cu Ministerul de FinanÅ£e.

Actul normativ intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Textul integral al Titlului IV care modifică ÅŸi completează OG 65/1994, îl puteÅ£i accesa (aici), în forma transmisă către promulgare de către Parlamentul României ÅŸi publicată în Monitorul Oficial.

 

Consiliul Superior al CECCAR

Președinte

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

Stimati colegi,

S-a publicat in MO, Legea 162/2017  prin care s-amodificat OG 65/1994. 

Modificari care redaudemnitatea binemeritata a profesiei de expert contabil si cea de contabilautorizat, dupa o lunga perioada in care acestea au fost neglijate.

Stimati colegi,

Va rugam sa regasiti aici  forma integrata a modificarilor la OG 65/1994.

Stimate colege,
Stimați colegi,
 
Vă informăm că marÈ›i, 20 iunie a.c., a fost adoptat în plenul Camerei DeputaÈ›ilor, Cameră decizională, proiectul de Lege privind auditul statutar al situaÈ›iilor financiare anuale È™i al situaÈ›iilor financiare anuale consolidate È™i de modificare a unor acte normative, proiect de act normativ care modifică È™i OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă È™i a contabililor autorizaÈ›i din România.

Aceste modificări legislative, de o importanță deosebită atât pentru profesia contabilă, cât È™i pentru întregul mediu de afaceri, sunt rezultatul demersurilor Corpului ExperÈ›ilor Contabili È™i Contabililor AutorizaÈ›i din România prin structurile sale de conducere – Consiliul Superior, preÈ™edinÈ›ii de filiale, precum È™i prin structurile executive. Un rol important în concretizarea acestor demersuri l-au avut colegii Mihu Ștefan – vicepreÈ™edinte al Consiliului Superior al CECCAR, È™i Vasile CocoÈ™, preÈ™edintele filialei Vâlcea. 

Detalii privind proiectul de act normativ sunt disponibile pe site-ul CECCAR.

 

 

În cadrul aceleiaÈ™i È™edinÈ›e a fost adoptat È™i proiectul de lege privind aprobarea OrdonanÈ›ei de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru  modificarea È™i completarea  Legii  nr. 227/2015  privind Codul fiscal. InformaÈ›ii suplimentare sunt disponibile în rubrica È˜tiri a website-ului CECCAR.

 

 

 


Cu stimă,
Președintele Consiliului Superior al CECCAR

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova
 

Lista persoanelor ale caror dosare au fost selectate pentru inscrierea la concursul pentru postul de auditor de calitate:

Basturea Elena Crina

Esan Mirela Iuliana

Ghimis Eugen

Negrea Maria Hermina

Stimati colegi,

Va rugam sa regasiti aici   situatia membrilor care nu si-au indeplinit obligatiile fata de Corp, respectiv nu au depus Declaratia privind forma de desfasurare a profesiei pe anul 2017/Raportul Anual de activitate pe anul 2016.

Stimati colegi, 

Va informam ca dna Ana Puchianu, auditorul de calitate al filialei Sibiu, in perioada 15-23 iunie 2017 este in concediu de odihna.Conducerea CECCAR Filiala Sibiu

 

Stimati colegi, 

Va rugam sa regasiti aici  anuntul de concurs si aici  bibliografia pentru postul de auditor de calitate.

Conducerea CECCAR Filiala Sibiu

 

Stimati colegi,

 

Va informam ca in perioada 01 – 05.06.2017 inclusiv, filialanu are program de lucru, iar activitatea se va relua in data de 06.06.2017,incepand cu ora 8.00.

 

Colectivul CECCAR Filiala Sibiu.

Stimate colege,

Stimați colegi,

 

Revenim cu privire laanunÈ›ul transmis de CECCAR referitor la opinia privind depunerea Formularului010 pentru completarea rd. 7  al secÈ›iunii IV „Alte date privindcontribuabilul”.

Având în vedereprevederile art. 86 din Codul de procedură fiscală „DeclaraÈ›ia deînregistrare fiscală cuprinde: (…) È™i alte informaÈ›ii necesareadministrării creanÈ›elor fiscale”, coroborat cu art. 88 „Modificărileulterioare ale datelor din declaraÈ›ia de înregistrare fiscală trebuieaduse la cunoÈ™tință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la dataproducerii acestora, prin completarea È™i depunerea declaraÈ›iei de menÈ›iuni”,precum È™i prevederile din OPANAF 1382/2017 „DeclaraÅ£ia de înregistrare secompletează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocaziaînfiinţării, declaraÅ£ia de menÅ£iuni se completează ori de câte ori semodifică datele declarate anterior, iar declaraÅ£ia de radiere secompletează cu ocazia radierii înregistrării fiscale”, având o abordareprudenÈ›ială, organismul profesional a considerat că este oportun să emită oopinie cu titlu de recomandare, aÈ™a cum reiese È™i din textul comunicatului, învederea evitării posibilelor neplăceri ulterioare prin interpretarea textelorde reglementare menÈ›ionate anterior.

Salutăm iniÈ›iativaANAF privind emiterea, ieri după-amiază, a comunicatului de presă prin care seface o precizare clară privind modul în care s-a avut în vedere aplicareaprevederilor OPANAF 1382/2017.

Totodată, recomandămmembrilor să arhiveze comunicatul de presă ANAF, pentru a putea fi folositulterior în caz de necesitate.

Inițiativa CECCAR a fost de a atrage atențiaasupra riscurilor pentru membrii Corpului care decurg din neclaritatea textelorde reglementare mai sus menționate.

 

Consiliul Superior al CECCAR,

Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

Termen-limită depunere Formular 010

 

Termenul-limită pentru depunerea Formularului 010 cuprinzândinformaÈ›ii referitoare la organizarea È™i conducerea contabilității pe bază decontracte de prestări servicii în domeniul contabilității este de 15 zile de lapublicarea Ordinului nr. 1.382/2017 în Monitorul Oficial (data publicării:10.05.2017).

Conform Codului deprocedură fiscală, depunerea declaraÈ›iei se face la ghiÈ™eu, în format hârtie,sau prin poÈ™tă (pentru a se evita aglomeraÈ›ia de la ghiÈ™eu), prin scrisoare (cuvaloare) recomandată, cu confirmare de primire.

Reamintim că în Monitorul Oficial din 10.05.2017 a fost publicatOrdinul nr. 1.382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la OrdinulpreÈ™edintelui AgenÈ›iei NaÈ›ionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentruaprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor È™i a tipurilorde obligaÈ›ii fiscale care formează vectorul fiscal. Conform ordinului amintit,modificarea Formularului 010 (DeclaraÈ›ie de înregistrarefiscală/DeclaraÈ›ie de menÈ›iuni/DeclaraÈ›ie de radiere pentru persoane juridice,asocieri È™i alte entități fără personalitate juridică) constă înintroducerea unor informaÈ›ii referitoare la organizarea È™i conducereacontabilității contribuabililor pe bază de contracte de prestăriservicii în domeniul contabilității. Nota de fundamentare menÈ›ionează cămodificarea a fost introdusă deoarece la nivelul AgenÈ›iei NaÈ›ionale deAdministrare Fiscală nu sunt disponibile informaÈ›ii cu privire la existenÈ›acontractelor de prestări servicii de contabilitate.

Concret, în urma modificării, Formularul 010 se completează È™icu informaÈ›ii referitoare la denumirea persoanei juridice/numele È™i prenumelepersoanei fizice, autorizată potrivit legii, membră a Corpului ExperÈ›ilorContabili È™i Contabililor AutorizaÈ›i din România (CECCAR). Astfel, la punctulIV Alte date privind contribuabilul,  rândul 7 Contabilitateaeste organizată È™i condusă pe bază de contracte de prestări servicii îndomeniul contabilității conform art. 10, alin. 3 din Legea nr. 82/1991,republicată, cu modificările È™i completările ulterioare, există douăopÈ›iuni de răspuns: „DA” sau „NU”.

·            În cazul în care răspunsul este „DA”, estenecesară completarea anexei la Formularul 010 prin care se declară persoana(fizică sau juridică) cu care s-a încheiat contractul de prestări servicii;

·            În cazul răspunsului negativ („NU”), nu estenecesar să se declare informaÈ›ii suplimentare.

În anexă secompletează următoarele informaÈ›ii (pe lângă datele contribuabilului, respectivCUI È™i denumire):

·            Denumire/Nume, prenume persoana autorizatăpotrivit legii, membră a Corpului ExperÈ›ilor Contabili È™i ContabililorAutorizaÈ›i din România –se completează cu denumirea persoanei juridice sau cu numele È™i prenumelepersoanei fizice, după caz, care asigură organizarea È™i conducereacontabilității conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991,republicată, cu modificările È™i completările ulterioare;

·            Cod de identificare fiscală (CIF/CNP) – se completează cu codul deînregistrare fiscală acordat la înregistrarea fiscală, înscris în certificatulde înregistrare fiscală sau codul numeric personal, în cazul persoanei fizice;

·            Număr contract – se completează cu numărul contractuluide prestări servicii încheiat în domeniul contabilității;

·            Data încheierii contractului de prestăriservicii în domeniul contabilității – se completează cu data încheierii contractului;

·            Data început contract È™i data sfârÈ™it contract – se completează cu data începeriicontractului, respectiv cu data de sfârÈ™it a contractului;

·            Număr autorizaÈ›ie emisă de Corpul ExperÈ›ilorContabili È™i Contabililor AutorizaÈ›i din România valabilă la data semnăriicontractului – se completează cunumărul autorizaÈ›iei emise de Corpul ExperÈ›ilor Contabili È™i ContabililorAutorizaÈ›i din România, valabilă la data semnării contractului de prestăriservicii încheiat în domeniul contabilității.

 

MenÈ›ionăm că au fostintroduse prevederi asemănătoare È™i în Formularul 098. Acestecompletări deja aplicabile sunt incluse în Ordinul ANAF nr. 1.381/2017, apărutîn Monitorul Oficial la aceeaÈ™i dată mai sus menÈ›ionată – 10.05.2017.

Potrivit Codului deprocedură fiscală, DeclaraÈ›ia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30de zile de la:

·            data înființării potrivit legii, în cazul persoanelorjuridice, asocierilor È™i al altor entități fără personalitate juridică;

·            data eliberării actului legal de funcÈ›ionare,data începerii activității, data obÈ›inerii primului venit sau dobândiriicalității de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice.

 

De asemenea, în cazulîn care apar modificări sau completări ulterioare ale datelor din conÈ›inutuldeclaraÈ›iei de înregistrare fiscală, acestea trebuie să fie aduse la cunoÈ™tinÈ›aorganului fiscal în termen de 15 zile de la data producerii acestora, princompletarea È™i depunerea declaraÈ›iei de menÈ›iuni. Astfel, declaraÈ›ia demenÈ›iuni se completează ori de câte ori se modifică sau se completează dateledeclarate anterior.

În acest sens, avândîn vedere că modificarea Formularului 010 presupune aducerea la cunoÈ™tintaorganului fiscal central a unor noi informaÈ›ii privind contribuabilul,considerăm că este necesară depunerea declaraÈ›iei È™i în acest caz. 

Având în vedere celemenÈ›ionate, opinia noastră este că toÈ›i contribuabilii ar trebui să depunăFormularul 010 în noul format în termen de 15 zile de la publicarea ordinuluiîn Monitorul Oficial. În situaÈ›ia în care nu este posibilă depunereaformularului direct la registratura organului fiscal competent, recomandămdepunerea acestuia prin poÈ™tă, prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cuconfirmare de primire.

 

Consiliul Superior al CECCAR

Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

 

Stimati colegi,

Puteti accesa aici  procesul verbalprivind rezultatul alegerilor pentru functia de presedinte al Consiliuluifilialei Sibiu.

 

CECCAR Filiala Sibiu

C.E.C.C.A.R.

FILIALASIBIU

 

 

I. În ziua de 28 martie 2017, incepand cuorele 15.00 va avea loc in localitatea Sibiu la Universitatea “Lucian Blaga”Facultatea de Drept “Simion BărnuÅ£iu”– str. Calea Dumbrăvii nr. 34, Adunareagenerala a membrilor Filialei Sibiu a Corpului Expertilor Contabili siContabililor Autorizati din Romania cu urmatoarea ordine de zi:

1.    Raportul Consiliului filialei privindactivitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate peanul trecut, pentru îndeplinirea atribuÅ£iilor prevăzute de acte normative sauhotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituriÅŸi cheltuieli pe anul trecut;

2.    Raportulcenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;

3.    Raportul Comisieide disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

4.   Aprobarea programului de activitate pe anul in curspentru îndeplinirea atribuÈ›iilor prevăzute   de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;

5.   Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anulin curs, potrivit Normelor stabilite de ConferinÈ›a NaÈ›ională;

6.   Aprobarea listei experÅ£ilor contabili de onoare ÅŸi acontabililor autorizaÅ£i de onoare;

7.   Desemnarea reprezentanÅ£ilor la ConferinÅ£a NaÅ£ionalăconform normativelor stabilite;

8.   Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuseauditului în anul următor;

9.    Validarea procesului verbal privind alegerea pentrufunctia de presedinte al filialei

 

In cazulneindeplinirii, la prima convocare, a conditiilor de validitate prevazute lapct.110 din Regulamentul de Organizare si functionare al CECCAR, republicat, cumodificarile si completarile ulterioare, urmatoarea Adunare generala esteconvocata in aceeasi zi, la ora 15,30.

Ofertă specială– IFRS 2015 

Primăvara aduce o ofertă specială pentru achiziÈ›ionareaunui exemplar IFRS 2015, în limba română. Începând cu 1 martie, Standardele InternaÈ›ionale de RaportareFinanciară 2015 (2 volume) suntdisponibile la preÈ›ul promoÈ›ional de 180 lei, cu o reducere de 40 lei față decostul iniÈ›ial (220 lei).

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, până la 31 martie, la achiziÈ›ionareadirect de la sediile filialelor CECCAR.


Bună ziua,

În vederea depunerii online a raportului anualde activitate pentru anul 2016, va rugam sa accesaÈ›i link-ul: www.raport.ceccar.ro

Se poate utiliza userul și parola din aniianteriori.

Membrii care nu au user și parola sunt rugați sasolicite filialei acordarea de user și parola.

CECCAR Filiala Sibiu

CORPUL EXPERÅ¢ILOR CONTABILI                                                                                                                                           

Å�I CONTABILILOR AUTORIZATI  

DIN ROMANIA 

 

                                                                Comunicare 

 

                      Pentru  a veni  in  sprijinul membrilor,  avand  in vedere  activitatea  atipica, deosebit  de  intensa in perioada 20-27 februarie 2017, caurmare a indeplinirii obligatiilor declarative precum si pentru a stabilivectorul fiscal al clientilor care desfasoara activitati reglementate de Legeanr.  170/2016 dar si de modificarileintroduse in Codul fiscal prin OUG 3/2017 s-a considerat oportun pentru anul  2017  prorogarea termenului  de  aplicare a  facilitatilor  financiare si  de  depunere a    Rapoartelor anuale deactivitate. 

                     In acest sens, prin  Hotararea Consiliului Superior nr. 17/389 din26 februarie 2017  emisa in baza HotarariiConferintei Nationale extraordinare 17/78 din 09 ianuarie 2017 in urma  consultarii Presedintilor  de  Filiale, s-a  aprobat  ca dispozitie  tranzitorie  pentru anul  2017  in  cadrul  Sistemului de  cotizatii,  prelungirea termenului  de  aplicare a  facilitatilor  financiare prevazute  in  cadrul art. 4  alin.  (2) ÅŸi  (3)  si de  depunere  a raportului  anual  de activitate  prevazut  in cadrul  art.  7 alin.  (1)  - (3)  pana  la data  de  17 martie  2017,  celelalte prevederi  ramanand neschimbate.  

 

 

                   

                                                      Consiliul Superior al CECCAR 

                                                                      Presedinte  

 

                                                  Prof. univ. dr. Robert Aurelian Sova 

 

CALENDARUL PROCESULUI DEVOTARE A

PREȘEDINTELUI FILIALEI CECCAR SIBIU

MARTIE 2017

 

În baza Hotărârii nr. 17/01 din 31ianuarie 2017, Consiliul Filialei CECCAR Sibiu a aprobat calendarulprocesului de votare a PreÈ™edintelui Filialei CECCAR Sibiu, pentru mandatul dinperioada 2018-2022.

Procesul de votare se va desfășura înperioada 13.03.2017-14.03.2017, în intervalul orar 10.00-19.00.

Locația de votare se află la sediul FilialeiCECCAR Sibiu din sos. Alba Iulia, nr.12.

Alegerea preÈ™edintelui filialei se va facepe baza votului membrilor activi ai filialei înscriÈ™i în Tabloul CorpuluiÈ™i care È™i-au achitat cotizaÈ›iile profesionale până la data de 28februarie a anului curent.

Nu pot alege È™i nu pot fi aleÈ™i membriicare au fost sancÈ›ionaÈ›i sau sunt investigaÈ›i pentru abaterile disciplinareprevăzute în regulament, cu excepÈ›ia celor care le-au fost anulate prinhotărâri judecătoreÈ™ti definitive.

Alegerea va fi validată în condiÈ›iile încare au participat cel puÈ›in 30% din membrii filialei, înscriÈ™i în TabloulCorpului care È™i-au achitat cotizaÈ›iile profesionale până la data de 28februarie a anului curent.

În cazul în care la sfârÈ™itul procesuluide votare se constată că nu s-a îndeplinit cvorumul de participanÈ›i de 30%,prin Hotărâre a Consiliului Filialei, se va prelungi perioada de votarepotrivit normelor. InstrucÈ›iuniprivind modul de votare - click

 

Consiliul Filialei CECCAR Sibiu

 

 

Puteti accesa aici  procesul verbal al  Comisiei de nominalizare a candidatilor pentru functia de Presedinte al Consiliului Filialei Sibiu.

Puteti accesa aici  Ghidul fiscal al contribuabililor care realizeaza venituri din profesii liberale din Romania.

Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al presedintelui ANAF privind modificarea OPANAF nr.3698/2015, pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare-publicat in data de 20.01.2017, aflat in dezbatere publica (click aici pentru vizualizare )

Expunere de motive, privind punctul de vedere CECCAR privind clarificarea unor aspecte in vederea implementarii unor masuri solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)

Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare )

 

 Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de ȘtiinÈ›e È™i Tehnici Contabile È™i Financiare din FranÈ›a

Academia de ȘtiinÈ›e È™i Tehnici ContabileÈ™i Financiare din FranÈ›a organizează miercuri, 25 ianuarie a.c., Seminarulmembrilor de onoare, întâlnire care îl va avea ca invitatspecial pe Jean-Marc Sauve, preÈ™edintele Consiliului de Stat.

La eveniment va fi prezent, de asemenea,președintele Consiliului Superior al Ordinului Experților Contabili din Franța,Philippe Arraou, care va avea o intervenție pe parcursul dimineții. Programuldetaliat al Seminarului este disponibil aici.

IntervenÈ›ia preÈ™edintelui Consiliului deStat poate fi urmărită în direct (webinar), începând cu ora 12.00 (oraRomâniei), online. Linkul de conectare va fi comunicat cu 48 de ore înainteaevenimentului. Vă puteÈ›i înscrie la webinar aici.

Stimati colegi,

Aducem in atentia membrilor care nu auefectuat orele de pregatire profesionala necesare pentru obtinerea vizei deexercitare a profesiei în anul 2017, precum si tuturor persoanelor interesate,calendarul cursurilor ce se vor organiza in lunile ianuarie, februarie siinceputul lunii martie.

 

Ø  Fiscalitate – lectorCECCAR, lector.univ.dr.Adriana Popa – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·        26-27.01.2017,(26.01 - incepand cu ora 16,00; 27.01 – incepand cu ora 9.00),

·        Medias, str. Baznei,Hotel Denis, sala de conferinte

 

Ø  Inchiderea exercitiului financiar 2016, Aspectecomparative IFRS – OMFP 1802, lector ec.Georgeta Petre - echivalent a 20ore PNDPC

Perioada, locatia:

·        03 – 04.02.2017,(03.02 - incepand cu ora 16,00; 04.02 – incepand cu ora 9.00)

·        Sibiu, sediulfilialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Noutati fiscale aplicabile in anul 2017,lector.univ.dr.Florin Dobre – echivalent a 10 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·        10.02.2017,incepand cu ora 16.30;

·        Sibiu, Facultateade Drept „Simion Barnutiu”, aula, str. C. Dumbravii, nr.32

 

Ø  Fiscalitate, ec.Radu Ciobanu – echivalent a 20ore PNDPC

Perioada, locatia:

·        17 – 18.02.2017,( 17.02 - incepand cu ora 16,00; 18.02 – incepand cu ora 9.00);

·        Sibiu, sediulfilialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Fraude privind accesarea fondurilor europene,ec.Vasilica Tugui – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·        03 – 04.03.2017,( 03.03 - incepand cu ora 16,00; 04.03 – incepand cu ora 9.00);

·        Sibiu, sediulfilialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Contabilitate de gestiune, lector.univ.dr.Daniela Popa – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·        10 – 11.03.2017,( 10.03 - incepand cu ora 16,00; 11.03 – incepand cu ora 9.00);

·        Sibiu, sediulfilialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

 

Ø  Fiscalitate, lector.univ.dr. Delia Catarama –echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·        18 – 19.03.2017,incepand cu ora 9.00;

·        Sibiu, sediulfilialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

 

Va informam ca inscrierea la cursuri seva face prin completarea si retransmiterea cererii de inscriere . Avand in vederenumarul de locuri al salii de curs, precizam ca grupele vor cuprinde maxim 90 participanti si vor  fi formate in ordinea  primirii cererilor de inscriere.

 

CECCAR Filiala Sibiu

Stimati colegi,

Puteti accesa aici  masurile pentru punerea in aplicare a prevederilor pct.24 alin 3 si pct 67 alin 3 din ROF-ul CECCAR-ului.

Conducerea CECCAR Filiala Sibiu

Stimati colegi,

 

Colectivul C.E.C.C.A.R. filiala Sibiu va doreste caNoul An sa va aduca realizari atat pe plan profesional cat si pe plan personal,multa sanatate si implinirea dorintelor.

 

Totodata, va informamca in cadrul Conferintei Nationale Extraordinare a CECCAR din 9 ianuarie a.c.au fost aprobate o serie de modificari in ceea ce priveste metodologia deacordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, precum si sistemul decotizatii in cadrul CECCAR, masuri care vin în sprijinul profesionistilorcontabili.

Materialele aprobatele gasiti publicate pe site-urile filialelor CECCAR, iar in baza prevederilor publicate,va informam ca viza anuala pentruexercitarea profesiei obtinuta in anul anterior este valabila pana la data de28 februarie a anului în curs. Avand in vedere importanta informatiilorcuprinse in aceste documente, va rugam sa le analizati cu atentie pentru aputea beneficia de facilitatile financiare oferite de CECCAR, in conditiileprevazute de reglementările in vigoare. In situatia in care aveti neclaritatiin privinta informatiilor ce se regasesc in documentele publicate, va rugam sava adresati filialei.

In continuare, va prezentam principalele aspecte privind obtinereavizei anuale de exercitare a profesiei:

1.      Documente necesare pentru acordareavizei

 

Viza anuala pentru exercitarea profesiei de catreexperti contabili / contabili autorizati si societatile de expertiza contabila/ contabilitate se acorda pana la data de 28februarie  daca au fost indeplinitecumulativ, urmatoarele conditii:

Ø depunerea raportului anual de activitate  completat latoate rubricile;

Ø declaratia privind forma de desfasurare a activitatiipentu anul 2017  (se completeaza obligatoriu de catre toti membrii);

Ø achitarea inintregime a obligatiilor fata de Corp;

Ø documentele pebaza carora se stabilesc cotizatiile variabile sunt:

§  balantele deverificare, in cazul societatilor,

§  extras dinRegistrul de incasari si plati, in cazul persoanelor fizice care care exercitaprofesia individual; totodata acestea au obligatia depunerii declaratiei 200 lafiliala CECCAR, fizic, prin posta sau mijloace de comunicare on-line, cuconfirmare de primire, in termen de 30 de zile de la data depunerii la ANAF ;

Ø dovada asigurariipentru riscul profesional, doar pentru cei care desfasoara activitate;

Ø dovada ca nu ausuferit nici o condamnare, care potrivit legislatiei in vigoare, interzicedreptul de gestiune si administrare a societatilor comerciale (cazieruljudiciar sau declaratia pe propria raspundere) ;

Ø declaratia pepropria raspundere privind capacitate deplina pentru exercitarea profesiei deexpert contabil/contabil autorizat ;

Ø o data la 4 anise prezinta o adeverinta medicala, eliberata de un medic specialist;

Ø parcurgerea programuluide formare profesionala continua organizat de C.E.C.C.A.R.

 

2. Cotizatiile profesionale

 

2.1. Cotizatiile variabile

Se calculeazaprin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate dinactivitatea desfasurata in baza calitatii, in anul precedent dupa cum urmeaza:

a) pentru persoane fizice -  o cota de 1,2% din sumele incasate;

     b) pentru persoane juridice – o cota de1,2% din sumele facturate;

 

Membrii Corpului care isi indeplinesc integralobligatia de plata a cotizatiei  pentruanul 2017 pana la data de 28 februarie 2017, inclusiv, vor plati cotizatiavariabila  0,8%.

2.2 Cotizatiile fixe

v Persoane fizice

CATEGORIA

platita pana la 28.02.2017

platita dupa 28.02.2017

platita dupa 30.09.2017

platita dupa  01.01.2018

experti contabili liberi profesionisti / angajati, cu parafa anuala (cu viza)

700

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili adm/asociati societate membra C.E.C.C.A.R. cu viza si parafa anuala

600

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili adm/asociati societate membra C.E.C.C.A.R., cu viza dar fara parafa anuala

500

600

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili angajati fara viza anuala de exercitare a profesiei

500

600

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili angajati cu norma intreaga exclusiv in cadrul unei societati membra C.E.C.C.A.R. fara viza anuala

400

500

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii de onoare

scutit

scutit

x

x

 contabili autorizati liberi profesionisti / angajati cu viza si parafa anuala

570

670

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

contabili autorizati adm/asociati societate membra, cu viza si fara parafa anuala

300

400

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

 contabili autorizati angajati fara viza anuala de exercitare a profesiei

300

400

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

contabili autorizati angajati cu norma intreaga exclusiv in cadrul unei societati membra, fara viza anuala

250

350

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii aflati in imposibilitatea exercitarii profesiei, respectiv: concediu crestere si ingrijire copil si angajati in afara Romaniei (documente justificative)

150

250

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii inactivi persoane fizice - depunere adeverinta de incompatribilitate, anual

150

250

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

 

 

 

 

 

 

 

 

v Societati

 

COTIZATIE FIXA SOCIETATI EXPERTIZA CONTABILA / CONTABILITATE

COTIZATIE FIXA

COTIZATIE FIXA - achitata dupa 30.09.2017

COTIZATIE FIXA - achitata dupa  01.01.2018

CIFRA DE AFACERI AN ANTERIOR PESTE  100.000 EURO - ultimul curs de schimb valutar BNR

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

CIFRA DE AFACERI AN ANTERIOR SUB  100.000 EURO - ultimul curs de schimb valutar BNR

700

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

 

 

3. Cu privire la Raportul de activitate anual

 

Termenul de depunere a raportului anual de activitate pentru anul 2016este data 28 februarie 2017.

Incepând cu 01.01.2016 membrii filialei care aucont de acces online pentru încărcarea raportului de activitate în program voravea totodată posibilitatea încărcării È™i a documentaÈ›iei necesare obÈ›ineriivizei.

In  cazul membrilor, persoane fizice,experti contabili/contabili autorizati care sunt angajati si nu au desfasuratactivitate in anul 2016 si care nu doresc viza anuala de exercitare aprofesiei  se depune  Raportulanual de activitate simplificat .

Membrii filialei care nu ausolicitat crearea contului de acces online în aplicaÈ›ia Evid Expert, potsolicita crearea acestuia pe adresa de e-mail:  Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. ,anexând o copie a C.I. È™i copia carnetului de membru;

Ø Referitor la completarea si transmiterea online a Raportului de activitate,va transmitem anexat Instructiunileprivind accesarea, utilizarea aplicaÅ£iei de evidenta membri EvidExpert sicompletarea on-line a Raportului anual de activitate, de catre membri Corpului.

 

4. Alte  facilitati

Pentrustimularea dezvoltarii profesionale a tinerilor profesionisti contabili,membrii CECCAR, respectiv persoanele pana la limita varstei de 35  ani se stabilesc, in conditiile platiiintegrale si in termen a cotizatiei fixe, urmatoarele facilitati:

- in primii 2 ani de la data inregistrarii in Tabloul Corpului beneficiazade scutirea de la plata cotizatiei variabile in conditiile in care in aceastaperioada isi exercita profesia:

·       individualsi/sau

·       prinsocietate

o  incare este asociat unic si administrator sau

o  incare toti expertii contabili/contabilii autorizati, asociati/actionari siadministratori se incadreaza in prevederile prezentului articol.

Membrii cu handicap grav sau accentuatdefinit conform Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilorpersoanelor cu handicap, sunt scutiti de la plata cotizatiei fixe, pe baza decerere aprobata in Biroul Permanent al Consiliului Superior incepand cu datainregistrarii cererii.

Membrii aflati in incapacitatetemporara de munca, dovedita conform legii, pentru o perioada mai mare de 3luni consecutive sunt scutiti de la plata cotizatiei proportional cu perioadade incapacitate de munca pentru anul curent, pe baza de cerere aprobata inBiroul Permanent al Consiliului Superior, incepand cu data inregistrariicererii.

 

 5. Plata

       Cotizatiile  pot fi platite la caseria filialei Corpuluisau prin virament bancar  in contul:

       RO44 RZBR 0000 0600 0656 3882 deschis la Raiffeisen Bank – Agentia Sibiu,beneficiar    C.E.C.C.A.RFilial  Sibiu, CUI7426179, iar copia ordinului de plata se depune la filiala.

 

 Conducerea Filialei Sibiu

Stimati colegi,

Puteti accesa aici declaratia de candidaturapentru functia de presedinte CECCAR si
aici  declaratia de candidatura pentru functia de presedinte al consiliului filialei.

Graficul de organizarea alegerii preÈ™edintelui consiliului filialei  

Nr. crt.

Acțiunea

Data limita/ perioada/intervalul

1.

Mediatizarea formularului declarației de candidatură

15 ianuarie

2.

Depunerea declarațiilor de candidatură

25 ianuarie

3.

Numirea comisiei de nominalizare

31 ianuarie

4.

Publicarea procesului-verbal al comisiei centrale de nominalizare, a listei candidatilor admisi

10 februarie

5.

Depunerea contestaÈ›iilor împotriva procesului-verbal al comisiei centrale de nominalizare

2 zile lucratoare

6.

Soluționarea contestațiilor

5 zile lucrătoare

7.

Intocmirea listei de votanti

5 martie

8.

Desfășurarea procesului de votare

07 – 18 martie

9

Organizarea Adunării generale

19 – 31 martie

 

Conducerea  Filialei Sibiu

Materiale cu privire laacordarea vizei anuale si sistemul de cotizatii  aprobate de Conferinta NationalaExtraordinara care a avut loc in data de 09.01.2017, respectiv:

Metodologia de acordare a vizei anuale pentruexercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat ;

Metodologia de stabilire a cotizatiilor demembru

Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR

Declaratie privind forma de desfasurare aprofesiei;

Raport anual de activitate;

-Raport anual de activitate simplificat;

 

 

Precizam faptul ca membrii care au platit inavans, in anul 2016, cotizatie variabila calculata cu procentul de 1%, ladepunerea raportului anual de activitate cotizatia variabila se va regularizacu procentul de 0.8% aplicat la cifra de afaceri aferente anului 2016.

 

Stimați colegi,

Având în vedere că experÈ›iicontabili È™i contabilii autorizaÈ›i sunt cei mai în măsură să analizeze impactulFormularului 088, CECCAR, careprezentant al profesiei contabile din România, a fost solicitat să efectuezeo analiză È™i un sondaj referitoare la utilitatea acestei declaraÈ›ii, în vedereaadoptării unei decizii cu privire la menÈ›inerea sau eliminarea acesteia.

În acest sens, vă rugăm să susÈ›ineÈ›i demersul iniÈ›iat deCECCAR, prin completarea unui chestionar, până mâine, 13.01.2017, ora 12.00,accesând linkul (click pentruchestionar).

De asemenea, vă informăm că în cadrulConferinÈ›ei NaÈ›ionale Extraordinare a CECCAR din 9 ianuarie a.c. au fostaprobate o serie de modificări în ceea ce priveÈ™te metodologia de acordare avizei anuale pentru exercitarea profesiei, precum È™i sistemul de cotizaÈ›ii încadrul CECCAR, măsuri care vin în sprijinul profesioniÈ™tilor contabili.

În acest sens vă informăm căpe site-urile filialelor CECCAR au fost publicate materialele aprobate. Avândîn vedere importanÈ›a informaÈ›iilor cuprinse în aceste documente, vă rugăm să leanalizaÈ›i cu atenÈ›ie pentru a putea beneficia de facilitățile financiareoferite de CECCAR, în condiÈ›iile prevăzute de reglementările în vigoare.

În situaÈ›ia în care aveÈ›ineclarități în privinÈ›a informaÈ›iilor ce se regăsesc în documentele publicate,vă rugăm să vă adresaÈ›i filialelor CECCAR.

În baza prevederilordocumentelor ce se regăsesc pe site-urile filialelor, vă informăm că viza anuală pentru exercitarea profesiei obÈ›inutăîn anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a anului în curs.

 

                                                                       Cu stimă,

 

                   PreÈ™edinte,                                                                    Directorgeneral executiv

Prof.univ. dr. Robert Aurelian Șova                                     Lect.univ. dr. Florin Dobre

{/slide}

  dsc_0256.jpgdsc_0250.jpgdsc_0247.jpgdsc_0254.jpg

 

 

 

 

 

 

dsc_0235.jpg

 

 

 

 

 

 

dsc_0258.jpg 

 

 

 

 

 

 

dsc_0259.jpg

dsc_0264.jpg

dsc_0265.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0269.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0276.jpg

dsc_0278.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0279.jpg

dsc_0281.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0291.jpg

dsc_0293.jpg

dsc_0295.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0302.jpg

dsc_0305.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0305.jpg

 

 

 

 

 

 

 

image2.jpg

image3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

img_5499.jpg

img_5518.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0285.jpg

 

dsc_0300.jpg

 

 

 

 

 

 

 

image2 (002).jpg

 

 

 

 

 

 

Dragi colegi,

Ne apropiem de perioada sfanta si, odata cu ea, de realizarea ca timpul este uncadou divin, pe care trebuie sa-l folosim cu intelepciune.

Va dorim un Craciun binecuvantat si un an nou cu sanatate, linistesufleteasca si impliniri, cu mult timp pentru lucrurile cu adevarat importante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimati colegi,

 

In cadrul Conferintei Nationale Extraordinare din data de09.01.2017, urmeaza sa aprobam si Regulamentul de Organizare siFunctionare (ROF) revizuit si actualizat.

Va rugam  sa-lanalizati cu atentie si sa ne transmiteti comentariile dumneavoastra pina celtirziu 2 decembrie 2016 (pe adresa de mail  Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. ) pentru a avea timpulnecesar de prelucrare a  propunerilor dv. si edita un nou draft, pe careil veti primi in vederea finalizarii acestuia.

Draftul final urmeaza afi  dezbatut si validat in Consiliul Superior din luna Decembrie2016  si aprobat in Conferinta Nationala Extraordinara din data de 09ianuarie 2017, ulterior urmand sa obtinem avizele MF, MJ si CSIPTTC.

Rog sa aveti in vedere ca inprezent nu putem iesi din cadrul OG 65/1994. Intrucit in anul 2017 va avea locmodificarea OG 65/1994 (speram ca in Semestrul 1), ROF va comporta o nouamodificare functie de noile prevederi din OG 65/1994.

De asemenea, rog saanalizati  textele cu culoare galbena si albastra intrucat consideram catrebuie sa facem precizari mai clare.

 

Va multumim!

Vicepresedinte  CECCAR

Alexandru Bunea


Stimati colegi,

Puteti accesa aici setul de intrebari pentru testul GEJ 2017.


Conducerea  Filialei Sibiu

C.E.C.C.A.R.

FILIALA SIBIU

 

Stimatimembri,

 

Inziua de 12 decembrie 2016, ora 15,00 inlocalitatea Sibiu la Universitatea “Lucian Blaga” Facultatea de Drept “Simion BărnuÅ£iu”– str. Calea Dumbrăvii nr. 34,  va avea loc Adunarea generalaextraordinara a membrilor Filialei Sibiu a Corpului Expertilor Contabili siContabililor Autorizati din Romania cu urmatoarea ordine de zi:

1.   Desemnarea reprezentantilor la ConferintaNationala Extraordinara a expertilor contabili si contabililor autorizati dindata de 9 ianuarie 2017.

 

Incazul neindeplinirii, la prima convocare, a conditiilor de validare prevazutela pct. 110 din Regulamentul de organizare si functionare al CECCAR,republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarea AdunareGenerala Extraordinara este convocata in ziua de 12 decembrie 2016, ora15,30, in acelasi loc si cu aceeasiordine de zi.


Conducerea CECCAR Filiala Sibiu

ModificareaOG 65/1994, in dezbatere publica

 

Caurmare a numeroaselor discutii pe care conducerea centrala a CECCAR le-a avutcu reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice (MFP), a rezultat proiectulde lege privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale și alsituațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor actenormative, care a fost lansat in dezbatere publica pe site-ul MFP.Textul proiectului de lege prevede iesirea Corpului Expertilor Contabili siContabililor Autorizati din Romania de sub supravegherea CSIPPC si modificareaOrdonantei Guvernului nr. 65/1994. In acest sens, solicitam tuturor membrilorsa transmita eventualemodificari/completari a OG nr. 65/1994 privind organizarea activitatii deexpertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata in MonitorulOficial al Romaniei, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificarile sicompletarile ulterioare, cuprinsa in textul mai sus amintitei legi. Mentionamca principalele modificari cuprinse in proiectul de lege privind OG 65 serefera la completarea ariei de servicii pe care expertii contabili le potpresta.

Asteptam eventualelemodificari/completari a OG 65/1994 pe adresa de e-mail Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. .

Ziua de 21 septembrieeste sărbătorită în fiecare an, potrivit Normelor nr.12726/2004, în mod unitar,la nivelul filialelor CECCAR, cu scopul promovării imaginii, intereselor ÅŸirolului contabilului într-o economie de piaţă concurenÅ£ială.

La aniversare sunt aÅŸteptaÅ£itoÅ£i profesioniÅŸtii contabili din România, membri ai CECCAR sau angajaÅ£i îndiverse ramuri ale economiei. Cu toÅ£ii prezenÅ£i la ziua contabilului vordemonstra, încă o dată, că  „Profesiacontabilă a fost, este ÅŸi va fi pusă în slujba interesului public, spre binelepublic.”

Cea de-a XII -a ediÅ£ie aZilei NaÅ£ionale a Contabilului Român este un prilej de a reuni familiaprofesioniÅŸtilor contabili ÅŸi de a reafirma adevărul potrivit căruia CECCAR adevenit un brand naÅ£ional, emblematic pentru ceea ce înseamnă calitateaprofesiei contabile.

Manifestările ediÅ£iei dinacest an a Zilei NaÅ£ionale a Contabilului Român se vor desfăşura sub egida ”CECCAR – 95 ani de existență”, aniversare dedicată împlinirii a 95 ani de la constituireaorganizaÈ›iei profesionale CECCAR, eveniment deosebit din viaÈ›a profesieicontabile.

Cu ocazia sărbătoririi zileide 21 septembrie ca ”ZiNaÈ›ională a Contabilului Român” avemplăcerea de a vă invita să participaÈ›i la manifestările organizate în aceastăzi.

Ne bucuram sa va primim pe 21 Septembrie, incepand cu ora 15.00 in sala defestivitati a restaurantului Select din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.49

 

La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili!

 

 

 Vă aÈ™teptăm cu drag!


“În atenÈ›ia candidaÈ›ilor la examenul de admitere la stagiu învederea obÈ›inerii calității de expert contabil È™i de contabil autorizat

Corpul ExperÈ›ilor Contabili È™i Contabililor AutorizaÈ›i din Româniaorganizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obÈ›inerii calitățiide expert contabil È™i de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privindaccesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie2008, cu modificările È™i completările ulterioare.

Potrivit art. 2 dinRegulamentul privind accesul la profesia de expert contabil È™i de contabilautorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obÈ›inereacalității de expert contabil È™i de contabil autorizat, precum È™i reglementărileprivind stagiul È™i examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizulMinisterului FinanÈ›elor Publice, È™i se aprobă de Consiliul superior alCorpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene îndomeniu.

Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografiape baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizulMinisterului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină.

Având în vedere cele mai sus menÈ›ionate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaÈ›ilor laexamenul de acces la stagiu pentru obÈ›inerea calității de expert contabil È™icontabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate culegislaÈ›ia în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaÈ›ilorîn vederea susÈ›inerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată deterÈ›i în acelaÈ™i scop nu are avizul CECCAR È™i nu este garantată de Corpprivitor la corectitudinea È™i relevanÈ›a educaÈ›ională a lucrării. Inclusiv însituaÈ›ia în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menÈ›ionat numeleCECCAR, aceasta nu echivalează cu garanÈ›ia că lucrarea respectă cerinÈ›elecertificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iarutilizarea numelui CECCAR de către terÈ›i reprezintă strict iniÈ›iativa acestora,fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării È™icomercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cuaceÈ™ti terÈ›i.”

Conducerea  Filialei Sibiu

Se împlinesc,astăzi, patru ani de când preÈ™edintele prof. univ. dr. Marin Toma a plecatdintre noi. Un adevărat vizionar, È™tiind înaintea tuturor ceea ce se vaîntâmpla în profesia contabilă, în mod special, È™i în economia naÈ›ională, îngeneral, a luptat neîncetat pentru progresul profesiei contabile È™i pentru ceicare o practică. Întotdeauna le-a arătat tuturor celor cu care a colaborat È™icare au format profesia contabilă drumul cinstit, plin de realizări care au labază etica È™i profesionalismul, drum care poate fi parcurs doar în echipă.

Aducem astăzi un omagiupersonalității remarcabile a vieÈ›ii economice din È›ara noastră, care a fostpreÈ™edintele Marin Toma, un model profesional È™i uman a cărui amintire va trăiveÈ™nic în inima noastră, datorându-i trimful tradiÈ›iei È™i modernului în ceea cepriveÈ™te profesia contabilă.

Amintim, în această zi,un citat al celui care a fost preÈ™edintele Corpului ExperÈ›ilor Contabili È™iContabililor AutorizaÈ›i din România, vorbe care i-au călăuzit paÈ™ii pe totparcursul vieÈ›ii: În faÅ£a oricărui obstacol, a oricărei probleme de rezolvat am fost dominatde conjugarea a trei verbe: a ÅŸti, a vrea ÅŸi a putea.

Dumnezeu să-l odihnească!

Conducerea C.E.C.C.A.R.

 Stimati colegi,

Va informam ca a aparut numarul 9 al revistei online CECCAR BUSINESS Magazin. Aceasta poate fi vizualizata la adresa http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/.


Conducerea  Filialei Sibiu
 

 Stimati colegi,


Puteti accesa aici revista Pro Domo nr. 3, aferent lunii martie 2016.


Conducerea  Filialei Sibiu
 

 Stimati colegi,

Puteti accesa aici revista Pro Domo nr. 2, aferent lunii februarie 2016.


Conducerea  Filialei Sibiu
 

 Stimati colegi,

Puteti accesa aici codurile CAEN pentru societatiile membre CECCAR.


Conducerea  Filialei Sibiu
 

 Stimati colegi,

Puteti accesa aici lista candidatiilor Consiliului Superior CECCAR.


Conducerea  Filialei Sibiu
 

 Stimati colegi,

Puteti accesa aici revista Pro Domo nr. 1, aferent lunii ianuarie 2016.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimati colegi,
Puteti accesa aici  buletinul de actualitate din data de 26 februarie 2016.
Conducerea Filialei Sibiu

 Stimati colegi,

Puteti accesa aici revista Pro Domo nr. 12, aferent lunii decembrie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu
 
Stimati colegi,
Puteti accesa aici  programul International de doctorat in Fiscalitate Corporativa Internationala.
Conducerea Filialei Sibiu

Stimati colegi,

Puteti accesa aici revista Pro Domo nr. 11, aferent lunii noiembrie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu
 

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici setul de intrebari pentru testul GEJ 2016.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 9, aferent lunii septembrie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 8, aferent lunii august 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 7, aferent lunii iulie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 6, aferent lunii iunie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu

 
Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională.  

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 5, aferent lunii mai 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu

 
Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională.  

Conducerea  Filialei Sibiu
 
Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională.  

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 4, aferent lunii aprilie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu
 
Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională.  

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 3, aferent lunii martie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu

Către,

EXPERÅ¢II CONTABILI ÅŸi CONTABILII AUTORIZAÅ¢I, SENATORI Å�I DEPUTAÅ¢I în PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

Corpul ExperÅ£ilor Contabili ÅŸi Contabililor AutorizaÅ£i din România (CECCAR), va adresează prezentul

APEL PENTRU AMENDAREA PROIECTULUI CODULUI DE PROCEDURA FISCALA

Apel pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în È™edinÈ›a din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispoziÈ›iilor privind obligaÈ›ia expertilor contabili, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operaÈ›iunile în lei sau valută, despre care au luat cunoÈ™tință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro - descarca de aici  

 
Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională.  

Conducerea  Filialei Sibiu

 
Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională.  

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 2, aferent lunii februarie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 1, aferent lunii ianuarie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimați membri,

  

 În ziua de 13 februarie 2015, incepandcu orele 16.00 va avea loc in localitatea Sibiu la Universitatea “Lucian Blaga”Facultatea de Drept “Simion BărnuÅ£iu”– str. CaleaDumbrăvii nr. 34,Adunarea generală a membrilor Filialei Sibiu a Corpului Expertilor Contabili siContabililor Autorizati din Romania cu urmatoarea ordine de zi:

a)   Raportul Consiliului filialei privind activitateadesfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anultrecut, pentru îndeplinirea atribuÅ£iilor prevăzute de acte normative sauhotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituriÅŸi cheltuieli pe anul trecut;

b)    Raportulcenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;

c)    Raportul Comisieide disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

d)   Aprobarea programului de activitate pe anul in curspentru îndeplinirea atribuÈ›iilor prevăzute   de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;

e)   Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anulin curs, potrivit Normelor stabilite de ConferinÈ›a NaÈ›ională;

f)    Aprobarea listei experÅ£ilor contabili de onoare ÅŸi acontabililor autorizaÅ£i de onoare;

g)   Desemnarea reprezentanÅ£ilor la ConferinÅ£a NaÅ£ionalăconform normativelor stabilite;

h)   Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuseauditului în anul următor;

i)     Diverse - Alegeri pentru completarea comisiei dedisciplină

 

 

In caz deneintrunire a cvorumului, Adunarea generala se reprogrameaza la ora 16,30.

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 12, aferent lunii decembrie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 11, aferent lunii noiembrie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 10, aferent lunii octombrie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 9, aferent lunii septembrie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimate coleg(ă),

În conformitate cu Normele 1044/2010 privind îmbunătăţireaactivităţii de expertiză contabilă judiciară, “Expertizele contabile judiciaresunt efectuate de experÅ£ii contabili, membri ai Corpului, înscriÅŸi în Grupul ExperÅ£ilorJudiciari”

Aceste Norme au fostmediatizate prin afişarea pe site-ul filialei Sibiu: http://www.ceccarsibiu.ro,secţiunea expertizăcontabilă

Înscrierea în Grupul ExperÅ£ilor Judiciari se poate solicita decătre membrii activi ai Corpului, experÅ£i contabili, care au viza la zi,în urma susÅ£inerii ÅŸi promovării unui test de verificare a cunoÅŸtiintelor - îndeplinindcumulativ condiÅ£iile prevăzute de art. 2 din Normele mai sus amintite.

Pentru dobândirea calităţii de expert contabil judiciar, filialaSibiuorganizează două sesiuni de susÅ£inere a testului astfel:

-         în data de 03.12.2014, orele 16 – 18,sala de curs Ion Evian, la sediul filialei

-         în data de 15.12.2014, orele 16 – 18,sala de curs Ion Evian, la sediul filialei

Cererile de înscriere în Grupul ExperÅ£ilor Judiciari ÅŸi de susÅ£inerea testului de verificare a cunoÅŸtiinÅ£elor se depun la sediul filialei Sibiu,însoÅ£ite de “FiÅŸa de opÅ£iuni”, în perioada 15.11.2014-24.11.2014,pentru participantii la  primasesiune ÅŸi pânăla data de 09.12.2014 pentru  participantii la ceade-a doua sesiune. Cei care nu au depus cererea în acesteperioade au posibilitatea să depună cererea privind înscrierea în GrupulExperÅ£ilor Judiciari doar în anul următor, în aceeaÅŸi perioadă.

Odată cu depunerea cererii însoÅ£ită de fiÅŸa de opÅ£iuni, se vaachita suma de 15 lei necesară corectării testelor ÅŸi confecÅ£ionăriilegitimaÅ£iilor de expert contabil judiciar, ÅŸi se va depune 1 (una) fotografie(dimensiuni ¾ cm) pentru legitimaÅ£ie.

Verificarea se va face sub forma unui test grilă format din 50 deîntrebări, cu 3 (trei) variante de răspuns, din care 1 (una) corectă, fiecareîntrebare fiind apreciată cu 2 (două) puncte, timpul afectat completăriitestului fiind de 2 ore. Punctajul minim pentru promovare este de 70(ÅŸaptezeci) puncte. 

Notă: ExperÅ£iicontabili care nu obÅ£in viza anuală pentru exercitarea profesiei în termenulprevăzut de Normele Corpului – respectiv până la 31 ianuarie 2015 – NU vor fiînscriÅŸi în Grupul ExperÅ£ilor Judiciari în anul 2015, dartestul îÅŸi păstrează valabilitatea pentru anul următor. De asemenea, neîndeplinireaobligaÅ£iilor faţă de Corp în anul 2015 atrage după sine radierea  din oficiu din Grupul ExperÅ£ilor Judiciari –art. 20 din Normele mai sus amintite.

Puteti accesa aici cererea privind înscrierea în Grupul ExperÅ£ilor Judiciari, fiÅŸade opÅ£iuni , tematica ÅŸi bibliografia pentru susÅ£inerea testului.

Notă: ExperÅ£ii contabili judiciari înscriÅŸi în prezent în Grupul ExperÅ£ilor Judiciari, nu mai participă la sesiunile dindecembrie 2014, evaluarea lor efectuându-se pe baza testelor de verificare acunoÅŸtinÅ£elor de la sfârsitul fiecărui curs de pregătire profesională la careparticipă.

Conducerea Filialei Sibiu
Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici mesajul de multumire adresat filialei CECCAR Sibiu de catre vice-presedinte al Consiliului Superior, dna Anca Bogorin, care a participat la Ziua Nationala a Contabilului Roman din data de 21 septembrie 2014.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea  Filialei SibiuStimaţi colegi,

Puteţi accesa aici lista candidaţilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al CECCAR.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 8, aferent lunii august 2014.


Conducerea  Filialei SibiuÎn data de 17 octombrie 2014 se va organiza ConferinÅ£aNaÅ£ională extraordinară a experÅ£ilor contabili ÅŸi contabililor autorizaÅ£i,pentru alegerea preÅŸedintelui Consiliului Superior al CECCAR.

DeclaraÅ£iile de candidatură pentru funcÅ£ia de preÅŸedinteal CECCAR, completate la toate rubricile potrivit reglementărilor Corpului, sedepun sau se trimit la aparatul central al Corpului, până la data de 27septembrie 2014

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 7, aferent lunii iulie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 6, aferent lunii iunie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea Filialei SibiuStimaţi colegi,

Ministerul Finanţelor Publice apostat pe site, la rubrica Transparenţă decizională, Proiectul deordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului deraportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.

Potrivit proiectului de ordin,operatorii economici, care în exerciÅ£iul financiar precedent au înregistrat ocifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unităţile teritoriale aleMinisterului FinanÅ£elor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014.Raportările se depun în format hârtie ÅŸi în format electronic sau numai înformă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataÅŸată o semnăturăelectronică extinsă.

Proiectul propune ca termen limităpentru depunerea raportărilor data de 18 august 2014. Nedepunerea raportărilorse sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Este de remarcat faptul că pentruindicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele regulicontabile, precum inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelorbilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor este mai redus.

Conform art.28 alin.(2) din Legeacontabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ÅŸi completărileulterioare, persoanele prevăzute de lege au obligaÅ£ia să întocmească raportăricontabile ÅŸi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciÅ£iului financiar, încondiÅ£iile stabilite de Ministerul FinanÅ£elor Publice.

Pentru situaţiile financiare anualeale operatorilor economici, modelele acestora sunt prevăzute de reglementărilecontabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile conforme cu Directivaa patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilorcontabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministruluifinanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare,sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Modelul de raportare contabilă la30 iunie se aprobă anual prin ordin al ministrului finanţelor publice, de la operioadă la alta intervenind unele cerinţe de informaţii suplimentare.

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internationala si aici buletinul de actualitate examen acces. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate. 

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 4, aferent lunii aprilie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de bune practici ale filialelor CECCAR . 

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 3, aferent lunii martie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate ce cuprind noutati internationale.

Conducerea Filialei Sibiu


Studiu privind piaţa serviciilor contabile din perspectiva IMM-urilor

CECCAR lansează o invitaÅ£iepublică tuturor entităţilor care beneficiază de serviciile prestate de experÅ£iicontabili (cabinetele de contabilitate) de a răspunde la un chestionar în caresunt adresate nevoile IMM-urilor în raport cu serviciile contabile prestate dePMM-uri.

Acest studiu are ca scop săsprijine atât IMM-urile cât ÅŸi PMM-urile prin oferirea unor răspunsuri la întrebăriprecum care sunt nevoile ÅŸi dorinÅ£ele clienÅ£ilor.

Chestionarul vizează evaluareagradului de satisfacÅ£ie al IMM-urilor în calitate de clienÅ£i ai PMM-urilor ÅŸirelaÅ£ia cu expertul contabil/cabinetul de contabilitate în general. Completareachestionaruuil durează aproximativ 10minute ÅŸi se realizează on line până cel târziu Vineri, 23 mai 2014.

Cei interesaÅ£i pot completa chestionarul online accesândurmătorul link: http://www.kestionare.ro/k/k.aspx?k=6297

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate ce cuprind noutati internationale.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici o informare cu privire la rezultatele ConferinÅ£ei NaÅ£ionale de dare de seamă ÅŸi alegeri a experÅ£ilor contabili ÅŸi contabililor autorizaÅ£i din România.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici si aici buletinul de actualitate.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 2, aferent lunii februarie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici si aici buletinul de actualitate.

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate si aici informarea FEE.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici linkurile noutatilor internaţionale.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatile internaţionale.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatile examene.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatile editoriale.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatile contabile.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici noutatiile legislative si aici modificările noului cod de procedură penală cu incidenţă în activitatea de expertiză contabilă judiciară conform dispoziÅ£iilor  Legii nr. 135/2010, cu modificările ÅŸi completările ulterioare.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 1, aferent lunii ianuarie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 12, aferent lunii decembrie 2013.


Conducerea  Filialei SibiuStimaticolegi, 

In vederea simplificarii procesului de obtinere a vizei de exercitare aprofesiei, incepand din acest an completarea Raportul anual de activitate se varealiza on-line. In acest scop a fost dezvoltată ÅŸi implementată o aplicaÅ£iecare se acceseaza prin internet, utilizând un browser web.

Aceasta facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite sa simplificeprocesul de obtinere a vizei de exercitare a profesiei.

In afara de facilitatea completarii on-line a Raportului anual deactivitate, membrii au posibilitatea consultarii fisei personale, astfel ca inorice moment se poate cunoaste statutul in cadrul Corpului, atat personal cat sial societatii, dupa caz.

Legat de aceste facilitati membrii pot solicita informatii suplimentare la filialade domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont in aplicatie astfel incat sa puteti accesa fisapersonala si completa Raportul anual de activitate, va rugam sa urmati unul dinurmatorii pasi:

1.          solicitatipersonal la filiala CECCAR de domiciliu datele de autentificare (username siparola); este nevoie sa aveti asupra dumneavoastra cartea de identitate sicarnetul de membru pentru identificare

sau

2.          trimitetipe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cusubiectul: „Solicitare creare cont”la care atasati o copie dupa cartea de identitate si carnetul de membru; adresade mail de pe care trimiteti solicitarea trebuie sa fie obligatoriu personalasi sa aveti acces la ea. In cel mai scurt timp veti primi pe adresa de mail datelede autentificare in aplicatie (verificati periodic si directorul Spam sau Junk).Pentru orice problema legata de accesarea contului trimiteti intrebariledumneavoastra pe adresa de mail mai sus menÅ£ionata sau la filiala de domiciliu

Odata creat contul veti primi pe adresa de mail personala informatiisuplimentare privind modul de utilizare al aplicatiei si de completare aRaportului anual de activitate.

 

Referitor la solicitarea id-ului siparolei:

- va informam ca aveti posibilitatea sa obtineti contul atat personal prinsolicitare direct de la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Sibiu, precum si printransmiterea solicitarii prin mail la adresa : ceccarsibiu@ceccarsibiu.ro;

- va rugam sa metionati odata cu solicitarea si parola dorita. In cepriveste id-ul acesta va fi : prenume.nume ( exemplu : anca.vulcan )

- odata cu solicitarea dvs, va rugam sa prezentati si cate o copie dupacartea de identitate si carnetul de expert contabil / contabil autorizat.

Puteti accesa aici instructiunile privind accesarea, utilizarea aplicaţieide evidenta membri EvidExpert si completarea on-line a Raportului anual deactivitate.Stimaţi colegi,


C.E.C.C.A.R. Filiala Sibiu vã aduce la cunoÅŸtintã unelereglementãri utile pentru exercitarea profesiei:


â–º Vizapentru exercitarea profesiei de cãtre experÅ£ii contabili si contabiliiautorizaÅ£i pentru anul 2014 se acordã pânã la data de 31 ianuarie 2014, conformNormelor nr.1500/2009 privind evidenÅ£a ÅŸi gestionarea membrilor, în urmãtoarelecondiÅ£ii:


a) achitarea în întregime a obligaÅ£iilor faÅ£ã de Corp : cotizaÅ£ia fixãaferentã anului trecut si anul in curs si cotizaÅ£ia variabilã aferenta anului2013

b) dovada asigurãrii pentruriscul profesional;
c) prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraÅ£ie pe proprierãspundere cã nu a suferit condamnãri;
d) nu sunt sancÅ£iuni ale comisiei de disciplinã cu suspendarea dreptului de exercitarea profesiei pe toata durata suspendãrii, sau cu interzicerea dreptului deexercitare a profesiei;
e) depunerea raportului anual de activitate semnat ÅŸi parafat, pânã la31.01.2014, (transmiterea raportului semnat ÅŸi parafat la filialã se poate faceÅŸi prin e-mail cu condiÅ£ia ca acesta sã fie în format PDF)
f) depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă conformStandardului Profesional 38 al Corpului (conform evidentelor filialei)

â–ºTermenele de achitare acotizatiilor:

Cotizatiilefixe : - 31 ianuarie 2014 (50%)
                      - 31 martie 2014 (50%)

Cotizatiile variabile: -31 ianuarie 2014  reprezentand 1,2% la venituri realizate peanul 2013 de catre membrii persoane fizice  si persoane juridice

Mentionam ca acordarea vizei de exercitare a profesiei pe anul2014 se face numai la plata integrala a cotizatiei fixe pe anul 2014, iar parafele de lucru valabile pentru anul 2014 se vor elibera membrilor careau obtinut viza de exercitare a profesiei pe anul 2014. Parafelevechi detinute vor fi predate la filiala pe baza de proces verbal in momentuleliberarii parafelor anuale, valabile  pentru anul 2014.

►Cotizatiile fixe unice pe ţară aprobate prin Decizia nr, 11/266din 21 octombrie 2011 a Biroului Permanent al Consiliului Superior al CECCAR:


-400 lei pentru experţi contabili activi;
-350 lei pentru contabili autorizaţi activi
- 800 lei pentru societăţile de expertiză şi de contabilitate
- 200 lei cotizatie fixa datorata de catre expertii contabili administratori,asociati, salariati in cadrul societatilor comerciale membre CECCAR, care nudesfasoara activitate profesionala in nume propriu

- 175 lei cotizatie fixa datorata de catre contabilii autorizatiadministratori, asociati, salariati in cadrul societatilor comerciale membreCECCAR, care nu desfasoara activitate profesionala in nume propriu

- 300 lei pentru experţi contabili inactivi
- 250 lei pentru contabili autorizaţi inactivi

â–º Formularul de"Raport de activitate" Descarcati AICI 

New layer

CATEGORIA

platita pana la 28.02.2018

platita dupa 28.02.2018

platita dupa 30.09.2018

platita dupa  01.01.2019

experti contabili liberi profesionisti / angajati, cu parafa anuala (cu viza)

700

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili adm/asociati societate membra C.E.C.C.A.R. cu viza si parafa anuala

600

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili adm/asociati societate membra C.E.C.C.A.R., cu viza dar fara parafa anuala

500

600

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili angajati fara viza anuala de exercitare a profesiei

500

600

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili angajati cu norma intreaga exclusiv in cadrul unei societati membra C.E.C.C.A.R. fara viza anuala

400

500

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii de onoare

scutit

scutit

x

x

 contabili autorizati liberi profesionisti / angajati cu viza si parafa anuala

570

670

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

contabili autorizati adm/asociati societate membra, cu viza si fara parafa anuala

300

400

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

 contabili autorizati angajati fara viza anuala de exercitare a profesiei

300

400

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

contabili autorizati angajati cu norma intreaga exclusiv in cadrul unei societati membra, fara viza anuala

250

350

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii aflati in imposibilitatea exercitarii profesiei, respectiv: concediu crestere si ingrijire copil si angajati in afara Romaniei (documente justificative)

150

250

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii inactivi persoane fizice - depunere adeverinta de incompatribilitate, anual

150

250

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

...
 
Urmator >