shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Model de contract privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare PDF Imprimare E-mail

ANEXA nr. 1

 

CONTRACT

 Încheiat între:
Expertul(ţii) contabil(i)/SC «___________» cu domiciliul /sediul social în ______________ înscris(şi)(ă) în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în partea _______ poziţia ________ denumit(ţi)(ă) PRESTATOR(I) şi

(denumirea beneficiarului)

cu domiciliul /sediul social în                                                            reprezentată prin                                                                             denumit(ă) BENEFICIAR, s-a încheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare.

 Art. 1. Prestatorul se obligă să procedeze la examinarea profesională şi să formuleze concluzii (răspunsuri) la următoarele obiective:
Obiectivul 1.      ....................
Obiectivul 2.      ....................
Obiectivul n.      ....................

 Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obligă să pună la dispoziţia prestatorului următoarele materiale documentare:    
1. ........................
2. ........................
n. ........................

 Art. 3. Prestatorul se obligă să întocmească RAPORTUL DE EXPERTIZĂ EXTRAJUDICIARĂ, în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile, care va fi depus la ........................……… până la data de ............…………….

 Art. 4. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ se obligă să plătească prestatorului onorariul în sumă de __________________ lei, din care ______________ lei imediat după semnarea prezentului contract şi ______________________________ lei până la data de __________________________

 Art. 5. În conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale, părţile se obligă să asigure confidenţialitatea informaţiilor reciproce la care au acces cu ocazia executării prestaţiei care face obiectul prezentului contract.

 Art. 6. Prezentul contract s-a încheiat în _______ exemplare, intră în vigoare cu data semnării şi se completează cu prevederile legislaţiei civile în materie.

Localitatea _____________
Data _______________

PRESTATOR,                                                       BENEFICIAR,

 

 
< Precedent   Urmator >