shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Model de Raport de expertiza contabila extrajudiciara PDF Imprimare E-mail

ANEXA nr. 3

 

RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ

Capitolul I, INTRODUCERE

Paragraful (i)

Subsemnatul _________________ expert contabil, domiciliat în  
posesor al carnetului de expert contabil nr. ______ înscris în TABLOUL EXPERŢILOR CONTABILI şi CONTABILILOR AUTORIZAŢI din ROMÂNIA (CECCAR) în partea __________ poziţia  _________   
(Dacă sunt mai mulţi experţi contabili, acesta se repetă pentru fiecare)

Paragraful (ii)

 În baza contractului nr. ______________________ am acceptat misiunea efectuării unei expertize contabile extrajudiciare pentru _______________________________________________
(se menţionează denumirea, domiciliul sau sediul social al clientului)

Paragraful (iii)

 Împrejurările şi circumstanţele care l-au determinat pe client să apeleze la prestaţia noastră sunt:
_____________________________________________________
_____________________________________________________


Paragraful (iv)

Conform art. nr. __________ din contractul nr. _______________ obiectivele fixate prezentei expertize extrajudiciare sunt:
 Obiectivul nr. 1 _________________________________________________________________
 Obiectivul nr. 2 _________________________________________________________________
 Obiectivul nr. n _________________________________________________________________

Paragraful (v)

Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada __________ la sediul social /domiciliul ______________.

Paragraful (vi)

Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în: ___________________________________________________
_____________________________________________________

Paragraful (vii)

 Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada ___________________________.  În cauză s-au efectuat /nu s-au efectuat, alte expertize contabile; s-au utilizat /nu s-au utilizat lucrările altor experţi (tehnici, fiscali etc.).
 Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei sunt:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Paragraful (viii)

Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la _______ şi prelungită la _______________________.
                                                                    (dacă este cazul)


CAPITOLUL II, DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

 Obiectivul nr. I (i=1,n).

 Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea nr. i) s-au examinat următoarele documente şi acte:
____________________________________________________
          (descriere detaliată cu trimitere la anexe, dacă este cazul)

 În conformitate cu actele şi documentele expertizate, formulăm, la obiectivul nr. I, următorul răspuns:
____________________________________________________
____________________________________________________
          (se redactează răspunsul clar, concis şi fără ambiguităţi)


CAPITOLUL III, CONCLUZII

 În conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză, formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia:
 La obiectivul nr. 1 ________________________________________________________________
 La obiectivul nr. 2 ________________________________________________________________
 La obiectivul nr. n ________________________________________________________________
 (Se vor relua răspunsurile din capitolul II, DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE)

 Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să poată veni în sprijinul beneficiarului, considerăm necesar să facem următoarele precizări:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________.
 (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile. El poate face obiectul unui capitol separat: CAPITOLUL IV. CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTU-LUI(ŢILOR) CONTABIL(I).)

Expert(ţi) contabil(i):

 
< Precedent   Urmator >