shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Model de Raport de expertiza contabila judiciara PDF Imprimare E-mail

ANEXA nr. 2

 

RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ

Capitolul I, INTRODUCERE

Paragraful (i)

Subsemnatul _________________ expert contabil, domiciliat în  
posesor al carnetului de expert contabil nr. ______ înscris în TABLOUL EXPERŢILOR CONTABILI şi CONTABILILOR AUTORIZAŢI din ROMÂNIA (CECCAR) în partea __________ poziţia  _________   
(Dacă sunt mai mulţi experţi contabili, acesta se repetă pentru fiecare)

Paragraful (ii)

Am fost numit(ţi) prin  _________________________ din data de _________ expert contabil în dosarul nr. __________ , părţile implicate în proces fiind:
1. _____________________________________________ 
2._____________________________________________
n.___________________________   (Pentru fiecare parte implicată în proces se va menţiona: denumirea, domiciliul sau sediul social şi calitatea procesuală)

Paragraful (iii)

 Împrejurările şi circumstanţele în care a luat naştere litigiul sunt:_________________________________________________
_____________________________________________________  

Paragraful (iv)

Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabilă, căreia i s-au fixat următoarele obiective (întrebări):
1. _____________________________________________
2. ____________________________    _______________
n. _______   _____________________________________ 

Paragraful (v)

Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada ______ la sediul social /domiciliul __________________________________          

Paragraful (vi)

Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în: ___________________________________________________          

Paragraful (vii)

 Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada ______. În cauză s-au efectuat /nu s-au efectuat alte expertize contabile; s-au utilizat /nu s-au utilizat lucrările altor experţi (tehnici fiscali etc.).
 Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei sunt:
_____________________________________________________  _____________________________________________________  
Paragraful (viii)

Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la  şi prelungită la _______________.
(dacă este cazul)


CAPITOLUL II, DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

 Obiectivul nr. I (i=1,n).

 Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea nr. i) s-au examinat următoarele documente şi acte: ____________________________   (descriere detaliată dacă este cazul)

 În conformitate cu actele şi documentele expertizate formulăm, la obiectivul nr. I, următorul răspuns:________________    (se redactează răspunsul clar, concis şi fără ambiguităţi)


CAPITOLUL III, CONCLUZII

 În conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia:
 
 La obiectivul nr. 1 _______________________________ 
 La obiectivul nr. 2 _______________________________ 
 La obiectivul nr. n _______________________________  (Se vor relua răspunsurile din capitolul II, DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE)

 Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului, considerăm necesar să facem următoarele precizări:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________.
 (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile. El poate face obiectul unui capitol separat: CAPITOLUL IV, CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I).)

Expert(ţi) contabil(i):

 
< Precedent   Urmator >