shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Accesul persoanelor fizice straine la profesia contabil PDF Imprimare E-mail


Etape privind accesul persoanelor fizice străine la profesia contabilă din Romania

 

Candidatul - cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European:

1. Depune la C.E.C.C.AR. - Aparatul Central, la departamentul de specialitate (Departamentul pentru Organizarea Stagiului şi Dezvoltare Profesională Continuă) o cerere de înscriere în Corp însoţită de un dosar cuprinzând fotocopii traduse şi legalizate după următoarele documente:

- act de identitate (paşaport);

- actele de studii;

- documentul care să ateste obţinerea calităţii de expert contabil în ţara respectivă, vizat la zi;

- documentul din care să rezulte sediul sau locul de domiciliu în România;

- alte acte privind specialităţile dobândite;

- curriculum vitae;

- carnetul / legitimaţie de membru;

- adresa din partea organismului similar prin care se atestă că persoana respectivă este membru, are dreptul de a exercita profesia, nu este în evidenţa comisiei de disciplină, are obligaţiile financiare plătite la zi.

Candidatul trebuie să prezinte Corpului şi diplomele în original, pentru confruntare. Vor fi inapoiate în aceeaşi zi.

2. În cazul aprobării de către Biroul Permanent a cererii de înscriere, candidatul:

- achită taxa de examen;

- susţine testul de aptitudini vizând cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul organizarii şi funcţionării societăţilor comerciale, precum şi a celei fiscale şi contabile la disciplinele contabilitate, fiscalitate şi drept, precum şi probleme de deontologie a profesiei;

3. după aprobare se procedează la înscrierea în Tabloul Corpului: plata taxei de înscriere in Corp, eliberarea legitimaţiei de expert contabil şi a parafei, pentru care persoana fizică straină trebuie să semneze Juramantul şi să depună cererea de înscriere în Corp, însoţită de 2 fotografii tip BI.

Notă:

- testul de aptitudini constă în prezentarea şi susţinerea unui studiu de caz în care să fie tratate probleme de contabilitate, fiscalitate şi de organizare şi funcţionare a unei societăţi comerciale şi se finalizează cu calificativul admis sau respins;

recunoaşterea calităţtii şi autorizarea exercitării activităţii de expert contabil în România este valabilă atâta timp cât este menţinută calitatea de expert contabil în ţara în care a obţinut calificarea.