shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Norme persoane juridice
Capitolul I Caracteristici generale PDF Imprimare E-mail

Capitolul I

Caracteristici generale

 

1. Expertii contabili si contabilii autorizati isi pot exercita profesia individual, in cabinete proprii, ca salariati intr-un cabinet sau la o societate comerciala recunoscuta de Corp sau se pot constitui in societati comerciale, potrivit legii.

2. Caracteristicile societatilor comerciale sunt date de conditiile pe care acestea trebuie sa le indeplineasca, potrivit art. 8 al Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 si anume:

- Sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil si/sau de contabil autorizat.

Aceasta conditie imperativa exclude inscrierea in contractul de socie­­­tate si statut, ca obiect de activitate distinct, a unor activitati eco­nomice sau comerciale.

Citeste mai departe...
 
Capitolul II Modalitatea de a deveni membre PDF Imprimare E-mail

Capitolul II

 Modalitatea in care societatile comerciale pot deveni membre ale Corpului

 

Sectiunea 1

Societati comerciale de expertiza contabila sau de contabilitate romane

3. Societatile comerciale de expertiza contabila si / sau de contabilitate romane pot deveni membre ale Corpului prezentand, sectiunii profesionale de care apartin, cererea de inscriere in Tabloul Corpului filialei pe teritoriul careia isi au sediul social, insotita de dosarul cuprinzand dovezile din care rezulta inde­plinirea conditiilor aratate mai sus. In plus, dosarul va cuprinde si dove­­zile privind indeplinirea urmatoarelor conditii:

- Denumirea sociala.

Citeste mai departe...
 
Capitolul III Drepturi si obligatii PDF Imprimare E-mail

Capitolul III

Drepturile si obligatiile societatilor comerciale de expertiza contabila si/sau de contabilitate

 

8. Drepturile stabilite si obligatiile impuse membrilor Corpului se aplica si societatilor comerciale de expertiza contabila sau de contabilitate recunoscute de Corp, cu exceptia dreptului de a alege si de a fi ales.

9. In toate cazurile, membrii Corpului trebuie, pe de o parte, sa asigure conducerea efectiva a societatilor comerciale de expertiza contabila sau de contabilitate ai caror asociati sau actionari sunt, iar, pe de alta parte, sa-si aduca contributia la indeplinirea lucrarilor ce le-au fost incredintate, gradul de participare personala - caracteristica esentiala oricarei activitati liberale - fiind cerut de natura lucrarilor executate.

10. Angajarea raspunderii societatilor comerciale de expertiza contabila sau de contabilitate si a membrilor care le alcatuiesc se realizeaza prin exercitarea drepturilor administrative si a celor de natura tehnica, de catre:

- conducatorul (administratorul) societatii, drepturile administrative si sociale (de ex. fata de banca, reprezentarea societatii in fata tertilor si a administratiilor publice etc.), acesta avand dreptul de semnatura in numele acesteia;

- expertii contabili, contabilii autorizati si ceilalti asociati sau actionari ai societatii, care asigura cerintele de natura tehnica ale pro­priilor lucrari executate, prin semnarea acestora alaturi de semnatura auto­rizata a conducerii societatii comerciale.

11. Societatile comerciale membre ale Corpului au obligatia de a comunica imediat consiliului filialei orice modificare survenita in:

- contractul de societate si statutul societatii comerciale;

- lista asociatilor sau actionarilor societatii comerciale.

12. Membrii Corpului - persoane fizice sau juridice - au obligatia respectarii prevederilor Codului etic national al profesionistilor contabili.