shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Precizari acces
Examen acces la profesie PDF Imprimare E-mail
Anunt important

În atentia candidatilor ce urmeaza sa sustina examenul de acces CECCAR


Facem precizarea ca singurele surse si lucrari utile pentru pregatirea candidatilor în vederea sustinerii examenului de acces la profesie sunt cele furnizate  direct de catre CECCAR, prin intermediul filialelor sale.


Sesiuni de examen de acces la stagiu cu termen de depunere a dosarelor de inscriere 8 septembrie 2017

În anul 2017, C.E.C.C.A.R. organizeaza examenul de admitere la stagiu în vederea obtinerii calitatii de expert contabil si de contabil autorizat în zilele de 7 - 14 octombrie 2017.

Examenul de admitere la stagiu pentru contabili autorizati, membri activi ai Corpului care îndeplinesc conditia de studii superioare economice se va organiza în acelasi timp cu examenul de admitere la stagiu, respectiv în data de 7 octombrie 2017.

 

Examenul de acces la stagiu pentru calitatea de expert contabil si contabil autorizat consta în verificarea nivelului de pregatire teoretica a candidatilor pe baza de examen scri cu o durata de 3 ore fiecare proba:

a) expert contabil:

- pentru acces la profesie, examenul consta în sustinerea a doua probe scrise, cu subiecte bazate pe rationament profesional din urmatoarele discipline:

 • proba I: 7 octombrie 2017: contabilitate, fiscalitate si drept;
 • proba II: 14 octombrie 2017: audit, evaluarea economica si financiara a întreprinderii, expertiza contabila si doctrina si deontologie profesionala

  

 

    Contabilii autorizati, membrii activi ai CECCAR, care au finalizat o facultate economica pot sustine examenul de acces la calitatea de expert contabil, prin verificarea cunostintelor la disciplinele: contabilitate financiara, evaluare economica, audit si certificare, expertiza si deontologie contabila.

b) contabili autorizati:

- pentru accesul la profesia de contabil autorizat, examenul de admitere consta în sustinerea unei probe scrise, cu subiecte bazate pe rationament profesional din disciplinele: contabilitate, fiscalitate si drept.

 

Pentru promovarea examenului de admitere la stagiu, candidatii trebuie sa obtina cel putin media generala 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina. Rezultatele examenului se afiseaza în termen de 20 zile de la sustinerea examenului, la sediul filialelor centru de examen, precum si la sediul filialelor arondate.

 

 

 
Echivalare a examenului de admitere la stagiu PDF Imprimare E-mail

  Conţinutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil

Pentru a beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu, absolvenţii programelor de master organizate de facultăţile de profil trebuie să depună, în termen de un an de zile de la finalizarea cursului, la sediul CECCAR Filiala Sibiu, şos. Alba Iulia, nr.12 (luni - vineri: 08,00 - 16,00), un dosar care să cuprindă următoarele documente:

 • cerere de înscriere(model anexa 1 );
 • diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (copie legalizată);
 • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată);
 • suplimentul diplomei de master (copie legalizată);
 • suplimentul diplomei de licenţă;
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină (neurolog/psihiatru);
 • certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
 • curriculum vitae, potrivit modelului prevăzut în anexa 2 , completat şi semnat de solicitant;
 • copie C.I.;
 • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 euro (echiv. în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 

Taxa poate fi achitată prin OP în contul CECCAR nr. RO44 RZBR 0000 0600 0656 3882, Raiffeisen Bank, sau la caseria filialei.

 

Pentru a beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu, absolvenţii programelor de master trebuie să îndeplinească condiţia de cel puţin 6 pentru fiecare disciplină echivalată şi media de cel puţin 7 pentru grupul de disciplinele echivalate pentru o materie aferentă examenului de admitere la stagiu.

În acest sens vă rugăm să regasiţi Instituţiile de învăţământ superior care au încheiat cu CECCAR protocoale de colaborare, unde veţi regăsi disciplinele respective.

După verificarea dosarului de echivalare a examenului de admitere la stagiu, absolvenţii programului de master vor fi înştiinţaţi cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus.

În situaţia aprobării dosarului solicitanţii vor face demersurile necesare înscrierii la stagiu în cadrul filialei de domiciliu, cu respectarea Normelor CECCAR, respectiv Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 00/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 Pentru înscrierea în stagiu, care va începe de la 1 ianuarie 2018, absolvenţii promoţiei 2017 ai programelor de master au posibilitatea depunerii dosarului de echivalare, cu documentele menţionate mai sus, până la data de 29 septembrie 2017.